داستان‌هایی از امام صادق(ع)

وصیّت امام صادق(ع) به نماز و صله‌ی رَحِم
داستان‌هایی از حضرت امام صادق(ع) | ۱۰

وصیّت امام صادق(ع) به نماز و صله‌ی رَحِم

آری ای سالمه! خداوند بهشت را آفرید، و آن را پاکیزه کرد، و خوشبو نمود، و بوی خوش آن را تا مسیر پیمودن دو هزار سال راه، می‌رسد ولی به مشام آن کسی که پدر و مادرش را از خود ناراضی کند، و با بستگانش، صله‌ی رحم نداشته باشد نمی‌رسد».
مقاومت امام صادق(ع) در برابر طاغوت
داستان‌هایی از حضرت امام صادق(ع) | ۹

مقاومت امام صادق(ع) در برابر طاغوت

منصور در سال 147 ﻫ‌.ق برای انجام مناسک حجّ، به حجاز آمد و از آنجا به مدینه رفت، به وزیر دربارش «ربیع» فرمان داد «کسی را به دنبال جعفر بن محمّد(ع) بفرست تا به اینجا بیاید، خدا مرا بکشد که اگر من او را نکشم».
استاد منکران خدا در برابر قدرت بیان امام صادق(ع)
داستان‌هایی از حضرت امام صادق(ع) | ۸

استاد منکران خدا در برابر قدرت بیان امام صادق(ع)

مراسم حجّ فرا رسیده بود، امام صادق(ع) در مکّه بود و مسلمانان از مقام علمی آن حضرت بهره‌مند می‌شدند، عدّه‌ی بسیاری در مسجدالحرام به محضرش آمده و احکام الهی و مسائل حجّ و تفسیر آیات قرآن را از آن حضرت می‌آموختند.
هشدار شدید امام صادق(ع) به دوست ناسزاگو
داستان‌هایی از حضرت امام صادق(ع) | ۷

هشدار شدید امام صادق(ع) به دوست ناسزاگو

وقتی که امام صادق(ع) این دشنام را از او شنید، به قدری ناراحت شد که دستش را بلند کرد و محکم بر پیشانی خود زد، و سپس فرمود: «سَبْحانَ اللهِ، آیا نسبت ناروا به مادرش می‌دهی؟ من تو را آدم پرهیزکاری می‌دانستم...
پاسخ کوبنده‌ی امام صادق(ع) به طاغوت مقتدر
داستان‌هایی از حضرت امام صادق(ع) | ۶

پاسخ کوبنده‌ی امام صادق(ع) به طاغوت مقتدر

کسی که آخرت را بخواهد با تو همنشین نمی‌شود، و کسی که دنیا را بخواهد (به خاطر نگهداری دنیای خود، تو را نصیحت نمی‌کند. (زیرا اگر تو را نصیحت کرد، تو با او دشمن می‌شوی و دنیای او به خطر می‌افتد).
بهره‌مندی از لباس زیبا و نعمت‌های الهی
داستان‌هایی از حضرت امام صادق(ع) | ۵

بهره‌مندی از لباس زیبا و نعمت‌های الهی

شایسته‌ترین افراد برای بهره‌گیری از نعمتهای الهی، نیکان هستند، نه منحرفان و گنهکاران، مؤمنان و مسلمانان، شایسته‌ی مواهب خدا هستند نه منافقان و کافران...
ارشاد امام صادق(ع) به یکی از شاگردان کج فهم
داستان‌هایی از حضرت امام صادق(ع) | ۴

ارشاد امام صادق(ع) به یکی از شاگردان کج فهم

امام صادق(ع) و پیامبر(ص) روشن کردند که عبادت و تقوا، فقط به نماز و عبادت در گوشه‌ی تنهایی نیست، بلکه در میدان تلاش و کار و تولید نیز اگر کسی قصد او خدا و صداقت باشد، عبادت خدا را بجا می‌آورد.
واکنش امام صادق(ع) به مرگ فرزندش
داستان‌هایی از حضرت امام صادق(ع) | ۳

واکنش امام صادق(ع) به مرگ فرزندش

امام صادق(ع) در پاسخ فرمود: «ما خاندان نبوّت، قبل از فرا رسیدن مرگ، برای بیماری، غمگین هستیم، ولی وقتی که امر الهی واقع شد به قضای الهی راضی هستیم و تسلیم فرمان خدا می‌باشیم».
پاسخ به یک سؤال و زمینه‌سازی برای ظهور قائم(عج)
داستان‌هایی از حضرت امام صادق(ع) | ۲

پاسخ به یک سؤال و زمینه‌سازی برای ظهور قائم(عج)

ظهور حضرت قائم(عج) نیاز به یاران مؤمن و پاک دارد، تا چنین افرادی به صحنه نیایند، وسائل ظهور آن حضرت، فراهم نشده است، پس باید به زمینه‌سازی برای ظهور، توجّه کرد.
برخاستن امام صادق(ع) از کنار سفره و اعتراض او
داستان‌هایی از حضرت امام صادق(ع) | ۱

برخاستن امام صادق(ع) از کنار سفره و اعتراض او

وقتی که سفره غذا را پهن کردند، هنگام غذا خوردن، یکی از حاضران آب خواست، بجای آب برای او شراب آوردند، وقتی ظرف شراب را به او دادند، امام صادق(ع) همان دم برخاست و به عنوان اعتراض مجلس را ترک کرد