عقیده نجات‌بخش

ابعاد اجتماعی و اقتصادی عدل| عدل قانون چیست؟
عقیده نجات‌بخش| ۸

ابعاد اجتماعی و اقتصادی عدل| عدل قانون چیست؟

به عدل قانون تعبیر می‌کنیم و مقصود این است که در قوانین، مصالح و منافع همگان، واقع و حقیقتِ نیازمندی‌های افراد جامعه و خواسته‌های حقیقی و فطری و غرایز بشر منظور شده باشد و برای فرد و طبقه و صنف خاصی در شرایط متساوی امتیازی نباشد و بر قانون فطرت بشر تحمیل نباشد.
معنای قسط در قرآن و نهج‌البلاغه
عقیده نجات‌بخش| ۷

معنای قسط در قرآن و نهج‌البلاغه

فرق بین نصیب و قسط این است که نصیب بر آنچه کمتر و زیادتر از استحقاق باشد، اطلاق می‌شود؛ ولی قسط حصه‌ای است که به عدل و استحقاق معین شده است...
رابطه عقیده به ظهور حضرت امام مهدی(ع) با عدل و قسط
عقیده نجات‌بخش| ۶

رابطه عقیده به ظهور حضرت امام مهدی(ع) با عدل و قسط

امامت یگانه نظامی است که استثمار و استکبار و استعمار، و استفاده‌های نامشروع را که موجب فاصله‌ها و تقسیم‌بندی‌ها و توزیع‌های غیرعادلانه است، از بین می‌برد و قسط و عدل را برقرار می‌سازد و از افراط و تفریط جلوگیری می‌نماید.
رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(ع) با عدالت اجتماعی و زمامداری| علامت مهدی(ع) چیست؟
عقیده نجات‌بخش| ۵

رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(ع) با عدالت اجتماعی و زمامداری| علامت مهدی(ع) چیست؟

باید محبوب‌ترین کارها در نزد تو، کاری باشد که در راه حقّ (و پرهیز از افراط و تفریط) میانه‌تر و در عدل و دادگری فراگیرتر، و خشنودی رعیت را دربرگیرنده‌تر و گسترده‌تر باشد؛ زیرا خشم توده‌ی مردم، خشنودی خواص و نزدیکان را از میان می‌برد؛ اما خشم خواص را خشنودی همگان بی‌اثر می‌کند.
رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(ع) با مساوات اسلامی
عقیده نجات‌بخش| ۴

رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(ع) با مساوات اسلامی

اسلام آزادی و مساوات واقعی را اعلام کرد. قدر و ارزش انسان ازنظر اسلام عزیز است، او موجودی است که مورد تکریم خدا قرار گرفته و در نیکوترین تقویم و کامل‌ترین آفرینش، آفریده شده است.
رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(ع) با وحدت جامعه و حکومت جهانی
عقیده نجات‌بخش| ۳

رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(ع) با وحدت جامعه و حکومت جهانی

به ‌طور یقین، هرکس سعادت یک ملّت را فقط بخواهد و برای رفاه و ترقی و پیشرفت یک جامعه خاص تلاش کند، طبعاً بدبختی و بردگی و عقب‌ماندگی جامعه‌های دیگر را خواهد خواست، یا اگر خیلی شریف باشد، نسبت به دیگران بی‌تفاوت خواهد بود.
رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(عج) با چگونگی‌های ذهنی و فکری
عقیده نجات‌بخش| ۲

رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدی(عج) با چگونگی‌های ذهنی و فکری

اسلام به مردم فهماند که شما آزادید، نباید استعباد شوید، نباید به بردگی دیگران درآیید، حتی لازم است که ذهن عامّه مردم را نسبت به این موضوع روشن سازیم و بارهای افکار وحشت‌زا و زنجیرهای عقاید پلید را از دوش و گردن مردم برداریم.
ریشه‌های عقیده به ظهور مهدی(ع)
عقیده نجات‌بخش| ۱

ریشه‌های عقیده به ظهور مهدی(ع)

ما می‌خواهیم بپرسیم: این عقیده اسلامی به ظهور مهدی(ع) و حکومت جهانی او و اصلاحاتی که به دست او انجام خواهد گرفت، برای وضع فعلی ما و بر اعمال ما چه تأثیری دارد؟