شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه

حقیقت خوف و رجا| معنای واقعی رجا
شرح دعای سی و یکم صحیفه سجادیه| ۵

حقیقت خوف و رجا| معنای واقعی رجا

بنا به گفته‌ی سالكان راه معارف، «خوف و رجا» دو صفت از صفات فاضله‌ی نفسانیّه و به عبارت رساتر، دو مقام از مقامات عالیه‌ی روحی می‌باشند كه انسان «عارف» بر اثر نیل به آن دو مقام، از اقتحام و ورود به وادی «گناه» اجتناب می‌ورزد...
خشیت؛ لازمه‌ درکِ عالی انسانی
شرح دعای سی و یکم صحیفه سجادیه| ۴

خشیت؛ لازمه‌ درکِ عالی انسانی

تقوا كه همان نیروی ضبط نفس و خود نگهداری از بی‌پروایی در امر گناه و رعایت جانب خداست، طبعاً ملازم با نوعی بیم و هراس می‌باشد و قهراً آدمی‌ را از اقتحام به گناه باز می‌دارد.
عذابِ «فراق»: شدیدترین عذاب‌ها
شرح دعای سی و یکم صحیفه سجادیه| ۳

عذابِ «فراق»: شدیدترین عذاب‌ها

از مظاهر كرم و لطف بی حدّ خداوند منّان این که بنده‌ای را که خودِ ذاتِ اقدسش او را به توفیق و فضل خودش موفّق به انجام كار نیكی نموده است، به عنوان «مُحسن» (فرد نیکوکار) می‌ستاید و آنگاه او را مستحقّ اجر و طلبکار از خودش معرّفی می‌کند...
چرا انسان از شناخت  كنه ذات خدا عاجز است؟
شرح دعای سی و یکم صحیفه سجادیه| ۲

چرا انسان از شناخت  كنه ذات خدا عاجز است؟

دعا از نظر فطرت، عقل، قرآن و روایات
شرح دعای سی و یکم صحیفه سجادیه| ۱

دعا از نظر فطرت، عقل، قرآن و روایات

آری؛ در آن هنگام كه انسان نیاز و فقر وجودی خود را ـ كه همانا واقعیّت مخلوق است ـ درک كرده، دست استغاثه و استمداد به سوی آفریننده‌ی وجود و حیات دراز می‌کند، در واقع از زمین به آسمان عروج كرده، از ظلمتكده و تنگنای عالم مادّه به عالمی‌‌ سراسر نور و بهجت و عزّت، تحوّل می‌یابد...