زندگی حضرت امام کاظم(ع)

معجزه‌ای از امام کاظم(ع)
نگاهی بر زندگی امام کاظم(ع)| ۴

معجزه‌ای از امام کاظم(ع)

من نزد آن درخت رفتم و پیام امام را به او ابلاغ کردم: ناگهان دیدم آن درخت زمین را می‌شکافد و به پیش می‌آید، نزدیک آمد و در برابر امام کاظم(ع) ایستاد. امام کاظم(ع) به آن درخت اشاره کرد: «برگرد»، آن درخت بازگشت و سر جای خود قرار گرفت.
امام کاظم در دوران کودکی و نوجوانی
نگاهی بر زندگی امام کاظم(ع)| ۳

امام کاظم در دوران کودکی و نوجوانی

«پسرت موسی (امام کاظم) را دیدم نماز می‌خواند و مردم در پیش روی او، عبور و مرور می‌کردند، ولی موسی(ع) آنها را از عبور و مرور در جلو نمازگزار، نهی نمی‌کرد.»
ماجرای عجیب ولادت امام کاظم(ع)
نگاهی بر زندگی امام کاظم(ع)| ۲

ماجرای عجیب ولادت امام کاظم(ع)

حُمیده مانند شمش خالص طلا از ناپاکی‌ها و ناخالصی‌ها، پاک است، فرشتگان او را همواره نگهداری کردند تا به من رسید، به خاطر کرامتی که خدا نسبت به من و حجّت پس از من (فرزند او) عنایت فرمود.
آشنایی با زندگی حضرت امام کاظم(ع)
نگاهی بر زندگی امام کاظم(ع)| ۱

آشنایی با زندگی حضرت امام کاظم(ع)

امام موسی بن جعفر، حضرت کاظم(ع) در عین آن که انسان رئوف و مهربان بود، نسبت به طاغیان سرکش، خشمگین بود، در عین آن که استاد پارسیان بود، یکّه‌تاز میدان جهاد و عرصه‌ی سیاست بود، هرگز فریب دغلبازان را نخورد و بی‌تفاوت نزیست...