احکام موضوعی

احكام كپى رايت
احکام موضوعی| ۲۹

احكام كپى رايت

تكثير نرم افزارهايى كه قبلاً توسط فرد يا افراد ديگرى قفل آنها شكسته شده و در بازار به صورت معمول رايت و توزيع مى شوند، چه حكمى دارد؟
احكام غيرمسلمانان و خارج از كشور
احکام موضوعی| ۲۸

احكام غيرمسلمانان و خارج از كشور

در برخى كشورهاى غيراسلامى، فروشگاه هايى وجود دارند كه فرآورده هاى اسلامى مى فروشند و بر روى محصولات آنها مارك ذبح اسلامى نوشته شده است؛ تهيه وسايل از آنها چه حكمى دارد؟
احكام بانكى
احکام موضوعی| ۲۷

احكام بانكى

قوانين بانكدارى در نظام جمهورى اسلامى، بر اساس يكى از عقود شرعى با تصويب نمايندگان مجلس و تحت نظارت و تأييد شوارى نگهبان تدوين گشته است.
احكام مالى
احکام موضوعی| ۲۶

احكام مالى

حقوق مالى در اسلام از اهميت ويژه اى برخوردار است و بايد در رعايت اين حقوق، بسيار دقت كرد؛ چه اينكه اگر اندكى از مال ديگران تضييع گردد و وى راضى نشود؛ به هيچ وجه با توبه و پشيمانى پاك نمى گردد!
احكام منزل
احکام موضوعی| ۲۵

احكام منزل

با توجه به اينكه عموم مردم در شبانه‌روز با مسائل طهارت و نجاست سروکار دارند، دين اسلام احكام اين باب را بسيار آسان و منطبق با فطرت بشرى تشريع كرده و جست‌وجو و تحقيق و دقت نظر را لازم نشمرده است.
احكام امر به‌ معروف
احکام موضوعی| ۲۴

احكام امر به‌ معروف

«معروف» آن است كه عقل و شرع آن را نيك و خوب بداند و «منكر» آن است كه عقل و شرع آن را ناپسند و بد بداند.
احكام آموزشى
احکام موضوعی| ۲۳

احكام آموزشى

در بيمارستان ها و مراكز آموزشى ـ پزشكى، دانشجويان جهت آموزش به معاينه نواحى مختلف بدن (شكم، سينه، لگن و عورت) بيمار زن مى پردازند. با توجه به اينكه اين امر يك موضوع آموزشى است كه در برنامه پزشكان قرار دارد، حكم آن چيست؟
احكام پزشكى
احکام موضوعی| ۲۲

احكام پزشكى

«پزشكى» نيز مانند ساير موضوعات فقهى، داراى احكام بسيارى است؛ از قبيل: نگاه و لمس مريض، سقط جنين، تلقيح، تشريح و پيوند اعضا، تغيير جنسيت، عقيم كردن و... هر يك از اين عنوان ها، خود داراى مسائل گوناگون و جزئى است...
احكام زن و شوهر
احکام موضوعی| ۲۱

احكام زن و شوهر

در زندگى زناشويى چندين حقوق متقابل ـ به عنوان حقّ و وظيفه ـ مطرح است. هر جا وظيفه هست، در برابرش حق قرار دارد؛ چنان كه هر جا براى كسى حقى قرار داده شده، در مقابل وظيفه اى نيز بر عهده او گذاشته شده است.
احكام ازدواج
احکام موضوعی/ ۲۰

احكام ازدواج

هيچ شالوده اى مقدس تر از بناى رفيع ازدواج نيست[2] و هر ملتى در دين و آيين خود، به نوعى از آن بهره مند است.
احكام نگاه
احکام موضوعی/ ۱۹

احكام نگاه

امام صادق (علیه السلام) مى فرمايد: «نگاه به نامحرم، تيرى از تيرهاى مسموم شيطان است و چه بسا يك نگاهى كه حسرتى طولانى بر جاى گذارد».
احكام نامحرم
احکام موضوعی/ ۱۸

احكام نامحرم

آيا در گفت وگوى زن و مرد نامحرم، فرقى بين گفت وگوى مستقيم و از راه دور هست؟
احكام پوشش
احکام موضوعی/ ۱۷

احكام پوشش

«حجاب» در لغت به معناى پرده، حاجب و پنهان كردن است و در اصطلاح «پنهان كردن زن خود را از ديد مرد بيگانه است». آنچه دين اسلام بر زنان لازم دانسته، همان پوشش است كه در متون دينى و در كلام فقيهان، از آن به ستر، پوشش، ساتر و پوشاننده تعبير شده است.
احكام موسيقى و جشن ها
احکام موضوعی/ ۱۶

احكام موسيقى و جشن ها

«موسيقى» ـ يا «موسيقيا» ـ واژه اى يونانى است كه در فرهنگ لغت، معادل «غنا» است؛ ولى در حوزه مفاهيم دينى و اصطلاح فقه، با يكديگر تفاوت دارد.
احكام نذر
احکام موضوعی/ ۱۵

احكام نذر

«نذر» در لغت به معناى وعده دادن و پيمان به چيزى است و در اصطلاح پيمان خاصى با خداوند است كه انسان آن را بر خود واجب مى كند. نذر به دو صورت مى تواند انجام گيرد: نذر مشروط و نذر مطلق.
احكام خمس
احکام موضوعی/ ۱۴

احكام خمس

«خمس» در لغت به معناى پنج يك مى باشد و در اصطلاح فقه عبارت است از: «پرداخت يك پنجم درآمدى كه از راه زراعت، صنعت، تجارت، پژوهش و يا از طريق كارگرى و كارمندى در مؤسسات گوناگون، به دست مى آيد. خمس به امام (علیه السلام) و سادات اختصاص مى يابد و بايد آن را در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط داد».
احكام اعتكاف
احکام موضوعی/ ۱۳

احكام اعتكاف

اعتكاف، در لغت به معناى توقف در جايى است و در اصطلاح فقه، عبارت است از: «ماندن حداقل سه روز در مسجد، به قصد عبادت خداوند، با شرايطى خاص».
احكام زكات فطره
احکام موضوعی| ۱۲

احكام زكات فطره

«فطره» در لغت چند معنا دارد كه مهم ترين آنها، خلقت و اسلام است. در اصطلاح عبارت است از: «زكاتى كه هر مسلمان براى خود و هر كس كه نان خور او محسوب مى شود، به مستحق مى پردازد». زمان اداى آن مغرب روز آخر ماه رمضان تا ظهر روز عيد فطر است.
احكام اول ماه
احکام موضوعی/ ۱۱

احكام اول ماه

اختلاف نظر مراجع تقليد در ثبوت اول ماه، امرى نيست كه تازه به وجود آمده باشد؛ بلكه در گذشته نيز اين مسئله، در نزد ايشان مورد فكر و نظر بوده است.
احكام روزه
احکام موضوعی| ۱۰

احكام روزه

«روزه» در لغت به معناى امساك و خوددارى از هر چيز است و در اصطلاح فقه عبارت است از: «امساك و خوددارى از موارد هشت گانه ـ از هنگام اذان صبح تا اذان مغرب ـ به قصد انجام دادن فرمان خداوند».