نقش تقلید در زندگی

چگونگى تأسى به معصومان در عصر غیبت
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۱

چگونگى تأسى به معصومان در عصر غیبت

تقلید امرى فطرى و عقلایى است و ضرورتى اجتناب‌‌ناپذیر در زندگى انسان است و اگر كسى در هیچ موردى نخواهد از دیگران سؤال كند و از غیر خود تقلید و پیروى نكند، زندگى‌‌اش به سامان نمى‌‌رسد.
تقلید در راستاى منافع حزبى و جناحى
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۰

تقلید در راستاى منافع حزبى و جناحى

ما شك نداریم كه برخى از كسانى كه آن حركت‌‌هاى ناهنجار ضداسلامى را انجام مى‌‌دهند و افكار غیراسلامى را در جامعه ترویج مى‌‌كنند، مزدوران و مأموران بیگانگان هستند. البته بعید نمى‌‌دانیم كه برخى فریب‌‌خورده باشند...
گونه‌‌هاى تقلید كوركورانه و ناصحیح
نقش تقلید در زندگی انسان| ۹

گونه‌‌هاى تقلید كوركورانه و ناصحیح

تقلید كوركورانه و فاقد دلیل و منطق صحیح براى جامعه خطرناك است و مانع هدایت فرد و جامعه و دست‌‌یابى به سعادت مى‌‌گردد. از بارزترین مصادیق چنین تقلیدى، تقلید از رسوم و آداب جاهلى گذشتگان است كه باعث انحطاط و سقوط بسیارى از اقوام، در طول تاریخ، گشته است.
تقلید صحیح، راه‌‌كارى براى كشف حقیقت
نقش تقلید در زندگی انسان| ۸

تقلید صحیح، راه‌‌كارى براى كشف حقیقت

آیا تقلید یك رفتار آگاهانه، انتخابى و اختیارى است كه براساس علم و آگاهى انجام مى‌‌پذیرد كه در این صورت، انسان باید در تقلید و تبعیت از دیگران انگیزه‌‌اى داشته باشد یا تقلید یك امر غریزى و ناآگاهانه است كه بدون انگیزه‌ی عقلانى انجام مى‌‌گیرد؟
ضرورت تفكیك تقلید پسندیده از تقلید ناپسند
نقش تقلید در زندگی انسان| ۷

ضرورت تفكیك تقلید پسندیده از تقلید ناپسند

براى ما كه در ارتباط با وظایف دینى و احكام شرعى خواهان تأسّى به پیامبر(ص) و اهل‌‌بیت(ع) هستیم و مى‌‌خواهیم از آبشخور معارف و فقه آنها سیراب شویم، تقلید امرى ضرورى و راه‌‌كارى شایسته براى نزدیك شدن به رأى و نظر معصوم است...
قرآن و پیروى از هدایت‌‌یافتگان
نقش تقلید در زندگی انسان| ۶

قرآن و پیروى از هدایت‌‌یافتگان

دعوت حضرت ابراهیم، دعوت جاهلان و ناآگاهان به پیروى و تقلید از عالمان و فرهیختگان و كسانى است كه راه راست و راه هدایت را مى‌‌شناسند و مى‌‌توانند با چراغ معرفت خویش دیگران را نیز هدایت كنند. در واقع، این دعوت، همنوایى با نداى فطرت و عقل است.
عالى‌‌ترین الگو و سرمشق براى تربیت انسان‌‌ها
نقش تقلید در زندگی انسان| ۵

عالى‌‌ترین الگو و سرمشق براى تربیت انسان‌‌ها

تربیت و تزكیه گاهى درباره موجودات بى‌‌شعورى چون رستنى‌‌ها و حیوانات اعمال مى‌‌گردد كه آنها در مقام قبول تربیت و تزكیه، یا فاقد انتخاب و اختیار هستند و یا قدرت انتخاب آنها اندك است و در حدى نیست كه تربیت‌‌پذیر موجودى مختار محسوب گردد.
مقام تزكیه و تربیت
نقش تقلید در زندگی انسان| ۴

مقام تزكیه و تربیت

در قرآن، نزول وحى به دو زن شایسته و صالحه، یعنى حضرت مریم و مادر موسى نیز ذكر شده كه بى‌‌تردید این وحى، وحى رسالى نیست. بلكه آنچه در مورد حضرت مریم اتفاق افتاد ظهور فرشته‌ی مقرّب الهى براى انجام مأموریت خاصّى بود و آنچه را كه درباره مادر موسى(ع) رخ داد، مى‌‌توان از الهامات غیبى به شمار آورد.
مقام قضاوت و داوری
نقش تقلید در زندگی انسان| ۳

مقام قضاوت و داوری

طبق اعتقاد ما شیعیان، ولایت و حاكمیت فقیه كه بحمدالله جامعه ما از آن برخوردار است، در طول همان ولایتى است كه ما براى اهل‌‌بیت(ع) قایل هستیم و مشروعیت این حاكمیت با اذن و نصب امام معصوم(ع) تحقّق مى‌‌یابد.
مقام ولایت و حاکمیت
نقش تقلید در زندگی انسان| ۲

مقام ولایت و حاکمیت

براى اینكه جامعه اسلامى باقى و پایدار بماند، باید صالح‌‌ترین افراد، و در درجه اول پیشوایان معصوم، ولایت و حاكمیت بر مردم را به عهده گیرند و مردم مأمور به اطاعت از آنها گردند و فرمان و دستور آنها براى همه مطاع باشد؛ در غیر این صورت امیدى به بقاى جامعه اسلامى نیست.
اهمیت شب قدر
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱

اهمیت شب قدر

تأکید بر عدم جدایى بین اهل‌‌بیت(ع) و قرآن حاكى از هماهنگى كامل بین بیانات اهل‌‌بیت و قرآن است و اگر بین سخنان اهل‌‌بیت و قرآن اختلاف وجود مى‌‌داشت، افتراق و جدایى ضرورى بود و در این صورت با فرموده پیامبر ـ كه هرگز قرآن و عترت از هم جدا نمى‌‌شوند ـ منافات مى‌‌داشت.