احکام پزشکی

یقین به موت برای دفن میّت
احکام پزشکی| ۱۷

یقین به موت برای دفن میّت

در مواردی مشاهده شده علیرغم صدور اجازه تدفین میّت توسط پزشک، مرده زنده شده است. آیا تکلیف در موارد مشکوک مانند سکته و امثال آن چیست؟ و تا چه مقدار برای تدفین میّت صبر لازم است؟
حکم قتل از روی ترحم
احکام پزشکی| ۱۶

حکم قتل از روی ترحم

اقدام به قتل بیماری که از نظر پزشکی هیچ امیدی به شفا یا بهبودی او وجود ندارد، به منظور جلوگیری از درد و رنج بیمار چه حکمی دارد؟
حکم اهدای خون به نیازمندان
احکام پزشکی| ۱۵

حکم اهدای خون به نیازمندان

آیا اهدای خون جهت رفع نیاز نیازمندان ازنظر شرعی فضیلت و ثواب هم دارد یا فقط یک وظیفه انسانی است؟
حکم سقط جنین به خاطر جان مادر
احکام پزشکی| ۱۴

حکم سقط جنین به خاطر جان مادر

اگر به خاطر جنین، جان مادر در خطر باشد، سقط آن جایز است یا خیر؟
حکم قطع اعضاء و جوارح میّت
احکام پزشکی| ۱۳

حکم قطع اعضاء و جوارح میّت

آیا به قطع اعضاء و جوارح میّت دیه تعلق می گیرد؟ و دیه آن چه مقدار است؟
دیه عقیم کردن
احکام پزشکی| ۱۲

دیه عقیم کردن

آیا به پزشکی که مرد یا زن را عقیم می کند، دیه تعلق می گیرد؟
حکم کالبدشکافی بدن میّت مسلمان
احکام پزشکی| ۱۱

حکم کالبدشکافی بدن میّت مسلمان

در پزشکی قانونی بدن برخی اموات را بدون اطلاع اولیای آنها و بدون آنکه شاکی و مسئله خاصی در میان باشد، کالبدشکافی می کنند و برخی اعضای میّت را برمی دارند. آیا شرعاّ مجازند؟
حکم ضمانت پزشک
احکام پزشکی| ۱۰

حکم ضمانت پزشک

پزشکی به علت فقر مالیِ مریض که قادر به پرداخت اجرت عمل جراحی نیست، از معالجه و جراحی بیمار اورژانسی اجتناب می کند و در نتیجه بیمار فوت می کند، آیا پزشک ضامن است؟
حکم انعقاد نطفه زن و مرد اجنبی
احکام پزشکی| ۹

حکم انعقاد نطفه زن و مرد اجنبی

زنی از شوهر خود بچه دار نمی‌شود، آیا جایز است نطفه مرد دیگری غیر از شوهر به وسیله دستگاه در رحم او قرار داده شود و بدین‌وسیله حامله گردد؟
حکم تشریح مرده مسلمان
احکام پزشکی| ۸

حکم تشریح مرده مسلمان

تشریح مرده مسلمان چه حکمی دارد؟
حکم نوشتن دارو در دفترچه دیگری
احکام پزشکی| ۷

حکم نوشتن دارو در دفترچه دیگری

نوشتن داروی بیمار در دفترچه دیگری از سوی پزشک چه حکمی دارد؟
حکم خوردن غذای مضر
احکام پزشکی| ۶

حکم خوردن غذای مضر

خوردن غذاها و میوه‌هایی که برای برخی از بیماران ضرر دارد، چه حکمی دارد؟
حکم بستن لوله های رحم
احکام پزشکی| ۵

حکم بستن لوله های رحم

حکم بستن لوله‌های رحم به منظور کنترل جمعیت چیست؟
حکم جراحی برای جلوگیری از بارداری
احکام پزشکی| ۴

حکم جراحی برای جلوگیری از بارداری

اعمال جراحی که مردان و زنان برای جلوگیری از بارداری انجام می‌دهند، چه حکمی دارد؟
حکم سقط جنین
احکام پزشکی| ۳

حکم سقط جنین

حکم سقط جنین چیست و کفاره آن چه بوده و برعهده چه کسی است؟
حکم مراجعه مرد به پزشک زن
احکام پزشکی| ۲

حکم مراجعه مرد به پزشک زن

مراجعه مردان به پزشک زن با وجود پزشک مرد، چه حکمی دارد؟
حکم مراجعه زن به پزشک مرد
احکام پزشکی| ۱

حکم مراجعه زن به پزشک مرد

مراجعه زن به پزشک مرد با وجود پزشک زن، چه حکمی دارد؟