سبک زندگی اسلامی

ماهیّت زندگی دینی و تأثیر آن در سبک زندگی ائمه(ع)
سبک زندگی اسلامی | ۳

ماهیّت زندگی دینی و تأثیر آن در سبک زندگی ائمه(ع)

پس از این برخورد غیر معمول، حضرت صدیقه(س) که خود تربیت‌شده‌ی دامان پیام‌آور تعالیم وحیانی بودند دریافتند که سرِّ ناراحتی پیامبر(ص) مشاهده‌ی خلخال‌ها، گوشواره، گردن‌بند و آن پرده بوده است. از این رو آن‌ها را جمع کرده، برای پدر فرستادند. حضرت زهرا(س) به فردی که آن‌ها را نزد پیامبر(ص) می‌برد فرمود: سلام مرا به پدرم برسان و بگو که اینها را در راه خدا به مصرف برساند.
زندگی از منظر دین اسلام
سبک زندگی اسلامی | ۲

زندگی از منظر دین اسلام

زندگیِ برخاسته از اندیشه‌ی اومانیستی به منزله‌ی مهمانخانه و رستورانی است که تمام لذائذ، خوشی‌ها و وسایل راحتی در آن فراهم شده و بشر فقط باید از این امکانات برای وجود خود بهره‌گیری کند. به بیان دیگر از نظر بینش‌های مادّی، زندگی در عرصه‌ی هستی انسان، بستر تحقق جمیع گرایش‌های انسان و موقعیتی برای هرچه بهتر خوردن، پاسخ دادن به خواهش‌های نفسانی، اجرای خواسته‌های غریزی و در یک کلام خوشگذرانی است.
شیوه انتقال فرهنگ | بخش‌های تمدن‌سازی نوین اسلامی
سبک زندگی اسلامی | ۱

شیوه انتقال فرهنگ | بخش‌های تمدن‌سازی نوین اسلامی

امروزه به دلیل توسعه‌ی ارتباطات، مرزهای فرهنگی در مناطق مختلف دنیا شکسته و فرهنگ‌های مختلف به جای‌جای عالم منتقل شده است. این انتقال فرهنگ، سبک زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب اختلاط فرهنگ‌های مختلف با یکدیگر شده است.