فاطمه بنت الحسن

فاطمه بنت الحسن(ع)
زنان برجسته اسلام| ۱۶

فاطمه بنت الحسن(ع)

فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السّلام یکی از بانوان گران‌قدری است که شایستگی همسر امام و مادری حجّتی از حجّت‌های خدا را دارا بود.