ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام(۴)| اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۴
۴

ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام(۴)| اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۴

ازدواج و تشکیل کانون گرم خانواده، دارای آثار مثبت و مفید از جهات مختلف است تا آنجا که رسول اکرم(ص) فرمود: درهای رحمت الهی در آسمان، در چهار مورد بر روی بندگان گشوده می‌شود: ۱- هنگام آمدن باران؛ ۲- هنگام نگاه (مهرانگیز) فرزند به چهره پدر و مادر؛ ۳- هنگام باز شدن کعبه؛ ۴- هنگام ازدواج.
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام(۳)| اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۳

ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام(۳)| اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۳

یکی از عوامل و اهرم‌های بازدارنده که نقش اساسی در پاک‌زیستی و بهزیستی و تکامل اخلاقی دارد، ازدواج است. به گفته دانشمندان اخلاق، انگیزه اصلی گناهان و انحرافات اخلاقی، سه قوّه است: ۱- قوّه شهویّه؛ ۲- قوّه غضبيّه؛ 3- قوّه وهميّه.
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام(۲)| اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۲

ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام(۲)| اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۲

انسان از غرایز گوناگون ترکیب یافته که هر یک از آن غرایز باید به‌ طور طبیعی و صحیح، اشباع شوند و به نیاز خود برسند. قطعاً، عدم توجه به نیازهای فطری غرایز، موجب نارسایی یا طغیان و ناگواری‌های روانی و انحراف از جاده مستقیم است.
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام(۱)| اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۱

ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام(۱)| اهمیّت ازدواج و بررسی نظرات مختلف| ۱

به‌ طور کلی، نه ‌تنها در جهان انسان‌ها، بلکه در میان‌ همه موجودات حتى جمادات، یک نوع ازدواج وجود دارد و به ‌عنوان یکی از نشانه‌های الهی و وسیله تکامل در سراسر هستی خودنمایی می‌کند.