حکومت جهانی مهدی(عج)

دجّال
حکومت جهانی مهدی(عج)| ۱۶

دجّال

به هر حال، آنچه را نمى‌توان در آن تردید کرد این است که هنگام فراهم شدن زمینه‌هاى انقلاب، در هر جامعه‌اى که باشد، افراد فریبکارى که در واقع پاسدار نظامهاى فاسد و فرسوده‌اند براى نگاهدارى وضع موجود، و بهره بردارى از زمینه‌هاى فکرى و اجتماعى مردم به نفع اهداف نادرست خود، دست به تزویر و حیله‌گرى مى‌زنند، و حتّى شعارهاى انقلابى مى‌دهند، و این یکى از بزرگترین موانع راه اصلاح و انقلاب راستین است.
فراگیر شدن ظلم و ستم
حکومت جهانی مهدی(عج)| ۱۵

فراگیر شدن ظلم و ستم

نخستین نشانه‌اى که با مشاهده‌ی آن مى‌توان نزدیک شدن هر انقلابى ـ از جمله این انقلاب بزرگ را ـ پیش بینى کرد گسترش ظلم و جور و فساد و تجاوز به حقوق دگران و انواع مفاسد اجتماعى و انحرافات اخلاقى است که خود عامل توسعه‌ی فساد در جامعه است.
مهدی در منابع حدیث شیعه
حکومت جهانی مهدی(عج)| ۱۴

مهدی در منابع حدیث شیعه

حال بعضى معنى این قیام را درست درک نکرده و به تنبلى و شانه خالى کردن از زیر بار مسؤولیّت گرائیده‌اند؛ تقصیر عدم درک صحیح آنها است همانگونه که در مسئله‌ی اعتقاد به خدا و نفوذ قدرت بى‌پایان او در جهان هستى نیز چنین اشتباهى براى بعضى افراد بى اطّلاع پیدا شده است.
مصلح بزرگ جهانی در آیات قرآن
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۱۳

مصلح بزرگ جهانی در آیات قرآن

ابن خلدون است که خواسته احادیث مربوط به مهدى را با حدیث بى اساس و مجعولى که مى‌گوید «لا مهدى الاّ عیسى؛ مهدى جز عیسى نیست!» مورد ایراد قرار دهد؛ ولى بزرگان پیشوایان و دانشمندان اسلام گفتار او را رد کرده‌اند؛ بخصوص «ابن عبدالمؤمن» که در ردّ گفتار او کتاب ویژه‌اى نوشته است که از 30 سال قبل در شرق و غرب انتشار یافته.
مصلح بزرگ جهانی در منابع حدیث اهل تسنّن
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۱۲

مصلح بزرگ جهانی در منابع حدیث اهل تسنّن

گرچه افراد بى اطّلاعى پس از وفات پیامبر(ص) اصرار داشتند که احادیث او را کسى ننویسد، مبادا مزاحمتى با قرآن فراهم گردد! امّا پس از دّتى هممه به ضعف و سستى این طرز تفکّر آشنا شدند که اگر زمان دیگرى بگذرد و احادیث پیامبر(ص) به دست فراموشى سپرده شود اسلام فاقد ارزش اجرایى و عملى خواهد شد؛ لذا آن نظریّه‌ی کهنه و افراطى و کوته بینانه را رها ساخته به تدوین کتب حدیث پرداختند.
استخلاف در زمین
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۱۱

استخلاف در زمین

در آن روز، تعلیمات حیاتبخش و آزاد کننده‌ی اسلام نه بشکل یک سلسله تشریفات خشک و صورى، و نه بگونه‌ی یک مشت الفاظ مومیایى شده بلکه به عنوان یک دکترین زندگى در همه جا ریشه خواهد دوانید، و تلاش بازسازى به ریشه‌ها کشیده خواهد شد نه به شاخ و برگها و نقش ایوان.
مصلح بزرگ جهانی در آیات قرآن
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۱۰

مصلح بزرگ جهانی در آیات قرآن

ما در کتاب زبور علاوه بر قرآن مجید (یا پس از تورات) نوشتیم که زمین را بندگان صالح و شایسته‌ی من در اختیار خواهند گرفت؛ و همین براى گروه عبادت کنندگان (و آنها که در مسیر بندگى خدا گام بر مى‌دارند) براى رسیدن به اهدافشان کافى است.
انتظار یعنی آماده باش کامل
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۹

