فضائل و خواص سوره نجم
شکوفه های سور قرآن/ 53

فضائل و خواص سوره نجم

در حدیثی از رسول‌ اکرم(ص) روایت است که هر کس سوره‌ی «نجم» را تلاوت کند خداوند به‌ تعداد هر یک از کسانی که پیامبر را تصدیق کرده‌اند ده حسنه به‌ او عطا می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره طور
شکوفه های سور قرآن/ 52

فضائل و خواص سوره طور

از رسول اکرم(ص) روایت است: هر کس سوره‌ی طور را تلاوت کند بر خداوند است که او را از عذابش ایمن گرداند و در بهشت برینش متنعّم بدارد.
فضائل و خواص سوره ذاریات
شکوفه های سور قرآن/ 51

فضائل و خواص سوره ذاریات

از حضرت امام صادق(ع) مروی است: هر کس سوره‌ی ذاریات را در روز یـا در شب بخـواند خـداوند وضع معیشت او را بهبود می‌بخشد و روزی وی را فراخ می‌گرداند و نوری در قبر او بیافریند که تا روز قیامت قبر وی منوّر باشد.
فضائل و خواص سوره ق
شکوفه های سور قرآن/ 50

فضائل و خواص سوره ق

از حضرت ختمی نبوّت(ص) مروی است که فرمود: هر کس سوره‌ی «ق»را بخـواند خـداوند حالت جان دادن و سکرات موت را بر او آسان می‌نماید.
فضائل و خواص سوره حجرات
شکوفه های سور قرآن/ 49

فضائل و خواص سوره حجرات

حضرت سیّد عالم(ص) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی «حُجُرات» را تلاوت کند به تعداد تمام کسانی که خدا و پیامبر را اطاعات یا عصیان کرده‌اند حسنه به‌ او داده می‌شود.
فضائل و خواص سوره فتح
شکوفه های سور قرآن/ 48

فضائل و خواص سوره فتح

در حدیثی از رسول‌ خدا(ص) آمده است: هر کس این سوره را قرائت کند مانند کسی است که به ‌هنگام فتح مکّه در خدمت پیامبر(ص) و لشکر ایشان حضور داشته است.
فضائل و خواص سوره محمّد(ص)
شکوفه های سور قرآن/ 47

فضائل و خواص سوره محمّد(ص)

از پیامبر گرامی اسلام(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی محمّد(ص) را تلاوت کند حق است بر خدا که او را از نهرهای بهشتی سیراب نماید.
فضائل و خواص سوره احقاف
شکوفه های سور قرآن/ 46

فضائل و خواص سوره احقاف

از امام صادق(ع) مروی است: کسی که سوره‌ی «احقاف» را هر روز یا هر جمعه قرائت کند خداوند وحشت را در دنیا از او برطرف می‌نماید و از هول و هراس‌های قیامت نیز در امان خواهد بود.
فضائل و خواص سوره جاثیه
شکوفه های سور قرآن/ 45

فضائل و خواص سوره جاثیه

حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی جاثیه را قرائت کند ثوابش آن است که هرگز آتش را نبیند و صدای خروش جهنم را نشنود و همنشین حضرت ختمی مرتبت محمّد مصطفی(ص) نیز خواهد بود.
فضائل و خواص سوره دخان
شکوفه های سور قرآن/ 44

فضائل و خواص سوره دخان

از رسول اکرم(ص) مروی اسـت: هر کس سـوره‌ی دُخان را در روز و شـب جمعه بخواند خداوند خانه‌ای در بهشت برای او بنا می‌کند.
فضائل و خواص سوره‌ زُخرُف
شکوفه های سور قرآن/ 43

فضائل و خواص سوره‌ زُخرُف

از سَروَر عالم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی زُخرُف را تلاوت کند از کسانی خواهد بود که روز قیامت از طرف حق‌تعالی به او خطاب می‌شود: «یا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لا أنتُمْ تَحْزَنُونَ» بندگان من! امروز نه ترسی بر شما خواهد بود و نه غمی.
فضائل و خواص سوره شوری
شکوفه های سور قرآن/ 42

فضائل و خواص سوره شوری

از حضرت ختمی نبوت(ص) مروی است: هر کس این سوره را قرائت کند فرشتگان بر او درود می‌فرستند و برایش طلب مغفرت می‌کنند و بعد از مرگ بر او ترحّم می‌نمایند.
فضائل و خواص سوره فُصِّلَت(حم سجده)
شکوفه های سور قرآن/ 41

فضائل و خواص سوره فُصِّلَت(حم سجده)

از حضرت ختمی نبوت(ص) مروی است: کسی که سوره‌ی «حم سجده» را بخواند خداوند به‌ تعداد هر حرفی از آن ده حسنه به ‌وی عطا می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره‌ مومن(حم غافر)
شکوفه های سور قرآن/ 40

فضائل و خواص سوره‌ مومن(حم غافر)

از حضرت سیّد عالم(ص) روایت است: هر بنده‌ی مؤمن که سوره‌ی مؤمن را بخواند همه‌ی ارواح انبیاء و صدّیقان و مؤمنان بر او درود می‌فرستند و برای وی طلب مغفرت می‌نمایند.
فضائل و خواص سوره‌ زُمَر
شکوفه های سور قرآن/ 39

فضائل و خواص سوره‌ زُمَر

از پیامبر گرامی اسلام(ص) مروی است: کسی که سوره‌ی زُمَر را قرائت کند خداوند امیدش را (از رحمت خود) قطع نمی‌کند و پاداش کسانی را که از خدا می‌ترسند به او عطا می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره‌ ص
شکوفه های سور قرآن/ 38

فضائل و خواص سوره‌ ص

از رسول اکرم(ص) مروی است: کسی که سوره‌ی «ص» را قرائت کند خداوند او را از اصرار و مداومت بر ارتکاب گناهان صغیره و کبیره محفوظ می‌د‌ارد.
فضائل و خواص سوره‌ صافّات
شکوفه های سور قرآن/ 37

فضائل و خواص سوره‌ صافّات

در فضیلت سوره‌ی مبارکه حضرت سیّد عالم(ص) می‌فرماید: هر کس آن را بخواند به عدد هر جنّ و شیطان ده حسنه برایش نوشته می‌شود و شیاطین سرکش از او دور می‌گردند.
فضائل و خواص سوره یس
شکوفه های سور قرآن/ 36

فضائل و خواص سوره یس

در حدیثی از حضرت رسالت‌پناه(ص) آمده است که هر چیزی را قلب است و قلب قرآن سوره‌ی «یس» می‌باشد.
فضائل و خواص سوره فاطر
شکوفه های سور قرآن/ 35

فضائل و خواص سوره فاطر

پیامبر گرامی اسلام(ص) در حدیثی می‌فرماید: هر کس سوره‌ی «فاطر» را بخواند در روز قیامت سه در از درهای بهشت او را به سوی خو دعوت کنند که از هر کدام می‌خواهی وارد شو!
فضائل و خواص سوره سبأ
شکوفه های سور قرآن/ 34

فضائل و خواص سوره سبأ

از حضرت سیّد عالم(ص) روایت است هر کس سوره‌ی‌ »سبأ» را بخواند، در روز قیامت هیچ نبی و رسولی باقی نمی‌ماند جز اینکه با او مصافحه می‌کند و رفیق او خواهد بود.