عقیده نجات‌بخش

رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(ع) با وحدت جامعه و حکومت جهانی
عقیده نجات‌بخش| ۳

رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(ع) با وحدت جامعه و حکومت جهانی

به ‌طور یقین، هرکس سعادت یک ملّت را فقط بخواهد و برای رفاه و ترقی و پیشرفت یک جامعه خاص تلاش کند، طبعاً بدبختی و بردگی و عقب‌ماندگی جامعه‌های دیگر را خواهد خواست، یا اگر خیلی شریف باشد، نسبت به دیگران بی‌تفاوت خواهد بود.
رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(عج) با چگونگی‌های ذهنی و فکری
عقیده نجات‌بخش| ۲

رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(عج) با چگونگی‌های ذهنی و فکری

اسلام به مردم فهماند که شما آزادید، نباید استعباد شوید، نباید به بردگی دیگران درآیید، حتی لازم است که ذهن عامّه مردم را نسبت به این موضوع روشن سازیم و بارهای افکار وحشت‌زا و زنجیرهای عقاید پلید را از دوش و گردن مردم برداریم.
ریشه‌های عقیده به ظهور مهدی(ع)
عقیده نجات‌بخش| ۱

ریشه‌های عقیده به ظهور مهدی(ع)

ما می‌خواهیم بپرسیم: این عقیده اسلامی به ظهور مهدی(ع) و حکومت جهانی او و اصلاحاتی که به دست او انجام خواهد گرفت، برای وضع فعلی ما و بر اعمال ما چه تأثیری دارد؟