در جستجوی علم دین

چرا بايد دين حق از سوی امام معصوم القاء شود؟
در جستجوی علم دین | ۱۷

چرا بايد دين حق از سوی امام معصوم القاء شود؟

صراط، راه به سوی معرفت و شناسايی خداست و آن دو صراط است: صراط در دنيا و صراط در آخرت. امّا صراط در دنيا امام واجب الاطاعه است؛ كسی كه او را در دنيا بشناسد و از راهنمايی او پیروی کند، در آخرت از صراطی كه جسر جهنّم است عبور خواهد كرد و كسی كه او را در دنيا نشناسد، در صراط آخرت پايش می‌لغزد و در آتش دوزخ هلاک می‌گردد.
راه شناسایی دین حق
در جستجوی علم دین | ۱۶

راه شناسایی دین حق

كسی كه در اصول عقايد در حال شکّ و ترديد است، طبيعی است كه در عمل به شرايع و احكام نيز متحیّر و عاری از اطمينان خواهد بود و بالمآل از آن همه تحوّلات ارتقایی روحی که باید در پرتو عمل به دين نصيبش گردد، تهی‌دست و بی‌بهره خواهد ماند و از نيل به سعادت جاودانه‌ی اخروی محروم خواهد گشت.
وضع و حال كافران نسبت به دين حق
در جستجوی علم دین | ۱۵

وضع و حال كافران نسبت به دين حق

اگر پس از سعی در تحقیق و تلاش به قدر لازم برای شناسایی دین حق، بر اثر قصور در فهم و ادراک حقايق و ناتوانی در حلّ شبهات یا به هر علّت دیگری از شناخت راه حق عاجز شد و همچنان به راه باطل خويش ادامه داد، طبيعی است كه از راه باطل به مقصد حق نخواهد رسيد و به بهشت سعادتی كه منتهی‌اليه سير در راه حق است نايل نخواهد شد.
معنای صحیح ایمان به انبیاء و تسلیم و اسلام در پیشگاه خدا
در جستجوی علم دین | ۱۴

معنای صحیح ایمان به انبیاء و تسلیم و اسلام در پیشگاه خدا

دین حقّ الهی در هر زمان همان شريعتی است كه به وسيله‌ی پیامبر معصوم آن زمان به بشر عرضه شده است و غير آن باطل است و راه به سوی خدا نخواهد برد. و انبياء و رسولان خدا(ص) طیّ تاریخ بشری یکی پس از دیگری آمدند و مردم زمان خود را دعوت به دين حق كردند تا زمان ظهور خاتم آنان(ع) فرا رسيد و آخرين مرحله از دين حق به بشر عرضه شد و پس از آن تا پايان عمر جهان دين ديگری از جانب خدا نخواهد آمد و جامعه‌ی بشری نیز جز اسلام راه دیگری به سوی خدا نخواهد داشت.
آيا درجات از دست رفته‌ی روحی جبران‌ناپذير است؟
در جستجوی علم دین| ۱۳

آيا درجات از دست رفته‌ی روحی جبران‌ناپذير است؟

بارالها، از [پرداختن به] کاری که کوشش در انجام دادن آن مرا [از کار اساسی‌ام] باز می‌دارد بی‌نیازم کن و مرا به کاری وادار که فردا [روز جزا] درباره‌ی آن مورد بازپرسی‌ام قرار خواهی داد و روزهای [دوران عمر] مرا برای [به دست آورن] آنچه برای آن خلقم کرده‌ای فارغ ساز [تا به آن مشغول گردم و به غیر آن نپردازم].
بدترين مردم کیست؟ | فرقان یعنی چه؟
در جستجوی علم دین |۱۲

بدترين مردم کیست؟ | فرقان یعنی چه؟

بدترين مردم مرد عالمی‌ است كه دنيای خود را بر علم خود ترجيح دهد [علمش را به استخدام دنيا درآورد و آن را وسيله‌ی نیل به دنیا قرار دهد] و آن را دوست بدارد و دنبالش برود و در راه به دست آوردن آن تا آنجا ساعی و كوشا باشد كه اگر مستلزم حيران ساختن مردم هم باشد ابا نكند.
وجوب تحصیل علم در مسائل اخلاقی
در جستجوی علم دین | ۱۱

وجوب تحصیل علم در مسائل اخلاقی

علم به رذایل و فضایل اخلاق و آگاهی از مهلكات و منجیات نفس به تنهایی كافی در تأمین سعادت انسان نیست كه آدمی‌ دلخوش به این باشد كه عالم به تفاصیل علم اخلاق و تقسیمات اصلی و انشعابات فرعی از حكمت نظری و عملی، جنود عقل و جهل و نظایر این مفاهیم و اصطلاحات فنّی و علمی است.
تحصیل علم در مسائل اخلاقی واجب عینی است
در جستجوی علم دین | ۱۰

