زندگی در پرتو اخلاق

توریه چیست؟ | دروغ گفتن در چه مواردی جایز است؟
زندگی در پرتو اخلاق | ۱۱

توریه چیست؟ | دروغ گفتن در چه مواردی جایز است؟

نخست اینکه تمام موارد استثناء در حقیقت به یک موضوع بازمی‌گردد و آن اینکه دروغ فقط بخاطر مصالح مهمتری که مفاسد آن را تحت‌الشعاع خود قرار دهد مجاز می‌شود، و البته این موضوع منحصر به مسأله‌ی «صدق» و «کذب» نیست، بلکه سایر محرمات مانند «اکل میته»، «خوردن غذای ناپاک»، «ایذاء یتیم» و مانند آنها نیز برای حفظ جان یا تأدیب و امثال آن مجاز می‌گردد.
راه‌های درمان دروغ
زندگی در پرتو اخلاق | ۱۰

راه‌های درمان دروغ

کسانی که به شخصیت خود مؤمن نیستند و دارای روحی ناتوان و زبون می‌باشند برای نیل به مقاصد خود و فرار از ضررها به دروغ و تزویر و تقلب و خیانت متوسل می‌گردند، بعکس افراد توانا و با شخصیت تکیه بر شخصیت و توانایی خویش می‌کنند و پیروزی خود را در آنها می‌جویند.
ارزش و اهمیت راستی | بارزترین نشانه‌ها‌ی شخصیت
زندگی در پرتو اخلاق | ۹

ارزش و اهمیت راستی | بارزترین نشانه‌ها‌ی شخصیت

افراد راستگو حتماً در زندگی پایبند به اصولی هستند، این اشخاص کمتر ممکن است ابن‌الوقت و مزوّر و دمدمی مزاج و منافق باشند زیرا صداقت با هیچ یک از این امور سازگار نیست. و همانطور که در شرح انگیزه‌های دروغگویی خواهد آمد این صفت از یکی از رذایل فوق سرچشمه می‌گیرد...
اهمیت اصلاح زبان| پنج گناهی که غزالی برای زبان نقل کرده
زندگی در پرتو اخلاق | ۸

اهمیت اصلاح زبان| پنج گناهی که غزالی برای زبان نقل کرده

با توجه به خطراتی که از آزاد گذاشتن زبان دامنگیر انسان می‌شود بزرگان اخلاق سکوت را در مواردی که سخن گفتن ضرورتی ندارد بعنوان یکی از طرق پیشگیری از آن خطرات بزرگ شمرده‌اند و درباره‌ی آن روایات فراوانی از پیغمبر اکرم(ص) و ائمه‌ی اهل بیت(ع) رسیده که اهمیت آن را کاملاً روشن می‌سازد و به همین جهت است که عده‌ای از بزرگان، تهذیب نفس را از همین مسأله شروع نموده‌اند.
زیان‌های گوشه‌گیری و انزوا
زندگی در پرتو اخلاق | ۷

زیان‌های گوشه‌گیری و انزوا

حال روح انسان در این قسمت درست مانند جسم است انسان، برای حفظ سلامت جسم خود ناچار است مراقبت‌های مختلف بهداشتی داشته باشد، پیش از خوردن هر نوع غذا و زندگی در هر محیط باید در اموری که ممکن است سرچشمه‌ی بیماری‌های گوناگون گردد دقت کند. گاهی انسان مجبور است برای پیشگیری از بیماری‌ها تزریق واکسن کند.
مقیاس سنجش اخلاق نیک و بد
زندگی در پرتو اخلاق | ۶

مقیاس سنجش اخلاق نیک و بد

انسان تنها از جنبه‌ی مادی و احتیاجات اولیه این زندگی نباید مورد مطالعه قرار گیرد، بلکه باید جنبه‌های معنوی و روحانی که بیشتر افتخارات انسان در آن خلاصه می‌شود و زندگی مادی نیز وسیله‌ای برای نیل به آن است کاملاً مورد توجه قرار گیرد.
اصول چهارگانه فضائل اخلاقی
زندگی در پرتو اخلاق | ۵

اصول چهارگانه فضائل اخلاقی

همچنین طرف افراط برای عدالت که تحمل ظلم شمرده شده صحیح نیست، زیرا در عدالت افراط معنی ندارد؛ اگر تحمل ظلم به معنی سستی و خمودی باشد نقطه‌ی مقابل عفت خواهد بود، و اگر به معنی ترس از احقاق باشد تفریط قوه‌ی غضبیه خواهد بود و در هرحال افراط در عدالت معنی ندارد...
بهداشت اخلاق
زندگی در پرتو اخلاق | ۴

بهداشت اخلاق

بسیاری از انحرافات اخلاقی بطور مسلم از طریق معاشرت بوجود می‌آید و عیناً مانند بیماری‌های مسری و واگیردار مخصوصاً در مواردی که بر اثر کمی سن یا کمی معلومات یا سستی ایمان و مانند آن زمینه‌ی روحی برای پذیرش اخلاق دیگران آماده باشد، در این موارد معاشرت با افراد فاسد سمّ مهلک و کشنده‌ای است.
هدف نهایی علم اخلاق چیست؟ | مفهوم سعادت
زندگی در پرتو اخلاق | ۳

هدف نهایی علم اخلاق چیست؟ | مفهوم سعادت

ولی از آنجا که «کمال» و «بهره‌برداری» به همان اندازه که از نظر مفهوم کلی، روشن است، از نظر مصادیق جزئی، مبهم و پیچیده می‌باشد و غالباً در یافتن راه سعادت گرفتار اشتباه می‌شوند تا آنجا که فی‌المثل یک نفر ثروتمند ـ خودخواه که یک عمر آسایش و آرامش روح و جسم خود را فدای جمع‌آوری ثروت کلانی کرده است ـ ممکن است خود را سعادتمند بداند، در حالی که فرزند هوسباز او هم بعد از مرگ پدر «پراکنده کردن» این ثروت را در راه ارضای شهوات خود، خوشبختی و سعادت بداند... با اینکه مسلماً هر دو در اشتباهند.
تهذیب نفس یا جهاد اکبر
زندگی در پرتو اخلاق | ۲

تهذیب نفس یا جهاد اکبر

همه می‌دانیم که در میان تمام موجودات زنده، انسان یک وضع خاص و استثنایی دارد، زیرا وجود او مرکب از نیروهای متضادی است؛ از سویی یک سلسله هوس‌های سرکش و غرایز و امیال حیوانی او را به طغیان، تعدی نسبت به حقوق دیگران، هوسبازی و شهوترانی، دروغ و خیانت دعوت می‌کنند؛ و از طرف دیگر نیروی عقل و ادراک، عواطف انسانی و وجدان، او را به عدالت، نوع‌دوستی، پاکدامنی، درستکاری و تقوی فرا می‌خوانند.
بن‌بست‌های جهانی ناشی از چیست؟
زندگی در پرتو اخلاق | ۱

بن‌بست‌های جهانی ناشی از چیست؟

این قوانین همچون چاه‌های عمیقی هستند که گاهی به قطعات عظیم سنگ‌های زیرزمینی می‌رسند و هرچه برای شکافتن آن سنگ‌ها و پیشرفت در دل آنها بیشتر تلاش کنیم خود را خسته کرده‌ایم و از آب خبری نیست که نیست!