انتخاب همسر و ویژگی‌های همسر خوب| ۲
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۲۲

انتخاب همسر و ویژگی‌های همسر خوب| ۲

دوشیزه، در سطحی است که در انتخاب همسر، کمک فکری می‌خواهد و رضایت تنهای او برای چنان موضوع مهمی، کافی نیست و رضایت و توافق پدر، حمایت خوبی از او خواهد بود؛ ولی در مورد پسر، رضایت خودش کفایت می‌کند.
انتخاب همسر و ویژگی‌های همسر خوب| ۱
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۲۱

انتخاب همسر و ویژگی‌های همسر خوب| ۱

امام صادق(ع) فرمود: نیک بنگر که خود را در چه جایگاهی می‌گذاری و چه کسی را شریک مال و دین و اسرار خود می‌سازی. اگر از این کار، ناگزیر هستی، دوشیزه‌ای پیدا کن که خوش‌رفتاری نیک خلق باشد.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۶
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۲۰

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۶

مطابق فتوای مراجع تقلید، جلوگیری از فرزنددار شدن به‌ صورت عزل نطفه و یا با قرص و هر وسیله‌ای که مانع انعقاد نطفه می‌شود، در صورتی ‌که موجب نازایی و نقص و ضرر نگردد، اشکال ندارد.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۵
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۹

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۵

یکی از مشکلاتی که در تحقّق ازدواج یا ادامه ازدواج خلل وارد می‌کند و گاهی آن را در بن‌بست قرار داده و پیچیده می‌کند، عدم توافق پدر و مادر و یا دخالت بستگان است. بسیاری هستند که محرومیّت آن‌ها از نعمت ازدواج، معلول سنگ‌اندازی بستگان دوست‌نما یا ناآگاه است.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۴
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۸

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۴

عدّه‌ای تن به ازدواج نمی‌دهند. از این‌رو که می‌خواهند آزاد باشند؛ آزادی به مفهوم غربی و غلط. آن‌ها می‌گویند: ازدواج، انسان را مقیّد و مسئول می‌کند.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۳
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۷

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۳

یکی از بهانه‌هایی که همیشه مانع ازدواج‌ها بوده و مشکل ازدواج را پیچیده نموده، حتی پس از ازدواج، کانون گرم را به سردی و جدایی تبدیل کرده، فقر و ناداری است.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۲
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۶

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۲

امام سجّاد(ع) کنیز پدرش را که تحت سرپرستی‌اش بود و او را مادر می‌خواند، همسر یکی از غلامان آزاد کرده‌اش نمود و خودش نیز با یکی از کنیزهای آزاد شده‌اش ازدواج کرد.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۱
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۵

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۱

یکی از اموری که برای بسیاری، مسئله‌آفرین است و موجب ترک ازدواج و مشکلات زناشویی پس از ازدواج می‌شود، مشکل‌پسندی و وسوسه در انتخاب همسر، یا نگهداری همسر است. گاه، این مسئله از ناحیه زن است، گاه از ناحیه مرد است، گاه ناحیه هر دو و گاه به اقوام همسران (به‌خصوص مادر شوهر و خواهران شوهر) مربوط می‌شود.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۰
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۴

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۰

آیین اسلام، حجاب یعنی پوشش و حریم عفّت و حیا را (نه پرده‌نشینی و دوری از اجتماع را) برای او قرار داده است و اگر او این حریم را آگاهانه به‌ خوبی حفظ کند، عامل مؤثری برای مبارزه با تجمّل‌گرایی و ایستادگی در برابر ورود و هجوم فرهنگ مبتذل غرب خواهد شد.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۹
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۳

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۹

مهریّه سنگین و زیاد، نه‌ تنها بر اعتبار زن نمی‌افزاید، بلکه او را چون کالایی درمی‌آورد که با آن خرید و فروش می‌شود؛ وانگهی عوارض شوم دیگری نیز دارد که دود آن به چشم زن می‌رود، و اعتبار مصنوعی او را درهم می‌شکند.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۸
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۲

