سبک زندگی اسلامی

مهمترین ابزارهای زندگی در آموزه‌های دینی
سبک زندگی اسلامی | ۸

مهمترین ابزارهای زندگی در آموزه‌های دینی

از جمله بایدهای توسعه‌ی علم از نظر اندیشه‌ی اسلام، توجّه به استعدادهای درونی و توانمندی‌های داخلی جامعه در مسیر کسب دانش است. ارزش جامعه‌ی دانش‌بنیان به این است که در مسیر بهره‌مندی از علوم و دانش‌ها و فنّاوری‌های لازمِ زندگی، به جریان‌های فکری و نیروهای توانمند علمی خودش اتّکا و از تقلید پرهیز کند.
نتیجه‌ی اتّخاذ سبک زندگی دینی | معنای حقیقی عبودیّت و بندگی خداوند
سبک زندگی اسلامی | ۷

نتیجه‌ی اتّخاذ سبک زندگی دینی | معنای حقیقی عبودیّت و بندگی خداوند

در این میان اگر فرمان برداری از پروردگار متعالی به معنای اجرای اوامر و ترک نواهی خدا خواست قلبی انسان باشد، دلش آباد می‌شود و البته به طور طبیعی نتیجه‌ی آبادانی دل، آبادانی زندگی است. در مقابل اگر طاعت پروردگار بر قلب آدمی حاکم نباشد و گرایش‌های نفسانی و خواست‌های شیطانی مبنای تصمیم‌گیری انسان شود، به شکست و خرابی زندگی می‌انجامد.
دو  عنصر اصلی عبودیت چیست؟ | دو عمل که موجب غضب خدا می‌شود
سبک زندگی اسلامی | ۶

دو عنصر اصلی عبودیت چیست؟ | دو عمل که موجب غضب خدا می‌شود

یکی از بارزترین نتایج ترک گناه براساس بیان پیش‌گفته تبدیل جریان زندگی و کانون خانواده به کلاس آموزش عبودیت و مدرسه‌ی تربیت دینی است. خانواده‌هایی که فرمانبری از ذات اقدس الله و ترک نافرمانی را نصب‌العین جریان زندگی خود می‌کنند به طور طبیعی فرزندانشان را در مسیر پرورش دینی قرار داده‌اند، لذا فرزندان که هیچگاه از والدین خود نافرمانی خدا را ندیده‌اند، بدون هرگونه امر و نهی پدر و مادر به فرمانبری خداوند روی آورده، از انجام دادن گناهان و معاصی دوری می‌کنند.
ضرورتِ زیستن براساس سبک و روش | عقل معاش چیست؟
سبک زندگی اسلامی | ۵

ضرورتِ زیستن براساس سبک و روش | عقل معاش چیست؟

نمونه‌ی بارز معیشت بطر در دنیای امروز، زندگی جاری در دنیای غرب است که در عین بهره‌مندی از پیشرفته‌ترین ابزارهای زندگی، آن‌ها را در جهت توسعه‌ی لذّت و شهوت مادّی و تأمین خواسته‌های نفسانی به کار گرفته‌اند. مطابق آیه‌ی مورد اشاره، عاقبت داشتن چنین رویکردی به زندگی هلاکت جامعه است. با توجه به کلّی بودن معنای واژه‌ی هلاکت، از مصادیق این مفهوم زیستن در افسردگی، ناامیدی، به هم ریختگی، ناامنی، بی‌هدفی و پوچی است که در دنیای غرب به صورت گسترده رواج دارند.
دین مداری
سبک زندگی اسلامی | ۴

دین مداری

نتیجه آنکه منطق ایدئولوژی زدایی از زندگی که برخی فیلسوف نماهای غربی مطرح کرده‌اند و به تقلید کورکورانه از آنان بعضی صاحبان تریبون‌های آکادمیک در داخل کشور آن را ارائه می‌کنند، کاملاً اشتباه بوده، با مرگ و نابودی انسان مرادف است. نیز اینکه برخی دین را در آخرت منحصر می‌دانند ناصحیح است، چون دین یک سلسله تعالیم و برنامه‌های جامع دارد که راهگشای حیات فردی و جمعی انسان در حوزه‌ی زندگانی مادّی و معنوی است و عمل به دین سعادت فرد و جامعه در عرصه‌ی حیات دنیوی و اخروی را تأمین می‌کند.
ماهیّت زندگی دینی و تأثیر آن در سبک زندگی ائمه(ع)
سبک زندگی اسلامی | ۳

ماهیّت زندگی دینی و تأثیر آن در سبک زندگی ائمه(ع)

پس از این برخورد غیر معمول، حضرت صدیقه(س) که خود تربیت‌شده‌ی دامان پیام‌آور تعالیم وحیانی بودند دریافتند که سرِّ ناراحتی پیامبر(ص) مشاهده‌ی خلخال‌ها، گوشواره، گردن‌بند و آن پرده بوده است. از این رو آن‌ها را جمع کرده، برای پدر فرستادند. حضرت زهرا(س) به فردی که آن‌ها را نزد پیامبر(ص) می‌برد فرمود: سلام مرا به پدرم برسان و بگو که اینها را در راه خدا به مصرف برساند.
زندگی از منظر دین اسلام
سبک زندگی اسلامی | ۲

زندگی از منظر دین اسلام

زندگیِ برخاسته از اندیشه‌ی اومانیستی به منزله‌ی مهمانخانه و رستورانی است که تمام لذائذ، خوشی‌ها و وسایل راحتی در آن فراهم شده و بشر فقط باید از این امکانات برای وجود خود بهره‌گیری کند. به بیان دیگر از نظر بینش‌های مادّی، زندگی در عرصه‌ی هستی انسان، بستر تحقق جمیع گرایش‌های انسان و موقعیتی برای هرچه بهتر خوردن، پاسخ دادن به خواهش‌های نفسانی، اجرای خواسته‌های غریزی و در یک کلام خوشگذرانی است.
شیوه انتقال فرهنگ | بخش‌های تمدن‌سازی نوین اسلامی
سبک زندگی اسلامی | ۱

شیوه انتقال فرهنگ | بخش‌های تمدن‌سازی نوین اسلامی

امروزه به دلیل توسعه‌ی ارتباطات، مرزهای فرهنگی در مناطق مختلف دنیا شکسته و فرهنگ‌های مختلف به جای‌جای عالم منتقل شده است. این انتقال فرهنگ، سبک زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب اختلاط فرهنگ‌های مختلف با یکدیگر شده است.