آسیب‌های اجتماعی

نقش اسوه، قانون و نظارت در ارتباط با آسیب های اجتماعی
آسیب‌های اجتماعی| ۱۱

نقش اسوه، قانون و نظارت در ارتباط با آسیب های اجتماعی

الگوی اصلی برای تمام بشریّت، در هر درجه و موقعیت اجتماعی، حضرات معصومین اعمّ از انبیاء و اهل بیت علیهم السّلام (مخصوصاً اهل بیت علیهم السّلام که طبق روایات، ایشان الگوی و اسوه انبیاء سلف بوده اند) هستند که مصداق أکمل و أتمّ انسان کامل می‌باشند.
عوامل اجتماعی انحراف| نقش مجالست با اهل گناه در انحراف فرد
آسیب‌های اجتماعی| ۱۰

عوامل اجتماعی انحراف| نقش مجالست با اهل گناه در انحراف فرد

هميشه وجود الگوها و سرمشق هاى بزرگ در زندگى انسان ها، وسيله مؤثّرى براى تربيت آن ها بوده است، به همين دليل، پيامبر و پيشوايان معصوم، مهم ترين شاخه هدايت را با عمل خود نشان مى ‏دادند...
تأثير عوامل متافيزيكى در آسیب‌های اجتماعی
آسیب‌های اجتماعی| ۹

تأثير عوامل متافيزيكى در آسیب‌های اجتماعی

شیاطین إنسی همان کسانی هستند که در گمراهی چنان فرو رفته اند که خود عامل انحراف و اغوای دیگران هستند و بدین سبب خود را از رحمت خداوند محروم ساخته و دور کرده اند.
تأثیر عوامل فیزیكى در آسیب‌های اجتماعی
آسیب‌های اجتماعی| ۸

تأثیر عوامل فیزیكى در آسیب‌های اجتماعی

افزایش یا کمبود برخی از عوامل مادّی می تواند زمینه ساز انحراف و کجروی، و در نتیجه بروز ناهنجاری ها و آسیب های فردی و اجتماعی شود. یکی از مواردی که فراوان بودن آن می تواند موجب طغیان و انحراف انسان های کم ظرفیت و یا بی ظرفیت شود، مال و دارایی است.
قانون وراثت در روایات اهل بیت(ع)
آسیب‌های اجتماعی| ۷

قانون وراثت در روایات اهل بیت(ع)

بنا بر قانون وراثت، صفات و ویژگی های نَسَبی نیز می تواند در نوع رفتار و عملکرد انسان ها اثرگذار باشد. برخی از آسیب های اجتماعی نیز ریشه در نقص ها و مشکلات وراثتی دارد، بنا بر این والدین و خانواده ها نباید هرگز نسبت به این مسأله بی تفاوت و سهل انگار باشند.
نقش وراثت در آسیب‌های اجتماعی
آسیب‌های اجتماعی| ۶

نقش وراثت در آسیب‌های اجتماعی

مسأله رفتار و عملکرد انسان در طول زندگی و در نتیجه سرنوشت و فرجام او، از جمله مسایل اساسی و بنیادین در زندگی انسان است که همواره توجّه اندیشمندان را به خود معطوف داشته و عوامل متعدّدی را در رقم خوردن آن دخیل دانسته ‌اند.
منشأ اصلی آسیب‌های فردی و اجتماعی
آسیب‌های اجتماعی| ۵

منشأ اصلی آسیب‌های فردی و اجتماعی

این تدبیر و فرماندهی عقل است که می تواند مانع از انحراف و افراط و تفریط های قوای سه گانه دیگر، در وجود انسان شود و بدین وسیله آن ها را در مسیر درست انجام وظایف خود نگاه دارد. حاصل فرماندهی درست عقل در نظام جان انسان آن است که او به سمت کمال و سعادت حرکت خواهد کرد.
رابطه شهوت و غضب با سعادت و شقاوت
آسیب‌های اجتماعی| ۴

رابطه شهوت و غضب با سعادت و شقاوت

اگر شهوت جنسی نبود، شاید عدّه کثیری رو به ازدواج نمی آوردند و خطر انقراض، نسل بشریّت را تهدید می نمود. امّا آن چه در این میان نباید مورد غفلت واقع شود، کنترل، مدیریّت و هدایت شهوات در درون انسان است.
عوامل انحراف از منظر اسلام
آسیب‌های اجتماعی| ۳

عوامل انحراف از منظر اسلام

خداوند به کسی ظلم نمی کند، در واقع انسان ها نتیجه و ثمره اعمال خوب و بد خویش را در دنیا و آخرت می بینند و آن چه را در زندگی فردی و اجتماعی خود تجربه می کنند، بازتاب اعمال و افکار آن هاست...
آسیب شناسی اجتماعی
آسیب‌های اجتماعی| ۲

آسیب شناسی اجتماعی

آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری افراد یک جامعه، چه به صورت فردی و یا جمعی، اطلاق می شوند که ریشه در بی نظمی ها، کج رفتاری های پدیده های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آن ها دارد.
تأثیر محیط و اجتماع بر تربیت افراد
آسیب‌های اجتماعی| ۱

تأثیر محیط و اجتماع بر تربیت افراد

بدون تردید اگر محیط زندگى آلوده باشد، در ایجاد محیط اخلاقى به دو عامل دیگر یعنى توارث و تربیت نمى ‏توان زیاد اتّکا کرد، زیرا تأثیرات محیط بد در اکثر موارد می تواند همه آن‏‌ها را تحت الشّعاع خود قرار دهد.