زن مسلمان؛ بایدها و نبایدها

جهاد زن چیست؟
زن مسلمان؛ بایدها و نبایدها | ۵

جهاد زن چیست؟

«قهرمان» در لغت به معنای وکیل دَخل و خرج بودن و همچنین به معنای کارفرما و فرمانروا بودن آمده است. بنابراین مضمون دستور امام علی(ع) این می‌شود که هر کاری که خارج از شؤون زن است و مستلزم قهرمانیّت و کارفرمایی یا تدبیر و تصدّی امر دخل و خرج زندگی است، در اختیار وی قرار مده!
وظیفه‌های اصلی زن کدامند؟| منظور از استقرار زن در خانه چیست؟
زن مسلمان؛ بایدها و نبایدها | ۴

وظیفه‌های اصلی زن کدامند؟| منظور از استقرار زن در خانه چیست؟

همسری آرام‌بخش برای شوهرش بشود و از طریق تنظیم امور «خانه» و تأمین موجبات آسایش جسمی و آرامش فکری وی، خشنودی خاطر او را به دست آورده و رنج کار خارج از منزل را با انحاء ملاطفات مناسب با جهان ویژه‌ی «همسری» از تن و روح وی بزداید و از دیگر سو مادری سازنده برای کودکانش باشد که با رعایت دقّت کامل در رفتار و گفتار خود، تمام عواطف و احساسات رقيق و لطیف آنها را تحت نظارت خویش گرفته...
مسأله‌ی وجه و کفّین زن!
زن مسلمان؛ بایدها و نبایدها | ۳

مسأله‌ی وجه و کفّین زن!

آیا شما قانون «سَتْر» و «نظر» را برای یک جامعه‌ی متشکّل از یوسف‌ها و مریم‌ها که امروز جز در عالم «خیال» تصوّر نمی‌شود تنظیم کرده و با این حدّت درباره‌اش بحث می‌کنید؟! یا برای همین جامعه‌ی شکل گرفته‌ی از زنان و مردان ملتهب از شهوت جنسی که عینیّت خارجی دارد و بر اثر بی‌مبالاتی زنان در «جلوه‌گری» و بی‌پروایی مردان در «نظربازی» دچار هزاران نوع از مفاسد و نابسامانی‌ها شده است و می‌شود؟!
حجاب زن، فرمان سعادت‌بخش و حکیمانه‌ی خداوند
زن مسلمان؛ بایدها و نبایدها | ۲

حجاب زن، فرمان سعادت‌بخش و حکیمانه‌ی خداوند

با توجّه به اینکه در نماز جماعت، معمولاً زن‌ها پشت سر مردها می‌ایستند، طبعاً آخرین صف مردها به اوّلین صف زن‌ها نزدیک می‌شود و همین مقدار از نزدیکی مرد و زن ـ حتّی در حال نماز! ـ از نظر رسول مکرّم خدا(ص) امکان اثر تخریبی دارد و ممکن است لطمه به حال حضور و صفای دل بزند!
نعمتی که ممکن است نقمت شود!
زن مسلمان؛ بایدها و نبایدها

نعمتی که ممکن است نقمت شود!

غریزه‌ی حادّ جنسی به اقتضای جوانی از داخل فشار می‌آورد و جلوه‌های هوس‌انگیز زنان از خارج، دامن به آتش درونی زده و آن را داغ‌تر و شعله‌ورتر می‌سازد و فکر هرگونه کار و فعالیّت را در وجود جوان می‌سوزاند! از طرفی هم احساس عقب‌ماندگی از کار و تحصیل، سرکوفتش می‌دهد!