نقش تقلید در زندگی

پذیرش مطلق سنت، مرز ایمان و كفر
نقش تقلید در زندگی انسان| ۲۲

پذیرش مطلق سنت، مرز ایمان و كفر

آیا اگر كسى از خود پیامبر(ص) شنید كه حضرت على(ع) را به عنوان جانشین خود معرفى كردند و اطاعت از ایشان را واجب شمردند، در عین حال، ولایت و امامت آن حضرت را نپذیرفت، آیا واقعاً ایمان دارد؟
تفکیک موارد تقلید
نقش تقلید در زندگی انسان| ۲۱

تفکیک موارد تقلید

ما در چه زمینه‌‌ها و ساحت‌‌هایى مى‌‌توانیم تقلید كنیم؟ آیا ما در هر زمینه‌‌اى باید از دیگران تقلید و تبعیت كنیم، یا اینكه تنها در موارد خاصى تقلید و پیروى از نظر و رأى دیگرى لازم است؟ در مواردى اگر انسان اعتقاد و نظر خاصّى نداشته باشد و از رأى دیگران نیز استفاده نكند، مشكلى براى او پیش نمى‌‌آید.
سیره‌ی عقلا ملاك تقلید از فقیه
نقش تقلید در زندگی انسان| ۲۰

سیره‌ی عقلا ملاك تقلید از فقیه

اگر چه تقلید از مراجع تقلید مبتنى بر دلیل و برهان عقلى نیست و برهان عقلى قائم بر تأسّى از معصوم است كه از هر خطا و اشتباهى مصون است و برگزیده خداوند مى‌‌باشد، در حالى كه مراجع تقلید معصوم نیستند و دلیل بر عدم عصمت آنان اختلاف‌هایى است كه در آرا و فتاواى آنها وجود دارد.
نگاهى به نقش عقل در تقلید و الگوگزینى صحیح
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۹

نگاهى به نقش عقل در تقلید و الگوگزینى صحیح

آن بخش از سخنان پیامبر كه به صورت وحى و در قالب قرآن به ما معرفى شده، از آن جهت كه در واقع، كلام خداست و توسط پیامبر به ما ارائه شده، باید مورد اطاعت قرار گیرد و تبعیت از آن، تبعیت از سخن خداوند است.
ضرورت شناخت اعتقادات از طریق منابع آن
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۸

ضرورت شناخت اعتقادات از طریق منابع آن

به عنوان نمونه، عقل ما نمى‌‌تواند ثابت كند كه در كره مریخ موجود زنده‌‌اى زندگى مى‌‌كند، ولى دانستن این مسأله هم مشكلى را رفع نمى‌‌كند و نیازى هم نمى‌‌بینیم كه به اثبات و یا نفى آن مسأله بپردازیم. در اینجا حتى اگر نظر نادرستى نیز ابراز كنیم خطرى متوجه ما نمى‌‌شود.
نگاهى به نقش عقل در تقلید و الگوگزینى صحیح
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۷

نگاهى به نقش عقل در تقلید و الگوگزینى صحیح

یكى از شبهاتى كه امروزه به صورت جدّى مطرح مى‌‌كنند این است كه هر انسانى عقل دارد و باید به تشخیص و صلاحدید عقل خود عمل كند و نباید از دیگران تبعیت و تقلید كند و اساساً تقلید از دیگران، كار انسان عاقل نیست و «تقلید كار میمون است».
شبهه تاریخ‌‌مندى گزاره‌‌هاى دینى و سیره پیشوایان دینى
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۶

شبهه تاریخ‌‌مندى گزاره‌‌هاى دینى و سیره پیشوایان دینى

آیا ارزش‌‌هاى اسلامى تاریخ‌‌مند و قابل تغییر است و همچنین رفتار اهل‌‌بیت(ع) منحصر به زمان خودشان بوده و اكنون قابل اقتباس نیست، یا اینكه ارزش‌‌هاى اسلامى تاریخ‌‌مند نیست و اختصاص به زمان خاصى ندارد و همچنین پاره‌‌اى از رفتار اهل‌‌بیت در هر زمانى قابل تأسّى و اقتباس است؟
سیر تدریجى تشكیك در دین
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۵

سیر تدریجى تشكیك در دین

كسانى كه به دنبال براندازى دین و نظام اسلامى، هستند، روش‌‌هاى گوناگونى را براى تشكیك در دین بر مى‌‌گزینند و با گزینش سیرى تدریجى، در آغاز در مسایل فرعى و كمتر تنش‌‌زا تشكیك مى‌‌كنند و به تدریج وقتى از حساسیت‌‌ها کاسته شد و زمینه آماده گشت، در اصول اساسى دیانت تشكیك مى‌‌كنند.
ساحت روش‌ها و ساحت ابزارها
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۴

ساحت روش‌ها و ساحت ابزارها

«امنیت» یك ارزش قطعى براى جامعه است كه ایجاد و حفظ آن براى زندگی فردى و اجتماعى ضرورى و لازم است و در هر زمان و هر شرایطى باید امنیت جامعه را تأمین كرد و اگر در جامعه امنیت نباشد، سنگ روى سنگ قرار نمى‌‌گیرد و هیچ كارى به سامان نمى‌‌رسد...
در کدام یک از ارزش‌‌ها، نیازمند تقلید از دیگران نیستیم؟
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۳

در کدام یک از ارزش‌‌ها، نیازمند تقلید از دیگران نیستیم؟

نظر ما این است كه براساس باورهایى كه از قرآن، فرمایشات پیامبر اكرم و ائمه اطهار(ع) به ما رسیده و ما آنها را حجت مى‌‌دانیم، ما یك سلسله ارزش‌‌هاى ثابت داریم و معتقدیم كه ارزش‌‌هاى كلى اخلاق ثابتند و هیچ‌‌گاه تغییر نمى‌‌كنند و حكم آنها نسبت به زمان‌‌هاى گوناگون و اشخاص متفاوت، تغییر نمى‌‌كند.
ساحت‌های تقلید
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۲

