ویژه‌نامه امام علی(ع)

انفاق و ایثار مولای متّقیان حضرت علی(ع)
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۱۷

انفاق و ایثار مولای متّقیان حضرت علی(ع)

حال امام(ع) چگونه می‌‌توانست دست خالی به خانه برگردد؟ خدا هیچ مردی را خجالت‌‌زده‌ی زن و بچّه‌اش قرار ندهد. به منزل نرفت و به مسجد رفت و نماز ظهر و عصر را خواند و تا مغرب نشست چون خجالت می‌‌كشید دست خالی به خانه برگردد!
قاطعیت و علم امام علی (ع)
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۱۶

قاطعیت و علم امام علی (ع)

ایمان و اذعان به قیامت تا این حد در جان علی(ع) نشسته بود كه دائم سخن از جهنّم می‌گفت. او حاكم بود و می‌‌توانست حرفهای دیگری بزند. مثلاً این كار خلاف عدالت است، خلاف سیاست است، خلاف امور اجتماعی است و... امّا می‌‌بینیم محور فكرش عذاب خدا و صحنه‌ی سوزان جهنّم است.
اعلان برائت از مشرکین
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۱۵

اعلان برائت از مشرکین

امیرالمؤمنین(ع) به دستور رسول اكرم(ص) شتر مخصوص آن حضرت را سوار شد و رفت. ابوبكر با همراهان تقریباً به مسجد شجره رسیده و در خیمه نشسته بود كه ناگهان صدای شتر مخصوص پیامبر به گوشش رسید. تعجّب كرد كه شتر پیامبر اینجا چه می‌كند! بنا نبود كه ایشان به مكّه بیایند.
نیاز قرآن به مبیّن معصوم(ع)
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۱۴

نیاز قرآن به مبیّن معصوم(ع)

عقل، ابزاری بسیار بزرگ و شریف است كه خالق رحیم حكیم به ما انسان‌ها عنایت فرموده است تا معارف دینی خود را كه سرمایه‌ی حیات ابدی ماست در پرتو نور آن به دست آوریم و لذا ما به وسیله‌ی عقل است كه خدا را با صفات كمالش در حدّ استعداد خود می‌‌شناسیم...
مبیّن آیات قرآن
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۱۳

مبیّن آیات قرآن

قرآن، از آنِ همه‌ی مردم است كه برای هدایتشان نازل شده است ولی مع‌الوصف، مردم احتیاج به تبیین پیامبراكرم(ص) دارند تا به مُجْملات آن پی‌ببرند؛ همانگونه كه سازمان آب و برق از آنِ همه‌ی مردم است امّا همه‌ی مردم از تشكیلات فنّی و راه كاراندازی آن دو سازمان آگاهی ندارند و در بهره‌برداری از آن دو، نیازمند كارشناس متخصّص می‌‌باشند.
صبوری مولای متّقیان علی(ع)
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۱۲

صبوری مولای متّقیان علی(ع)

آنها كه پس از رحلت رسول خدا(ص) آن در را به روی امّت اسلامی بستند و خودشان از دیواری كه «سقیفه‌ی ‌بنی‌ساعده» ساخته بود، بالا رفته، وارد شهر شده، خود را خلیفه و جانشین پیامبر معرّفی كردند، طبق بیان امام امیرالمؤمنین(ع) «دزد» نامیده می‌شوند.
بهشتی شدن در پرتو نور ولایت
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۱۱

بهشتی شدن در پرتو نور ولایت

در روز قیامت، جهنّم مطیع فرمان علی(ع) است و طعمه‌ی خود را كه كافران و منافقان هستند، از دست علی(ع) می‌‌گیرد و به فرمان او، آنها را در كام خود فرو می‌كشد و به دوستان علی(ع) جرأت نزدیك شدن ندارد، مگر این كه باز به فرمان علی(ع) برخی از گنهكاران شیعه نیاز به گوشمالی موقّت داشته باشند.
تنها راه تقرب به خدا
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۱۰

تنها راه تقرب به خدا

كمیل تعجّب كرد و پیش خود گفت، یعنی چه؟ این آدم به این خوبی نماز شب می‌خواند و در دل شب با خدا خلوت كرده و راز و نیاز می‌كند. چگونه است كه مولا او را جهنّمی می‌‌داند؟ این ماجرا گذشت تا جنگ نهروان پیش آمد. امام همراه كمیل میان اجساد كشته‌ها می‌گشت تا كنار جسد همین آدم نماز شب‌خوان رسید.
امتیاز خاص نام و محبّ علی(ع)
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۹

امتیاز خاص نام و محبّ علی(ع)

محبّت مولا(ع) كه مایه‌ی اصلی حیات ابدی است، از عمق جان دوستدارانش همچون برق آتشباری كه بر توده‌ی هیزمی افتد، توده‌ی انبوه گناهان را با همان عذاب موقّت گذرا می‌‌سوزاند یا مانند تندبادی كه هجوم بر درخت پر برگی ببرد، تمامی سیئات را با تحمّل كیفر محدود و حدّاكثر توقّف در جهنّم، به گونه‌ی «لَبْث اَحقاب» فرو می‌ریزد...
شاهد بر صدق دعوت و رسالت پیامبر(ص)
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۸

شاهد بر صدق دعوت و رسالت پیامبر(ص)