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۸

مهم‌ترین چیزی که همه آن را به‌ عنوان یک مشکل پیچیده و دست و پاگیر ازدواج، مطرح می‌کنند، همین مسئله تشریفات و پیرایه‌ها و رسم‌های غلط و کمرشکن است که مانع ازدواج شده، آن را به‌ صورت جاده صعب‌العبور، یا غیر قابل ‌عبور برای جوانان درآورده است.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۷
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۱

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۷

علی(ع) از زیادی مهمان و کمبود غذا، نگران بود. پیامبر(ص) به وی اطمینان داد که: مضطرب مباش. خداوند به این غذا برکت می‌دهد، به‌ طوری ‌که عموم مهمانان پذیرایی می‌شوند.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۶
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۰

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۶

مراسم ساده و مهریّه اندک ازدواج حضرت زهرا(س) و علی(ع) - که یک برنامه اسلامی و انقلابی برخلاف رسوم باطل و تشریفات آن عصر بود - زمینه انتقاد را برای عده‌ای شکست‌خورده فراهم نمود.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۵
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۹

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۵

ازدواج موقّت (که در زبان عوام به آن صیغه می‌گویند) آن است که زن و مردی با هم توافق کنند تا مدّت معیّنی، در مقابل مهریّه‌ای که تعیین می‌کنند، همسر هم باشند.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۴
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۸

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۴

مهریّه یک عطیّه و هدیه‌ی الهی است که به‌ عنوان پشتوانه اقتصادی زن، قرار داده شده تا بهره‌برداری زن را از اقتصاد جامعه هم‌طراز و جبران کند.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۳
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۷

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۳

از نظر اسلام، در عقد ازدواج لازم است، مهریّه‌ای قرار داده شود، خواه اندک و خواه بسیار که مقدار آن بستگی به توافق زن و شوهر دارد. طبق بعضی از روایات، کمتر از ده درهم نباشد که مکروه است.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۲
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۶

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۲

طبق روایات متعدد، مهریه همسران پیامبر(ص) و مهریه دختران آن حضرت و مهریه زنان آل محمّد(ص) و آنان ‌که از سنّت پیامبر(ص) پیروی می‌کردند، مهریه مشخصی بوده که از آن با عنوان «مهرُالسّنه» یاد می‌شده و یاد می‌شود و سفارش اکید شده که مسلمانان، مهریه زنان خود را بیشتر از مهرالسّنه قرار ندهند.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن | ۱
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۵

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن | ۱

از شیوه زندگی پیامبر اسلام(ص) و امامان(ع) و گفتار آن‌ها در مورد ازدواج، به‌ روشنی استفاده می‌شود که آن‌ها دستور اکید داده‌اند تا مسلمانان هزینه‌های ازدواج را - اعم از مهریه و سایر قسمت‌ها - سبک و آسان بگیرند و موانع سر راه مجردان را بردارند.
اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۴
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۴

اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۴

ازدواج و تشکیل کانون گرم خانواده، دارای آثار مثبت و مفید از جهات مختلف است تا آنجا که رسول اکرم(ص) فرمود: درهای رحمت الهی در آسمان، در چهار مورد بر روی بندگان گشوده می‌شود: ۱- هنگام آمدن باران؛ ۲- هنگام نگاه (مهرانگیز) فرزند به چهره پدر و مادر؛ ۳- هنگام باز شدن کعبه؛ ۴- هنگام ازدواج.
اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۳
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۳

اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۳

یکی از عوامل و اهرم‌های بازدارنده که نقش اساسی در پاک‌زیستی و بهزیستی و تکامل اخلاقی دارد، ازدواج است. به گفته دانشمندان اخلاق، انگیزه اصلی گناهان و انحرافات اخلاقی، سه قوّه است: ۱- قوّه شهویّه؛ ۲- قوّه غضبيّه؛ 3- قوّه وهميّه.