در جستجوی علم دین

اجتهاد مقبول و مردود
در جستجوی علم دین | ۵

اجتهاد مقبول و مردود

كلمه‌ی اجتهاد در مذهب ما كه شیعه‌ی امامی‌ هستیم، یک مفهوم منفور و مردود دارد و آن فتوا به رأی خود دادن است و در مسأله‌ای از مسائل دینی بدون استناد به كتاب خدا و سنّت رسول اظهار نظر كردن و رأی خود را حكم خدا دانستن و به عبارتی قانونگذاری در دین خدا كردن...
تحصیل علم در مسائل اعتقادی از طریق استدلال عقلی
در جستجوی علم دین | ۴

تحصیل علم در مسائل اعتقادی از طریق استدلال عقلی

پس از اعتقاد به صفات كمال خدا كه از جمله‌ی آن، صفت حكمت و رحمت و عدالت است، به لزوم هدایت و تنظیم قانون زندگی انسان و بیان و اجرای آن به گونه‌ی عاری از هرگونه خطا و تخلّف ـ که همان مسأله‌ی نبوّت و امامت توأم با عصمت ـ ‌است اعتقاد پیدا می‌كند...
رتبه‌های انواع علوم از جهت وجوب تحصیل
در جستجوی علم دین | ۳

رتبه‌های انواع علوم از جهت وجوب تحصیل

تحصیل علم عقاید تا حدّ به دست آوردن اعتقاد قاطعِ جازم به معتقدات، واجب عینی است؛ هر چند دارنده‌ی آن توانا بر دفع شبهات و حلّ تشكیكات نباشد. تحصیل این مقدار از علم بر كلّ افراد مسلمین از مرد و زن، عالم و عامی‌، واجب است و بر احدی سستی در امر مطلب جایز نیست...
طلب علم بر مسلمانان | تحصیل چه علمی واجب است؟
در جستجوی علم دین | ۲

طلب علم بر مسلمانان | تحصیل چه علمی واجب است؟

طلب كردن علم و جستجوگر دانش بودن در ردیف دیگر فرایض دینی و واجبات اسلامی‌ ـ همچون نماز و روزه و حجّ و زكات و جهاد و امر به معروف و نهی از منكر ـ یک وظیفه‌ی واجب شرعی و یک تكلیف حتمی‌ اسلامی‌ است.
ارزش علم | كدام علم و كدام معلم؟
در جستجوی علم دین | ۱

ارزش علم | كدام علم و كدام معلم؟

علم شرفی به آدمی‌ می‌بخشد كه با داشتنِ آن به هیچ عامل شرف‌بخش دیگری نیاز نیست. در حالی كه آدم جاهل و نادان، چنان پستی و ذلّت در خویش احساس می‌كند كه با هیچ عاملی قادر بر رفع آن نمی‌گردد.