نظام امامت و رهبری

جامعه‌ی بی‌امتیاز توحیدی چیست؟
نظام امامت و رهبری | ۷

جامعه‌ی بی‌امتیاز توحیدی چیست؟

مقصود ما از جامعه‌ی بی‌امتیاز توحیدی، جامعه‌ای است که افراد در برابر حقّ و قانون مساوی و برابر باشند و قانون نسبت به همه، از مرد و زن، کوچک و بزرگ، توانگر و نیازمند، عالم و جاهل، سیاه و سفید، یکسان اجرا شود و تفاوت‌های طبقاتی موجب نشود که قانون در حقّ بعضی اجرا شود و در حقّ بعضی دیگر اجرا نشود.
دو دوره حکومت اسلامی
نظام امامت و رهبری | ۶

دو دوره حکومت اسلامی

تعیین نوع نظام و رهبر امّت مورد مشورت قرار نمی‌گیرد؛ چون مسئله‌ای است که از جانب خدا معین شده است، چنان‌که سایر اصول و احکام اسلام نیز در مشورت گذارده نمی‌شود...
فرق امامت با رژیم انتصابی انقلابی
نظام امامت و رهبری | ۵

فرق امامت با رژیم انتصابی انقلابی

دموکراسی حکومت اید‌ه‌آل و تمام انسانی و نمونه و موافق با اندیشه‌های متعالی بشر و حتی چنان‌که می‌گویند، حکومت مردم بر مردم نیست و آنچه دیده می‌شود، انحطاط‌های گوناگونِ حکومت‌ها، ملّت را تهدید می‌کند و جهان را به‌سوی جنگ و کشتار و محو مدنیت پیش می‌برد...
حکومت انتخابی و معایب دموکراسی
نظام امامت و رهبری | ۴

حکومت انتخابی و معایب دموکراسی

پس از آنکه مسئله خلافت پیغمبر (ص) به آن شکل در سقیفه بنی‌ساعده، از مسیر تعیین‌شده‌ی الهی خارج شد و خواستند به آن صورت مشروع بدهند، مدعی شدند که بر اساس اجماع امت انجام گرفت و اجماع امّت حجت و معتبر است، ادعایی که نه واقعیت داشت و نه با این نظام دموکراسی و اکثریت مطابقت دارد.
نظام امامت چگونه نظامی است؟ | تفاوت انتصاب خدایی و انتصاب شیطانی
نظام امامت و رهبری | ۳

نظام امامت چگونه نظامی است؟ | تفاوت انتصاب خدایی و انتصاب شیطانی

مالک همه و حاکم و سلطان بر همه و صاحب‌اختیار واقعی و حقیقی همه، در همه‌چیز خداست؛ حکومت مختص اوست و قانون و شریعت و برنامه دولت و حکومت، همه از جانب او باید تعیین شود.
رابطه نظام امامت با توحید
نظام امامت و رهبری | ۲

رابطه نظام امامت با توحید

مسئله امامت از مسائل مهمی است که علاوه بر آنکه خود اصل است، با سایر عقاید اسلامی مرتبط است و مخصوصاً از اصل توحید که مصدر اصول دیگر است، مایه و اصالت می‌گیرد.
مفهوم امام، امامت و امت
نظام امامت و رهبری | ۱

مفهوم امام، امامت و امت

کاوش برای شناختن امام به این‌جهت واجب است که حداقل این احتمال را دارد که وی شخصیتی باشد که اطاعت او به حکم خدا بر ما واجب و بر امور ولایت داشته باشد، و مفسر قرآن و مبین احکام و رهبر دین و دنیای مردم باشد.