زینب بنت جحش

زینب بنت جَحْش
زنان برجسته اسلام/ ۱۲

زینب بنت جَحْش

در حالات زینب نوشته‌اند که او زنی صاحب‌ جمال و کمال و خیلی نیکوکار بود. زینب کار می‌کرد، و درآمد خود را انفاق می‌نمود. تا آخر عمر رسول خدا افتخار همسری با پیامبر را داشت و اوّلین زن پیامبر بود که پس از پیامبر وفات یافت.