انتظار یعنی آماده باش کامل

انقلابى که بر خلاف انقلابهاى اصلاحى پیشین جنبه‌ی منطقه‌اى نداشته و نه اختصاص به یک جنبه از جنبه‌هاى مختلف زندگى دارد؛ بلکه علاوه بر این که عمومى و همگانى است، تمام شؤون و جوانب زندگى انسانها را شامل مى‌شود؛ انقلابى است سیاسى و فرهنگى و اقتصادى و اخلاقى.
فلسفه انتظار
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۸

فلسفه انتظار

ولى انکار نمى‌توان کرد که عدّه‌اى کوته فکر از مسأله‌ی انتظار سوء استفاده کرده و به عنوان این که ما منتظر چنان ظهورى هستیم تمام مسؤولیّتها را از دوش خود برداشته و به جاى همه‌ی آنها، مسأله‌ی انتظار ـ آن هم محدود به زبان ـ گذارده‌اند!
آمادگی‌های عمومی
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۷

آمادگی‌های عمومی

تفاوت رنگها و زبانها و سرزمینها نمى‌توانند نوع بشر را از هم جدا سازد؛ تعصّبهاى قبیله‌اى و گروهى باید براى همیشه بمیرد؛ فکر مسخره‌آمیز «نژاد برتر» را باید به دور افکند؛ مرزهاى ساختگى با سیمهاى خاردار! و دیوارهایى همچون دیوار باستانى چین! نمى‌تواند انسانها را از هم دور سازد.
عیوب حکومت دموکراسی
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۶

عیوب حکومت دموکراسی

نخستین محصول این نوع حکومت یعنى حکومت «اکثریّت‌ها» ـ با توجّه به این که اقلّیّتها همیشه نفرات محدود و ناچیزى نیستند که بتوان در محاسبات گروهى آنها را نادیده گرفت ـ این است که استثمار دسته‌جمعى را مجاز مى‌شمرد...
انقلاب یا اصلاحات تدریجی
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۵

انقلاب یا اصلاحات تدریجی

آنچه به واقعیّت نزدیکتر به نظر مى‌رسد این است که درجه‌ی فساد اجتماعات با هم متفاوت است، آنجا که فساد به صورت همه‌گیر، و همه جانبه در نیامده، اصلاحات تدریجى مى‌تواند اساس برنامه‌هاى اصلاحى را تشکیل دهد.
فطرت و صلح و عدالت جهانی
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۴

فطرت و صلح و عدالت جهانی

شاید این که انسان معلومات فطرى‌اش محدودتر از بسیارى از جانداران دیگر است به این خاطر است که سهم عظیم او از نیروى عقل، کمبودهاى او را در همه‌ی زمینه‌ها جبران مى‌کند؛ ولى به هر حال، انسان نیز در نیازهاى ضرورى و مسائل اصولى زندگى، از الهام فطرى بهره‌مند است و این چراغ مى‌تواند ما را در مسیرى که در پیش داریم رهنمون گردد.
الزام‌ها و ضرورت‌های اجتماعی
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۳

الزام‌ها و ضرورت‌های اجتماعی

کم کم زمانى فرا مى‌رسد که «وجود حکومت واحد جهانى» براى پایان دادن به مسابقه‌ی کمرشکن تسلیحاتى، براى پایان دادن به کشمکشهاى روز افزون قدرتهاى بزرگ، براى کنار زدن دنیا از لب پرتگاه جنگ، به عنوان یک «ضرورت» و «یک واقعیّت اجتناب‌ناپذیر» احساس مى‌گردد...
واکنش‌های اجتماعی
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۲

واکنش‌های اجتماعی

آزمونهاى تاریخى به ما نشان مى‌دهد که همواره تحوّلها، و انقلابهاى وسیع، عکس العمل مستقیم فشارهاى قبلى بوده است؛ و شاید هیچ انقلاب گسترده‌اى در جهان رخ نداده مگر این که پیش از آن فشار شدیدى در جهت مخالف وجود داشته است.
سیر تکاملی جامعه‌ها
حکومت جهانی مهدی(عج) | ۱

سیر تکاملی جامعه‌ها

عشق به تکامل در درون جان آدمى شعله‌اى است جاودانه و خاموش ناشدنى، و در حقیقت یکى از امتیازات بزرگ انسان که او را از حیوانات و جانداران دیگر یعنى جاندارانى که میلیونها سال است درجا مى‌زنند و زندگى ظاهراً یکنواختى دارند جدا مى‌کند، همین موضوع است.