تحصیل علم در مسائل اخلاقی واجب عینی است

بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است كه علم عقاید و احكام و اخلاق را تحصیل كند تا از این راه به مقام تزكّی جان نایل آید و جوهر دل او متّصف به صفات فاضل انسانی گردد، كه رسول اعظم حق(ص) مقصود اساسی از بعثت خود را تتمیم مكارم اخلاقی نشان داده ...
نامه‌ی امام سجّاد(ع) به ابْن شهاب زُهری
در جستجوی علم دین | ۹

نامه‌ی امام سجّاد(ع) به ابْن شهاب زُهری

بر توده‌ی مردم که موظّفند در مسائل دین خود از فقیه تقلید كنند، لازم است با جدّ و اهتمام شدید در مقام فحص از این باشند كه آیا شخص مجتهدی كه می‌خواهند از او در احكام دین خود تقلید كنند، دارای ملکه‌ی تقوا و صیانت نفس و ترک هوی نیز هست یا خیر؟
عالِم فریب خورده از شیطان
در جستجوی علم دین | ۸

عالِم فریب خورده از شیطان

یكی از افتخارآمیزترین اموری كه در مسأله‌ی تقلید در احكام دینی در مكتب مقدّس تشیّع اعتبار و لحاظ آن به طور لزوم و وجوب شرط شده است، موضوع تقوا و ورع و ملكه‌ی ترک هوی و خوف از خداست كه باید شخص فقیه و مجتهد دارا باشد تا تقلید از وی جایز باشد.
تقلید مقبول و مردود
در جستجوی علم دین | ۷

تقلید مقبول و مردود

هر كس در یک رشته از رشته‌های علمی و فنّی تخصّص و اطّلاع کافی نداشته باشد و در زندگی به امری از امور مربوط به آن علم نیاز پیدا كند، طبعاً به افراد متخصّص در آن علم مراجعه و از آنها نظرخواهی می‌كند و طبق آن عمل می‌كند و از این روش در اصطلاح علمی‌ و فقهی تعبیر به تقلید می‌كنند.
مهم‌ترین شرایط اجتهاد
در جستجوی علم دین | ۶

مهم‌ترین شرایط اجتهاد

كسی كه بدون داشتن علم و آگاهی لازم و بدون هدایت خاصّ الهی فتوا در دین مردم بدهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او را لعنت می‌كنند و بار گناه كسانی كه به فتوای او عمل كرده‌اند بر دوش وی نهاده می‌شود.
اجتهاد مقبول و مردود
در جستجوی علم دین | ۵

اجتهاد مقبول و مردود

كلمه‌ی اجتهاد در مذهب ما كه شیعه‌ی امامی‌ هستیم، یک مفهوم منفور و مردود دارد و آن فتوا به رأی خود دادن است و در مسأله‌ای از مسائل دینی بدون استناد به كتاب خدا و سنّت رسول اظهار نظر كردن و رأی خود را حكم خدا دانستن و به عبارتی قانونگذاری در دین خدا كردن...
تحصیل علم در مسائل اعتقادی از طریق استدلال عقلی
در جستجوی علم دین | ۴

تحصیل علم در مسائل اعتقادی از طریق استدلال عقلی

پس از اعتقاد به صفات كمال خدا كه از جمله‌ی آن، صفت حكمت و رحمت و عدالت است، به لزوم هدایت و تنظیم قانون زندگی انسان و بیان و اجرای آن به گونه‌ی عاری از هرگونه خطا و تخلّف ـ که همان مسأله‌ی نبوّت و امامت توأم با عصمت ـ ‌است اعتقاد پیدا می‌كند...
رتبه‌های انواع علوم از جهت وجوب تحصیل
در جستجوی علم دین | ۳

رتبه‌های انواع علوم از جهت وجوب تحصیل

تحصیل علم عقاید تا حدّ به دست آوردن اعتقاد قاطعِ جازم به معتقدات، واجب عینی است؛ هر چند دارنده‌ی آن توانا بر دفع شبهات و حلّ تشكیكات نباشد. تحصیل این مقدار از علم بر كلّ افراد مسلمین از مرد و زن، عالم و عامی‌، واجب است و بر احدی سستی در امر مطلب جایز نیست...
طلب علم بر مسلمانان | تحصیل چه علمی واجب است؟
در جستجوی علم دین | ۲

طلب علم بر مسلمانان | تحصیل چه علمی واجب است؟

طلب كردن علم و جستجوگر دانش بودن در ردیف دیگر فرایض دینی و واجبات اسلامی‌ ـ همچون نماز و روزه و حجّ و زكات و جهاد و امر به معروف و نهی از منكر ـ یک وظیفه‌ی واجب شرعی و یک تكلیف حتمی‌ اسلامی‌ است.
ارزش علم | كدام علم و كدام معلم؟
در جستجوی علم دین | ۱

ارزش علم | كدام علم و كدام معلم؟

علم شرفی به آدمی‌ می‌بخشد كه با داشتنِ آن به هیچ عامل شرف‌بخش دیگری نیاز نیست. در حالی كه آدم جاهل و نادان، چنان پستی و ذلّت در خویش احساس می‌كند كه با هیچ عاملی قادر بر رفع آن نمی‌گردد.