ازدواج

حکم اجبار فرزند به ازدواج
احکام ازدواج/۱۲

حکم اجبار فرزند به ازدواج

آیا پدر و مادر شرعاً می‌توانند پسر یا دختر خود را مجبور به ازدواج کنند و در صورت اجبار، آیا عقد آنان صحیح است؟
حکم تزویج دختر شیعه به غیر شیعه
احکام ازدواج/۱۱

حکم تزویج دختر شیعه به غیر شیعه

شوهر دادن دختران شیعه با تطمیع پدر دختر در صورتی که خوف ترک مذهب شیعه باشد، چه حکمی دارد؟
لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره
احکام ازدواج/۱۰

لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره

در کتابی جهت اثبات عدم ولایت پدر بر باکره رشیده، به روایتی از امام باقر(ع) اشاره شده. آیا سند و دلالت این روایت جهت عدم دخالت اذن پدر تام است؟
حکم سهولت در امر ازدواج از نظر شرعی
احکام ازدواج/۹

حکم سهولت در امر ازدواج از نظر شرعی

تحمیل مخارج زیاد بر داماد در مراسم ازدواج چه حکمی دارد؟
سختگیری‌های بی‌مورد در ازدواج
احکام ازدواج/۸

سختگیری‌های بی‌مورد در ازدواج

سختگیری‌های بیش از حد برخی والدین در مورد ازدواج (مهریه و ...) موجب محروم شدن جوانان از ازدواج و بروز برخی مفاسد می شود. عمل این نوع والدین چه حکمی دارد؟
حکم ازدواج و معامله با اهل حق
احکام ازدواج/۷

حکم ازدواج و معامله با اهل حق

حکم ازدواج، معاشرت و معامله با اهل حق چیست؟
حکم تعیین شیربها در ازدواج
احکام ازدواج/۶

حکم تعیین شیربها در ازدواج

تعیین و دریافت شیربها در ازدواج از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جزو سنن و آداب شرعی ازدواج است؟