احکام قرآن

سجده واجبه قرآن
احکام قرآن| ۵

سجده واجبه قرآن

وقتی قاری قرآن در جلسات قرآنی آیه‌ای را که سجده واجبه دارد، تلاوت می‌کند و ما هم همزمان آن را می‌خوانیم آیا یک سجده کافی است یا باید دو سجده (جهت استماع و قرائت) انجام داد؟
حکم افتادن موبایل با حافظه قرآن در چاه
احکام قرآن| ۴

حکم افتادن موبایل با حافظه قرآن در چاه

در حافظه موبایل‌ها قرآن یا ادعیه یا اسماء جلاله وجود دارد. در صورت افتادن موبایل‌ها در چاه و محل آلوده آیا خارج کردن آن واجب بوده و استفاده از آن مکان‌ها چه صورت دارد؟
حکم قرار دادن قرآن در زنگ موبایل
احکام قرآن| ۳

حکم قرار دادن قرآن در زنگ موبایل

قرار دادن تلاوت قرآن به جای زنگ موبایل‌ها از نظر شرعی و رعایت احترام قرآن کریم چه صورت دارد؟
خواندن نماز مستحبی یا دعا هنگام تلاوت قرآن چه حکمی دارد؟
احکام قرآن| ۲

خواندن نماز مستحبی یا دعا هنگام تلاوت قرآن چه حکمی دارد؟

هنگامی که قرآن تلاوت می شود، سکوت و استماع از آداب است. آیا خواندن نماز مستحبی یا دعا و زیارت‌نامه و امثال آن هنگام تلاوت قرآن چه صورت دارد؟
اختلاف قرائات قرآنی
احکام قرآن| ۱

اختلاف قرائات قرآنی

اختلاف قرائات قرآنی امری مسلم است. آیا برگزاری کلاس اختلاف قرائات یا تلاوت قرآن با قرائات دیگر در حال حاضر چه صورت دارد؟