احکام ساختمان

مساله‌ای درباره پرداخت اجاره منزل
احکام ساختمان

مساله‌ای درباره پرداخت اجاره منزل

سؤال: برخی بنگاهها پولی از مشتریان گرفته و اجاره منزل مربوط به آنها را می پردازند آیا این عمل صحیح است؟
حکم نصب پمپ آب در خانه | ۲
احکام ساختمان

حکم نصب پمپ آب در خانه | ۲

سؤال: برخی خانه ها پمپ گذاشته و موجب قطع یا کم فشار شدن آب همسایه گردیده اند، وضو و غسل یا این آب چه صورت دارد؟
مسئله‌ای در مورد مالک و مستأجر
احکام ساختمان

مسئله‌ای در مورد مالک و مستأجر

سؤال: آیا مالک می تواند به مستأجر اعلام نماید که میهمان او از حمام و آب و برق منزل استفاده نکند، با توجه به اینکه پول آب و برق را مستأجر پرداخت می کند؟
حکم کوتاهی در اصلاح معابر و ضمانت مسئولان
احکام ساختمان

حکم کوتاهی در اصلاح معابر و ضمانت مسئولان

سؤال: در اثر کوتاهی برخی مسئولان در آسفالت کوچه‎ها و خیابانها خساراتی به افراد عادی یا وسایل نقلیه آنان وارد می آید. آیا مسئولان امر که علی‌رغم اطلاع از این مشکلات اقدامی نمی‎کنند در اینگونه خسارتها ضامن هستند یا خیر؟
نصب شیشه‌های رنگی در نمای منازل
احکام ساختمان

نصب شیشه‌های رنگی در نمای منازل

سؤال: اخیراً در نمای منازل شیشه‎های رنگی به کار می‎رود که روزها بیرون پیداست و غالباً چون خانه‌ها مشرف بر یکدیگرند موجب سلب آرامش همسایه‎ها می‎شود، در شبها نیز چون داخل منازل روشن می‎گردد از بیرون داخل منازل نمایان می‎گردد. آیا نصب چنین شیشه‎هایی از نظر شرعی چه صورت دارد؟
خواندن نماز در خانه یا زمین زکات نداده چه حکمی دارد؟
احکام ساختمان

خواندن نماز در خانه یا زمین زکات نداده چه حکمی دارد؟

سؤال: خواندن نماز در خانه یا زمینی که از پول زکات نداده خریداری شده، همچنین خواندن نماز با لباسی که این گونه است، صحیح است یا باطل؟
حکم معامله خانه‌های غیرمقاوم
احکام ساختمان

حکم معامله خانه‌های غیرمقاوم

سؤال: بعضی از افراد برای دستیابی به پول بیشتر خانه‌های چند طبقه بدون رعایت اصول ایمنی و مهندسی می‌سازند که موقع بروز حوادث مانند زلزله قطعاً مقاومت ندارد، و با قیمت‌های کلان می‌فروشند، آیا معامله آنان صحیح و درآمد آنها حلال است؟
حکم استفاده از آب بدون جواز چیست؟
احکام ساختمان

حکم استفاده از آب بدون جواز چیست؟

سؤال: برخی از خانه‌ها کنتور آب ندارند و بدون جواز از آب استفاده می کنند، حکم نماز و عبادت و وضو و غسل آنها چیست؟
رعایت شئون اسلامی در مهندسی منازل
احکام ساختمان

رعایت شئون اسلامی در مهندسی منازل

سؤال: آیا مهندسی و بنای ساختمانها بر اساس مهندسی غربی که برای آشپزخانه‌ها و اتاقها حفاظ مطلوبی قرار نمی دهند (اُپِن) و با اصول فرهنگ دینی و حفظ حیا و عفت خانوادگی سازگار نیست، از نظر شرعی چگونه است؟
اگر چاه آشپزخانه و توالت یکی باشد چه حکمی دارد؟
احکام ساختمان

اگر چاه آشپزخانه و توالت یکی باشد چه حکمی دارد؟

سؤال: اگر چاه آشپزخانه و توالت یکی باشد چه صورت دارد؟
حکم ساختن خانه‌های چند طبقه
احکام ساختمان

حکم ساختن خانه‌های چند طبقه

سؤال: ساختن خانه‌های چند طبقه در کوچه های باریک که موجب اشراف به خانه‌های دیگران و سلب آسایش مردم می گردد چه صورت دارد؟
حکم نصب پمپ آب در خانه
احکام ساختمان

حکم نصب پمپ آب در خانه

سؤال: نصب پمپ آب به لوله های آب که موجب کمی یا قطع آب شرب همسایگان می‎شود چه صورت دارد؟