رسول خدا(ص) دو شاهد بر رسالت خود دارد؛ یكی خدا و دیگری علی و به عبارت دیگر رسول خدا دو معجزه بر اثبات رسالت خود دارد؛ یكی قرآن و دیگری علی. همانگونه كه هیچ مكتبی نمی‌‌تواند كتابی بسان قرآن بیاورد؛ هیچ مكتبی هم نمی‌تواند دست پرورده‌ای همچون علی(ع) بپروراند.
مفهوم صحیح  ولایت
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۷

مفهوم صحیح  ولایت

ما بر اساس دلایل متقن، اعتقاد به این داریم كه: اگر ولایت نباشد، نبوّت نیست و اگر نبوّت نباشد، اعتقاد به ربوبیت و توحید هم تحقّق نیافته است. سلسله‌ی معارف مانند حلقه‌های زنجیر به هم متّصلند، یك حلقه كه گسیخته شود، بقیه هم به دنبال هم از دست می‌‌روند.
قرآن بدون علی(ع)، دام شیطان
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۶

قرآن بدون علی(ع)، دام شیطان

به هر حال بر فردفرد ما شیعه‌ی امامیه واجب و لازم است كه مذهب حق را خوب بشناسیم و سپس با كمال وضوح آن را به دیگران منتقل كنیم و تحت عناوین انحرافی گوناگون پرده روی چهره‌ی حق نیفكنیم و آن را از دیگران نپوشانیم كه مورد اخذ و عِقاب خدا قرار می‌گیریم.
وجوب اطاعت به استناد عقل و روایت
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۵

وجوب اطاعت به استناد عقل و روایت

ما شیعه‌ی امامیه در مسأله‌ی «وجوب اطاعت» قائل به سلسله‌ی مراتب هستیم. یعنی معتقدیم در رتبه‌ی اوّل اطاعت فرمان خالق و آفریدگارمان و در رتبه‌ی دوّم اطاعت فرمان پیام‌آور و رسول مبعوث از جانب خالقمان و در رتبه‌ی سوّم اطاعت فرمان امام معصوم كه منصوب از جانب خالق و معرّفی شده‌ی از سوی رسول مكرّم است واجب و لازم است.
سرمایه عظیم ولایت
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۴

سرمایه عظیم ولایت

علی و آل علی(ع) نگه دارنده‌ی شرف نبوّت و رسالت و نگه‌دارنده‌ی شرف انسانیتند و در نتیجه، توجیه كننده‌ی حكیمانه بودن نظام خلقتند و لذا با نبود ولایت علی و آل علی(ع) نبوّت و رسالت حضرت ختمی مرتبت تباه می‌شود و با تباهی نبوّت و رسالت، حقیقت انسانیت و آدمیت تباه می‌گردد و با تباه شدن انسانیت و آدمیت.
امامت در ردیف توحید و رسالت
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۳

امامت در ردیف توحید و رسالت

من، انسان با این رفعت و جلالت را خلق كرده‌ام كه به دامن، نبوّت و رسالت بیفتد و در آن دامن برای رسیدن به هدف عظیم خلقتش تربیت شود. نبوّت و رسالت هم باید به دامن ولایت علی و آل علی(ع) بیفتد تا بدون هرگونه خلل تا آخرین روز عمر بشر دوام و بقاء پیدا كند.
راز عظمت انسان
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۲

راز عظمت انسان

رسول خدا(ص) به حكم عقل باید دارای دو چهره باشد، «چهره‌ی آسمانی» و «چهره‌ی زمینی» و دارای دو وِجهه باشد: «وجهه‌ی الهی» و «وِجهه‌ی بشری» كه با چهره‌ی آسمانی و وِجهه‌ی الهی‌اش، «وحی» را از عالم ربوبی بگیرد و با چهره‌ی زمینی و وجهه‌ی بشری‌اش به بشر برساند.
راز و رمز ولادت علی(ع)
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۱

راز و رمز ولادت علی(ع)

انسان‌شناسی، انسان را ملزم می‌كند به پیغمبرشناسی، پیغمبرشناسی انسان را ملزم می‌كند به امام‌شناسی. انسان خیلی بزرگ است؛ چون خیلی بزرگ است، این مسائل یعنی وحی و نبوّت و تشریع و ولایت و امامت برای او پیش آمده است.
حدیث منزلت| ۲
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۳۴

حدیث منزلت| ۲

تمام مقامات و موقعیت‌هایی که هارون برای حضرت ‌موسی(ع) داشته به‌جز پیامبری، عیناً برای حضرت ‌علی(ع) نسبت به حضرت ‌پیامبر(ص) ثابت است.
حدیث منزلت| ۱
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۳۳

حدیث منزلت| ۱

هنگام ولادت حضرت‌ امام حسن(ع) و همچنین هنگام ولادت حضرت ‌امام حسین(ع)، جبرئیل بر پیامبر(ص) نازل شد و ضمن عرض تبریک از سوی پروردگار متعال، به مضمون حدیث (منزلت) از سوی خداوند اشاره نمود.
نزول سوره مبارکه هل أتی| ۳
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۳۲

نزول سوره مبارکه هل أتی| ۳

با توجه به روایات زیادی که در این باره از شیعه و سنی نقل شده جای هیچ گونه ابهام باقی نمانده و روشن است که این سوره مبارکه درباره اهل‌بیت پیامبر نازل شده و علت نزول آن هم همان جریان سه روز روزه و ... بوده است.