شرح زیارت جامعه کبیره

اقسام هدايت | عالی‌ترین منصب برای اولیای خدا چیست؟
شرح زیارت جامعه کبیره | ۲۲

اقسام هدايت | عالی‌ترین منصب برای اولیای خدا چیست؟

به هر حال، هدايت ما به سوی امام است. امام، هم هادی هم هدف است. می‌خواهد ما را حركت بدهد و به خودش برساند كه وجه الله و باب الله است. پس بكوشيم تا خود را به امام برسانيم و جمال او را كه جمال خداست ببينيم. امّا توفيق اين ديدن نصيب هر كسی نمی‌شود. آن‌ها كه با خود امام(ع) معاصر بودند او را نديدند.
دستگیری امام حسن عسکری(ع) از فیلسوفی گمراه
شرح زیارت جامعه کبیره | ۲۱

دستگیری امام حسن عسکری(ع) از فیلسوفی گمراه

افق اين حرف خيلی بالاتر از افق افكار شماهاست. بگو از كه شنيده‌ای؟ گفت: راست مطلب اين كه، خدمت حضرت ابومحمّد، حسن‌بن‌ علی عسگری(ع) شرفياب بودم. آن‌حضرت تعليمم كرد كه از شما بپرسم. تا فهميد اين حرف از آنِ کیست، گفت: آری، اين نور از آن خانه درخشيده است. فوراً برخاست و تمام نوشته‌هايش را كه در اين زمينه داشت آورد و آن‌ها را آتش زد و سوزاند.
زانو زدن سگ هوای نفس
شرح زیارت جامعه کبیره | ۲۰

زانو زدن سگ هوای نفس

ما در اين زيارت (جامعه) اعتراف می‌کنیم كه اهل‌بيت نبوّت(ع) کهف‌الوری يعنی پناهگاه و مأمن برای جمله‌ی عالمیانند. چون کلمه‌ی «وری» در لغت به معنای مطلق خلق است، يعنی تمام مخلوقات، اعمّ از زمينی و آسمانی، بر اساس نظم الهی، در پرتو نور آل محمّد(ع) به كمالات مخصوص خود در عالم هستی نايل می‌شوند...
اهل بیت نبوّت(ع) مثل اعلای خداوند
شرح زیارت جامعه کبیره | ۱۹

اهل بیت نبوّت(ع) مثل اعلای خداوند

کَهْف به معنای غار است و وَرَی به معنای مخلوقات. غار يعنی پناهگاه. در دامنه‌ی كوه‌ها شكاف‌هايی پيدا می‌شود كه برای كسانی كه در بيابان‌ها گير می‌كنند مأمن، يعنی محلّ امن و امان و مصونيّت، است و همچنين برای كسانی كه در زمان‌های گذشته اهل رياضت بودند و از اجتماع كناره‌گيری می‌كردند و می‌خواستند تهذيب نفس كنند و خودشان را از آلودگی‌ها دور نگه دارند، محلّ مناسبی بوده است.
ايمان كامل چگونه است؟
شرح زیارت جامعه کبیره | ۱۸

ايمان كامل چگونه است؟

حال، ما در اين زيارت، اهل بيت نبوّت(ع) را به عنوان "ابواب الايمان" می‌ستاييم و آن‌ها را درهای ورود به خانه‌ی ايمان می‌شناسيم و بديهی است كه انسان اوّل بايد به عظمت و شرافت و جلالت خانه‌ای پی ببرد و آنگاه دنبال در ورودی آن خانه بگردد. در آن صورت است كه عظمت و شرافت آن در را هم می‌شناسد و با اشتياق تمام به سوی او می‌رود.
ابعاد ايمان
شرح زیارت جامعه کبیره | ۱۷

ابعاد ايمان

پس اسلامی داريم كه پايين‌تر از ايمان است و اسلامی داريم كه بالاترين مرتبه‌ی ایمان است. در ميان مردم، گروهی دارای درجه‌ی نازل از اسلام هستند؛ يعنی تنها به زبان اظهار اسلام می‌كنند و شهادتين می‌گويند امّا قلباً باور ندارند. اين گروه همان گروه منافقند كه خوفاً یا طمعاً متظاهر به اسلام بوده‌اند و هستند.
امام عصر(عج) فرمانده فرشتگان مدبرّ عالم
شرح زیارت جامعه کبیره | ۱۶

