احکام کسب و کار

حکم خرید و فروش کالاهای شرکتهای اسرائیلی
احکام کسب و کار

حکم خرید و فروش کالاهای شرکتهای اسرائیلی

سؤال: خواهشمند است نظر مبارک خود را نسبت به خرید و فروش کالاهای اسرائیلی و شرکتهای حامی رژیم صهیونیستی در بلاد اسلامی اعلام فرمائید؟
حکم فعالیت‌های اقتصادی قمارگونه
احکام کسب و کار

حکم فعالیت‌های اقتصادی قمارگونه

سؤال: برخی شرکتها و مؤسّسات اقدام به فعالیّت اقتصادی نموده اند به این صورت که برگه هایی را توزیع و افراد آن را خریداری و چند نفر را معرّفی می کنند و آنان نیز چند نفر را معرّفی می کنند و به صورت تصاعدی به ثروت و اندوخته افراد ما قبل که این افراد را معرّفی کردند افزوده می شود، آیا شرعاً چنین فعالیّت هایی چه صورت دارد و آیا درآمد از این راه حلال است؟
حکم واگذاری وام به دیگری
احکام کسب و کار

حکم واگذاری وام به دیگری

سؤال: برخی کارمندان در ادارات حق استفاده از وام دارند، آیا می توانند این حق را به دیگری فروخته و از این وام و تسهیلات فرد دیگری استفاده کند؟
حکم نوشتن پایان نامه توسط دیگری
احکام کسب و کار

حکم نوشتن پایان نامه توسط دیگری

سؤال: برخی افراد برای نوشتن پایان نامه های درسی مبلغی را به دیگران پرداخته و آنها برای پایان نامه می نویسند، آیا شرعاً چه صورت دارد؟
حکم خرید و فروش صلیب
احکام کسب و کار

حکم خرید و فروش صلیب

سؤال: خرید و فروش صلیب که علامت مسیحیان است به صورت طلا و نقره یا شکل دیگر توسط مسلمانان چه صورت دارد؟
اجاره دادن برای کسب حرام
احکام کسب و کار

اجاره دادن برای کسب حرام

سؤال: اجاره دادن منزل یا مغازه به کسی که یقین داریم کسب و کار حرام دارد چه صورت دارد؟ و دریافت اجاره از وی چگونه است؟
حکم خرید و فروش مجلات و نشریات مروّج فساد
احکام کسب و کار

حکم خرید و فروش مجلات و نشریات مروّج فساد

سؤال: برخی از روزنامه ها و مجلات عکسهای خوانندگان بعضاً طاغوتی، زنان بدحجاب و بزک کرده یا بعضی ورزشکاران را با لباس و وضعیّت نامناسب به چاپ می رسانند. آیا شرعاً خرید و فروش و در اختیار نهادن امکانات مسلمین مانند فیلم و زینگ و کاغذ به آنان چه صورت دارد؟
مراجعه به فردی که از راه حرام کسب می‌کند
احکام کسب و کار

مراجعه به فردی که از راه حرام کسب می‌کند

سؤال: مراجعه متدیّنین به کاسبی که کسب او از راه حرام است (مانند ریش تراشی، خرید و فروش مواد مخدر یا آلات لهو و لعب) که به نوعی تقویت یا تشویق او محسوب می شود چه صورت دارد؟
حکم خرید و فروش کوپن
احکام کسب و کار

حکم خرید و فروش کوپن

سؤال: خرید و فروش کوپن ارزاق عمومی چه صورت دارد؟
حکم خرید و فروش ترقه و مواد انفجاری
احکام کسب و کار

حکم خرید و فروش ترقه و مواد انفجاری

سؤال: استفاده از ترقه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آنها اعم از اینکه موجب آزار و اذیت شوند یا خیر، چه صورت دارد؟
حکم خرید و فروش و استفاده از گوشت خرگوش و خرچنگ
احکام کسب و کار

حکم خرید و فروش و استفاده از گوشت خرگوش و خرچنگ

سؤال: خرید و فروش و استفاده از گوشت خرچنگ و خرگوش چه صورت دارد؟
حکم استفاده از مانکن در مغازه‌ها
احکام کسب و کار

حکم استفاده از مانکن در مغازه‌ها

سؤال: برخی از مغازه ها برای عرضه کردن اجناس و لباسهایشان مجسمه هایی از انسان اعم از مرد و زن و کودک درست کرده اند(مانکن) که متأسفانه موجب ترویج فرهنگ بیگانه و تحریک دیگران می باشد، نظر حضرتعالی در این رابطه چیست؟
حکم اجرت تکثیر نوارهای حرام
احکام کسب و کار

حکم اجرت تکثیر نوارهای حرام

سؤال: اجرت گرفتن جهت تکثیر فیلم و نوارهای مبتذل و حرام آیا حلال است یا حرام؟ و در صورت کسب از این راه، پول های بدست آمده را چه باید کرد؟
خرید و فروش برگه‌های ارمغان بهزیستی
احکام کسب و کار

خرید و فروش برگه‌های ارمغان بهزیستی

سؤال: آیا خرید و فروش برگ های ارمغان بهزیستی و مسابقاتی به این شکل چه صورت دارد؟
خرید و فروش عکس های مبتذل
احکام کسب و کار

خرید و فروش عکس های مبتذل

سؤال: کوپلن هایی با عکس های زنان سر برهنه یا تصاویر رقاصی دسته جمعی که توسط خانم ها بافته می شود، یا عکس های مینیاتوری با همین مضامین یا بافتن فرش هایی با همین تصاویر، تهیه، تولید و خرید و فروش و یا نصب آنان در منازل و خانه ها یا مغازه ها و محل کار چه صورت دارد؟
خرید و فروش نوارهای ترانه
احکام کسب و کار

خرید و فروش نوارهای ترانه

سؤال: خرید و فروش و توزیع و تکثیر نوارهای ترانه از خوانندگان طاغوتی و عکسهای مبتذل و مستهجن چه صورت دارد؟ و آیا پولی که از این راه کسب می شود، چگونه است؟ همچنین کسب درآمد از راه خرید و فروش مواد مخدّر چگونه است؟
حکم فالگیری
احکام کسب و کار

حکم فالگیری

سؤال: زنان یا مردانی در کنار خیابان ها و پیاده روها نشسته و برای مردم فال می گیرند و از گذشته و آینده خبر می دهند، آیا کار آنها مشروعیت دارد؟ و پول دادن به آنها جایز است؟
حکم خرید و فروش چک
احکام کسب و کار

حکم خرید و فروش چک

سؤال: خرید و فروش چک به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در چک بانکی چه صورت دارد؟ البته چکی که مثلاً مربوط به دو ماه دیگری باشد.
حکم زینت کردن و خرید و فروش حلقه و ساعت و زنجیر طلا برای مردان
احکام کسب و کار

حکم زینت کردن و خرید و فروش حلقه و ساعت و زنجیر طلا برای مردان

سؤال: خرید و فروش حلقه یا ساعت طلا یا زنجیر طلا برای استفاده داماد توسط خانواده عروس چه صورت دارد؟ همچنین فروش این زینت ها توسط فروشندگان جهت استفاده مردان یا تولید آنها به همین منظور چگونه است؟ و مالی که از این راه به دست می آید چه حکمی دارد؟
اجرت ریش تراشی
احکام کسب و کار

اجرت ریش تراشی

سؤال: اجرتی که شخص سلمانی در مقابل ریش تراشی یا احیاناً آرایش زنانه نمودن مردان دریافت می کند چه حکمی دارد؟