احکام دفع بلا

برای دفع بلاها چه باید کرد؟
احکام دفع بلا

برای دفع بلاها چه باید کرد؟

متأسفانه هر از چندگاهی جامعه دچار بلاهای نگران‌کننده مانند سیل، زلزله، خشک‌سالی و بیماری‌ها و مرگ‌های ناگهانی می‌گردد. برای دفع بلاها چه باید کرد؟