ساحت‌های تقلید

از جمله ساحت‌‌ها و زمینه‌‌هاى تقلید و تبعیت از دیگران، باورها، مسایل فكرى، نظرى و اعتقادى است. پاره‌‌اى از اصول و مسایل اعتقادى باید با برهان عقلى ثابت گردند و عقل توانایى دست یافتن به آنها را دارد؛ نظیر اصل توحید، نبوت و معاد.
چگونگى تأسى به معصومان در عصر غیبت
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۱

چگونگى تأسى به معصومان در عصر غیبت

تقلید امرى فطرى و عقلایى است و ضرورتى اجتناب‌‌ناپذیر در زندگى انسان است و اگر كسى در هیچ موردى نخواهد از دیگران سؤال كند و از غیر خود تقلید و پیروى نكند، زندگى‌‌اش به سامان نمى‌‌رسد.
تقلید در راستاى منافع حزبى و جناحى
نقش تقلید در زندگی انسان| ۱۰

تقلید در راستاى منافع حزبى و جناحى

ما شك نداریم كه برخى از كسانى كه آن حركت‌‌هاى ناهنجار ضداسلامى را انجام مى‌‌دهند و افكار غیراسلامى را در جامعه ترویج مى‌‌كنند، مزدوران و مأموران بیگانگان هستند. البته بعید نمى‌‌دانیم كه برخى فریب‌‌خورده باشند...
گونه‌‌هاى تقلید كوركورانه و ناصحیح
نقش تقلید در زندگی انسان| ۹

گونه‌‌هاى تقلید كوركورانه و ناصحیح

تقلید كوركورانه و فاقد دلیل و منطق صحیح براى جامعه خطرناك است و مانع هدایت فرد و جامعه و دست‌‌یابى به سعادت مى‌‌گردد. از بارزترین مصادیق چنین تقلیدى، تقلید از رسوم و آداب جاهلى گذشتگان است كه باعث انحطاط و سقوط بسیارى از اقوام، در طول تاریخ، گشته است.
تقلید صحیح، راه‌‌كارى براى كشف حقیقت
نقش تقلید در زندگی انسان| ۸

تقلید صحیح، راه‌‌كارى براى كشف حقیقت

آیا تقلید یك رفتار آگاهانه، انتخابى و اختیارى است كه براساس علم و آگاهى انجام مى‌‌پذیرد كه در این صورت، انسان باید در تقلید و تبعیت از دیگران انگیزه‌‌اى داشته باشد یا تقلید یك امر غریزى و ناآگاهانه است كه بدون انگیزه‌ی عقلانى انجام مى‌‌گیرد؟
ضرورت تفكیك تقلید پسندیده از تقلید ناپسند
نقش تقلید در زندگی انسان| ۷

ضرورت تفكیك تقلید پسندیده از تقلید ناپسند

براى ما كه در ارتباط با وظایف دینى و احكام شرعى خواهان تأسّى به پیامبر(ص) و اهل‌‌بیت(ع) هستیم و مى‌‌خواهیم از آبشخور معارف و فقه آنها سیراب شویم، تقلید امرى ضرورى و راه‌‌كارى شایسته براى نزدیك شدن به رأى و نظر معصوم است...
قرآن و پیروى از هدایت‌‌یافتگان
نقش تقلید در زندگی انسان| ۶

قرآن و پیروى از هدایت‌‌یافتگان

دعوت حضرت ابراهیم، دعوت جاهلان و ناآگاهان به پیروى و تقلید از عالمان و فرهیختگان و كسانى است كه راه راست و راه هدایت را مى‌‌شناسند و مى‌‌توانند با چراغ معرفت خویش دیگران را نیز هدایت كنند. در واقع، این دعوت، همنوایى با نداى فطرت و عقل است.
عالى‌‌ترین الگو و سرمشق براى تربیت انسان‌‌ها
نقش تقلید در زندگی انسان| ۵

عالى‌‌ترین الگو و سرمشق براى تربیت انسان‌‌ها

تربیت و تزكیه گاهى درباره موجودات بى‌‌شعورى چون رستنى‌‌ها و حیوانات اعمال مى‌‌گردد كه آنها در مقام قبول تربیت و تزكیه، یا فاقد انتخاب و اختیار هستند و یا قدرت انتخاب آنها اندك است و در حدى نیست كه تربیت‌‌پذیر موجودى مختار محسوب گردد.
مقام تزكیه و تربیت
نقش تقلید در زندگی انسان| ۴

مقام تزكیه و تربیت

در قرآن، نزول وحى به دو زن شایسته و صالحه، یعنى حضرت مریم و مادر موسى نیز ذكر شده كه بى‌‌تردید این وحى، وحى رسالى نیست. بلكه آنچه در مورد حضرت مریم اتفاق افتاد ظهور فرشته‌ی مقرّب الهى براى انجام مأموریت خاصّى بود و آنچه را كه درباره مادر موسى(ع) رخ داد، مى‌‌توان از الهامات غیبى به شمار آورد.
مقام قضاوت و داوری
نقش تقلید در زندگی انسان| ۳

مقام قضاوت و داوری

طبق اعتقاد ما شیعیان، ولایت و حاكمیت فقیه كه بحمدالله جامعه ما از آن برخوردار است، در طول همان ولایتى است كه ما براى اهل‌‌بیت(ع) قایل هستیم و مشروعیت این حاكمیت با اذن و نصب امام معصوم(ع) تحقّق مى‌‌یابد.