ویژه‌نامه پیامبر اسلام(ص)

اولین وظیفه الهی رسول الله(ص) | هفت صفتی که خدا پیامبر را با آن‌ها معرفی می‌کند
بعثت؛ مشکات ایمان و عزت | ۵

اولین وظیفه الهی رسول الله(ص) | هفت صفتی که خدا پیامبر را با آن‌ها معرفی می‌کند

سواد خواندن و نوشتن برای ما افراد بشر عادی، کمال بزرگ است و نداشتن آن، نقص خجلت‌بار است. امّا همین خواندن و نوشتن برای رسول‌الله اعظم(ص) نقص بزرگ و سبب ایجاد شبهه در صدق ادعای نزول وحی است...
رسول اکرم(ص)؛ مستجمع جمیع کمالات
بعثت؛ مشکات ایمان و عزت | ۴

رسول اکرم(ص)؛ مستجمع جمیع کمالات

آری، سعادت ابدی انسان در گرو افتادن وی به دامن «وحی» آسمانی قرآن است و «اثبات» وحی آسمانی بودن قرآن نیز در گرو «امّی بودن» آورنده‌ی قرآن است از این رو نتیجه می‌گیریم که «امّی بودن» پیامبر خاتم(ص) سبب سعادت ابدی انسان و توانایی بر خواندن و نوشتن آن حضرت سبب هلاکت ابدی انسان است.
امّی بودن پیامبر اسلام(ص)
بعثت؛ مشکات ایمان و عزت | ۳

امّی بودن پیامبر اسلام(ص)

امّی‌ منسوب به امّ است و «امّ» یعنی مادر و «امّی» یعنی کسی که درسی نخوانده و استاد و معلّمی به خود ندیده و از احدی اکتساب علم و دانش نکرده است و به همان بساطت که از مادر متولّد شده باقی‌مانده و در این عالم طبع، با هیچ مکتبی جز مکتب دامن مادر، آشنایی نداشته است!
دعوت به دین با عمل، نه با زبان| چرایی بعثت پیامبر اسلام(ص)
بعثت؛ مشکات ایمان و عزت | ۲

دعوت به دین با عمل، نه با زبان| چرایی بعثت پیامبر اسلام(ص)

بدیهی است که تمام افراد آدمیان اهلیّت این را ندارند که با حضرت خالق سبحان تماسّ مستقیم بگیرند و برنامه‌ی هدایت را از مقام ارفع اقدس او اخذ نمایند، پس راهی جز این نیست که باید فردی از آدمیان را مشمول رحمت و عنایت خاصّ خود قرار داده و او را به عنوان رسول و حامل وحی و برنامه‌ی هدایت عالم انسان برانگیزد...
نعمت هدایت از برکات بعثت
بعثت؛ مشکات ایمان و عزت | ۱

نعمت هدایت از برکات بعثت

خداوند بر مؤمنان منّت گذاشت كه در میانشان از خودشان رسولی برانگیخت تا آیات خدا را بر آنان تلاوت كند و آنها را از رذایل و پلیدی‌ها پاک سازد و راه و رسم زندگی در این دنیا و طریق درک و فهم معارف را به آنان تعلیم كند در حالی كه آنها در ضلالت و گمراهی آشكاری بودند.