همسرداری

نیاز زن و مرد به محبت
همسرداری| ۴

نیاز زن و مرد به محبت

همه‌ی انسان‌ها تشنه‌ی دوستی و محبت هستند و دوست دارند که محبوب دیگران باشند. دل انسان به محبت زنده است. کسی که بداند محبوب دیگران نیست خود را بی‌کس و تنها می‌شمارد و همواره پژمرده و افسرده است.
وظیفه‌ی مرد در تکامل همسر | جهاد زن چیست؟
همسرداری| ۳

وظیفه‌ی مرد در تکامل همسر | جهاد زن چیست؟

خداوند حکیم قدرت فوق‌العاده‌ای به زن عطا فرموده است. سعادت و خوش‌بختیِ خانواده در دست اوست، بدبختیِ خانواده نیز در دست اوست. زن می‌تواند خانه را به‌محیطی بهشت گونه بدل سازد و نیز می‌تواند آن را به صورت جهنمی سوزان در آورد.
در کسب استقلال بکوشید
همسرداری| ۲

در کسب استقلال بکوشید

راه عاقلانه‌تر این است که زن و شوهر در آغاز زندگی سعی کنند با تمایلات و استعدادها و شرایط جسمانی و روانی یک‌دیگر آشنا شوند و با همین حال هم‌دیگر را بپذیرند و تحمل کنند، تصمیم بگیرند با مذاکره و تفاهم، برنامه‌‌ی منسجم و قابل عملی را برای خود تنظیم نمایند.
اهداف ازدواج و نخستین وظیفه‌ی زن و شوهر
همسرداری| ۱

اهداف ازدواج و نخستین وظیفه‌ی زن و شوهر

 ثمره‌ی ازدواج، وجود فرزند است که باعث تحکیم بنیاد خانواده و آرامش و دل‌گرمی زن و شوهر خواهد بود. به همین دلیل نیز در قرآن و احادیث، درمورد ازدواج تأکیدهای فراوانی شده‌است.