امام عصر(عج) فرمانده فرشتگان مدبرّ عالم

اين همان روح استكبار است كه مانع خضوع در مقابل حقّ است. با این‌که قلباً باور كرده، تن زير بارش نمی‌دهد. پس، تنها باور قلبی بدون اقرار زبانی ايمان نيست. حالا اگر كسی باور قلبی دارد، اقرار زبانی هم دارد، امّا عملاً خاضع و تسليم نيست، او هم ايمان ندارد. تحقّق ايمان بسته به تحقّق هر سه بُعد است؛ بُعد قلبی و زبانی و عملی و لذا كفر ابليس از جهت فقدان بُعد عملی است.
محبوب‌ترين جرعه‌ها نزد خدا چیست؟
شرح زیارت جامعه کبیره | ۱۵

محبوب‌ترين جرعه‌ها نزد خدا چیست؟

امام تبسّمی كردند و فرمودند: گويا شما در اين شهر غريب هستی و تازه به اينجا آمده‌ای. غربت و رنج سفر آدمی را ناراحت می‌كند؛ اگر مشكلی داری، چون ما اهل اين شهر هستيم، می‌توانيم مشكل شما را حلّ كنيم. محلّ پذيرايی از اشخاص غريب و تازه وارد داريم. هر چند روزی که در اين شهر هستی، می‌توانی در منزل ما بمانی و با احترام پذيرايی شوی.
هدف از قرائت زيارت جامعه
شرح زیارت جامعه کبیره | ۱۴

هدف از قرائت زيارت جامعه

من خدا را قبول دارم امّا پيغمبر را قبول ندارم، يا پيغمبر را قبول دارم ولی امام را قبول ندارم. ديگری می‌گويد: من قرآن را قبول دارم ولی حديث را قبول ندارم. سوّمی می‌گويد: من همه را قبول دارم ولی فقها را قبول ندارم. تمام اين سخنان جاهلانه يا مغرضانه است؛ وگرنه عقلای منصف می‌دانند كه عقايد حقّه مانند حلقه‌های زنجیر به هم متّصلند.
نقش ائمه‌(ع) در تأمین سعادت بشر
شرح زیارت جامعه کبیره | ۱۳

نقش ائمه‌(ع) در تأمین سعادت بشر

«دولت ما آخرين دولت‌هاست؛ هيچ خاندانی باقی نمی‌ماند كه برای آنان دولت و سلطنتی باشد، مگر اين که پيش از ما به سلطنت می‌رسند، تا هنگامی كه ما به سر كار آمديم و آن‌ها روش دولت ما را ديدند، نگويند اگر ما به سلطنت می‌رسيديم، مانند همينان عمل می‌كرديم و اين است معنای گفتار خدا كه فرمود: فرجام كار از آن تقوا پيشگان است».
انحراف از ولايت، بلای واقعی
شرح زیارت جامعه کبیره | ۱۲

انحراف از ولايت، بلای واقعی

به اصطلاح علمی نسبت بين ابرار و اخيار، نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ يعنی، تمام ابرار اخيار نيز هستند امّا تمام اخيار ابرار نيستند. ممكن است كسی از اخيار باشد و كارهای نیک انجام بدهد ولی چون صفات فاضله در قلبش راسخ نشده است، به جايگاه ابرار نرسيده باشد.
تبديل نعمت به نَقمت
شرح زیارت جامعه کبیره | ۱۱

تبديل نعمت به نَقمت

وای بر بدبختی و كوری و نابينايی آن چشمی كه در دنيا تو را ای خدا حاضر و ناظر بر حركات و سكناتش نديده و همچنان بی‌پروا و بی‌اعتنا به فرمانت به همه جا خود را كشيده و در هر منظر و چشم‌انداز نامرضّی تو، بی‌پروا از آتش قهرت چريده و سرانجام با دست خالی از سود جاودانیِ معرفت و محبتّت به خانه‌ی قبرش خزیده است.
مفهوم گسترده و فراگير امّت
شرح زیارت جامعه کبیره | ۱۰

مفهوم گسترده و فراگير امّت

پس معلوم می‌شود كه تمام حيوانات زمينی و پرندگان هوايی امّتی هستند و در عالم خودشان مقصدی دارند و رو به آن مقصد در حال سيرند؛ پس قهراً نيرويی حاكم بر آن‌ها هست كه آن‌ها را حركت می‌دهد و جلو می‌برد و آن نيروی حركت دهنده همان مقام ولايت است كه تكويناً زمام هدايت هر موجودی را به دست گرفته در مسير طبيعی خودش پيش می‌برد.
معنا و مفهوم حلم| ویژگی‌های امت وسط
شرح زیارت جامعه کبیره | ۹

