توسل

توسّل از نظر روایات شیعه
توسل | ۴

توسّل از نظر روایات شیعه

ای بندگان من، آیا چنین نیست که چه بسا کسی حاجات بزرگی از شما میخواهد و شما حوائج او را برنمیآورید مگر اینکه شفیع قرار دهد در نزد شما کسی را که محبوبترین مردم نزد شما است؛ آنگاه حاجات او را به احترام آن شفیع برمیآورید؟!
توسل در کتب اهل سنت
توسل | ۳

توسل در کتب اهل سنت

ابن حنیف گفت: بخدا قسم من نزد عثمان درباره‌ی تو سخنی نگفته و شفاعتی ننموده‌ام، ولی رمز کار این است که من روزی در حضور رسول خدا(ص) بودم، مرد نابینائی وارد شد و از زوال نور چشم خویش شکایت نمود.
توسل از نظر روایات سنی
توسل | ۲

توسل از نظر روایات سنی

اگر در روایت «مالک» می‌بینیم که ذکر «روز قیامت» شده است بدان‌جهت است که موقف «قیامت» دشوارترین مواقف حیاتی انسان است؛ و آدمی در آنجا به خطراتی عظیم مبتلا می‌شود و در معرض هلاک دائم و عذاب همیشگی قرار می‌گیرد.
توسل از نظر قرآن
توسل | ۱

توسل از نظر قرآن

هزاران موجود از جماد و نبات و حیوان و انسان از زمین و آسمان باید دست در کار باشند تا آدمی بتواند در پرتو هستی این کائنات و آثار و خواصّ وجودی آنها قسمتی از نقائص و کمبودهای خود را برطرف سازد؛ و پاره‌ای از کمالات مادّی یا معنویش را به دست آورد.