ام ایمن

اُمّ ایمن
زنان برجسته اسلام/ ۹

اُمّ ایمن

رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه امّ ایمن را ملاقات می‌کردند، او را به خطاب «یا امه» یعنی: ای مادر، صدا می‌زدند و هرگاه به او می‌نگریستند می‌فرمودند: «او باقی‌مانده‌ی اهل‌بیت من است».