احکام غسل

غسل مسّ میّت به خاطر لمس جسد
احکام غسل| ۴

غسل مسّ میّت به خاطر لمس جسد

اجسادی که در دانشکده پزشکی مورد تشریح قرار می‌گیرند، در صورت لمس نیاز به غسل مسّ میّت دارد یا خیر؟
کاشتن مو و حکم وضو و غسل
احکام غسل| ۳

کاشتن مو و حکم وضو و غسل

به وسیله کاشتن مو، موهای سر یا ابرو ترمیم می گردد، آیا وضو یا غسل با موی کاشته شده چه صورت دارد؟
حکم عبادات کسی که غسل‌های واجبش را انجام نداده است
احکام غسل| ۲

حکم عبادات کسی که غسل‌های واجبش را انجام نداده است

کسی که در اثر ندانستن مسئله یا اهمالی و سستی غسل‌های واجب خود را انجام نداده عبادات او مانند نماز و روزه‌ی او چه حمکی دارد؟
لزوم غسل در تماس با عضو قطع‌شده‌ی انسان
احکام غسل| ۱

لزوم غسل در تماس با عضو قطع‌شده‌ی انسان

در شکستگی‌ها و قطع عضو از بدن آیا تماس با عضو قطع‌شده، غسل مس میت لازم دارد یا خیر؟