سخنرانی آیت الله تهرانی درباره غیبت امام زمان(عج)/جلسه هفتم
در مسجد هدایت برگزار شد:

سخنرانی آیت الله تهرانی درباره غیبت امام زمان(عج)/جلسه هفتم

اصل فلسفه غیبت روشن نمی شود مگر بعد از ظهور آن حضرت، مثل داستان حضرت موسی و خضر. یکی از حکمت‌های غیبت این است که جامعه باید استعداد پذیرش حکومت عادلانه به معنای واقعی را داشته باشد.
سخنرانی آیت الله تهرانی درباره غیبت امام زمان(عج)/جلسه ششم
در مسجد هدایت برگزار شد:

سخنرانی آیت الله تهرانی درباره غیبت امام زمان(عج)/جلسه ششم

چرا بنی عباس، امام عسکری و امام هادی را به عسکر یعنی پادگان ارتش آوردند تا تمام شئون زندگی آنها را کنترل کرده و زیر نظر بگیرند؟
سخنرانی آیت الله تهرانی درباره غیبت امام زمان(عج)/جلسه پنجم
در مسجد هدایت برگزار شد:

سخنرانی آیت الله تهرانی درباره غیبت امام زمان(عج)/جلسه پنجم

چهل نفر از شیعیان به منزل امام عسکری رفتند. آن حضرت پسر بچه‌ای را که مثل قطعه‌ای از ماه و شبیه‌ترین افراد به خودشان بودند را نشان دادند و فرمودند این امام شما بعد از من است، بدانید از امروز به بعد شما او را نخواهید دید. عثمان بن سعید، نماینده من و جانشین امام شماست، هر چه گفت از او قبول کنید.