معنا و مفهوم حلم| ویژگی‌های امت وسط

كسی كه با ناملايمی برخورد كند و آزرده‌خاطر گردد و در عين این‌که می‌تواند در مقام انتقام برآيد و مقابله به مثل كند، خودداری كرده در صدد انتقام بر نيايد، اين فضيلت است و از آن تعبير به حلم می‌شود. حالا در اين زيارت (جامعه) اقرار می‌کنیم كه اهل بيت رسالت(ع) آخرين مرتبه از حلم را دارا هستند، آن چنان كه بالاتر از آن تصوّر نمی‌شود.
جلوه‌های گوناگون کَرَم
شرح زیارت جامعه کبیره | ۸

جلوه‌های گوناگون کَرَم

خاندان رسالت(ع) مظهر صفت كرم حضرت اكرم الاكرمينند و در عالم خلق، اصول و ريشه‌های اصلی آن صفتند؛ يعنی، در عالم امكان هرچه زيبايی، هر چه پسنديدگی، هرچه شايستگی و هر جمال و جلال از هر موجودی صادر شود، از جمادات، از نباتات، از انسان‌ها، از زمين، از آسمان، از هر جا هر چه برسد، ريشه‌اش خاندان عصمت(ع) هستند؛ زيرا مقام ولايت مطلقه به اذن خدا، منبع همه‌ی جلال‌ها و جمال‌هاست.
مقايسه‌ی علم علی(ع) با علم وزير سليمان(ع)
شرح زیارت جامعه کبیره | ۷

مقايسه‌ی علم علی(ع) با علم وزير سليمان(ع)

سلام می‌کنیم بر اهل بيت عصمت(ع) به عنوان اصول كرم. كلمه‌ی اصول جمع اصل است. اصل يعنی پايه و ريشه و اساس. هر چيزی پايه و اصلی دارد كه روی آن فرعی نهاده می‌شود. مثل اين كه اوّل بنا را پی ريزی می‌كنند و بعد روی آن، ديوار می‌نهند كه اگر آن پی‌ریزی نباشد، یا اصلاً دیواری نخواهد بود يا متزلزل خواهد گشت.
علم غيب در انحصار چه کسانی قرار دارد؟ | تفاوت علم غیب معصومین(ع)‌ با علم خداوند
شرح زیارت جامعه کبیره | ۶

علم غيب در انحصار چه کسانی قرار دارد؟ | تفاوت علم غیب معصومین(ع)‌ با علم خداوند

آيا ما می‌توانيم از علم خدا، آن چنان كه هست، آگاه شويم تا بتوانيم از خزانه‌ی آن و خزانه‌داران آن خبری بگيريم؟ از واضحات است كه احاطه بر علم خدا كه عين ذات خداست، از محالات است؛ تنها همان قدر كه ذات اقدس خودش در بيان علم خودش، در حدّ فهم ما اشاراتی فرموده است، می‌توانيم سخن بگوييم.
امامان معصوم(ع) حافظان دين خدا
شرح زیارت جامعه کبیره | ۵

امامان معصوم(ع) حافظان دين خدا

پس معلوم می‌شود كه هر چه در عالم هست، تمام مخلوقات و موجودات، در پوشش رحمت خدا قرار گرفته‌اند و همه‌ی كائنات تجلّی‌گاه رحمت خدا هستند و اساساً ایجاد کردن و وجود دادن به چيزی، خودش رحمت است. وجود و حيات، علم و قدرت، تمام جمال‌ها و كمال‌ها، از هر قبيل كه هست، عموماً مصاديق رحمت خدا هستند. حتّی مرگ كه در واقع، انتقال دادن موجودی از مرتبه‌ی نقص به كمال است، رحمت است.
چگونگی تلقی وحی توسط رسول اکرم(ص)
شرح زیارت جامعه کبیره | ۴

چگونگی تلقی وحی توسط رسول اکرم(ص)

جمعی از خويشان نزدیک خود از بنی‌هاشم را دعوت كرد و رسالت خود را به آن‌ها ابلاغ كرد، فرمود: اوّل كسی كه به من ايمان بياورد، وصیّ و خلیفه‌ی من خواهد بود و تنها كسی كه برخاست و اظهار اسلام و ايمان كرد و وعده‌ی نصرت داد، همان نوجوان ده ساله، علی(ع) بود.
مراتب گوناگون عبادت ملائک
شرح زیارت جامعه کبیره | ۳

مراتب گوناگون عبادت ملائک

وجود ملائكه از معتقدات ماست؛ يعنی، اعتقاد داريم موجوداتی در عالم هستند كه خالق حكيم آن‌ها را آفريده و از حسّ ما پنهانند. به اصطلاح فلاسفه، مجرّد از مادّه‌اند یا از اجسام لطيفه‌اند. به هر حال، موجوداتی هستند كه ما آن‌ها را احساس نمی‌کنیم، نمی‌بینیم و لمس نمی‌کنیم.