احکام انفاق

کسی را که پدرش مفقود یا زندانی است می‌توان یتیم محسوب کرد؟
احکام انفاق| ۳

کسی را که پدرش مفقود یا زندانی است می‌توان یتیم محسوب کرد؟

آیا کسی که پدرش مفقود است، یا سال‌ها به زندان محکوم شده را می‌توان به یتیم ملحق کرد که از کمک‌های مردمی جهت ایتام بتوان به او پرداخت؟
حکم کمک به مستمندان و اعلام اسم نیازمندان
احکام انفاق| ۲

حکم کمک به مستمندان و اعلام اسم نیازمندان

آیا آوردن اسم نیازمند در روزنامه یا رسانه به نیت کمک مردم به آن جایز است؟ وظیفه مردم پس از شنیدن و یا خواندن مطالبی در این مورد در قبال کمک به این دسته از مستمندان چیست؟
عمره مستحبی یا کمک به مستمندان؛ کدام اولویت دارد؟
احکام انفاق| ۱

عمره مستحبی یا کمک به مستمندان؛ کدام اولویت دارد؟

افرادی مقید به انجام عمره مستحبی در هر سال یا تکرار عمره هرچند سال یک‌بار می‌باشند. آیا صرف هزینه متعلقات آن مثل اطعام در امور خیر مانند مستمندان، ایتام و کارهای عام‌المنفعه اولویت دارد یا عزیمت به عمره؟