داستان‌های عبرت‌انگیز

نتیجه تقوا
عطر گل محمدی| مجموعه داستان‌های عبرت‌انگیز| ۳

نتیجه تقوا

(عَلی بَختی)؛ بینداز ببینم چه می‌شود. تور را انداخت و کشید، دید خیلی سنگین شد. گفت: ای شیخ؛ شانس خوبی داری، تور خیلی سنگین است. وقتی با زحمت تور را بالا کشید، دیدم عجب یک پسر بچّه است! آن هم بچّه‌ی خودم است!!
فرجام نیکوی صداقت
عطر گل محمدی| مجموعه داستان‌های عبرت‌انگیز| ۲

فرجام نیکوی صداقت

هم راستگو باش و هم امانتدار. اموال مردم را به مردم برسان تا شریك مال مردم باشی. مردم اموال خود را با اطمینان خاطر در اختیار تو قرار می‌دهند. این جوان گفت: من این نصیحت گرانبها را از امام گرفتم، در اندك مدّتی ثروت فراوانی نصیبم شد...
انگیزه‌ی الهی| شخصی که کشته‌ی راه الاغ شد
عطر گل محمدی| مجموعه داستان‌های عبرت‌انگیز| ۱

انگیزه‌ی الهی| شخصی که کشته‌ی راه الاغ شد

رسول اکرم(ص) برای اینکه مردم را از مسأله‌ی مهمّ اخلاص در عمل و اصلاح نیّت آگاه سازد، فرمود: نه؛ شما نمی‌دانید؛ او قتیل الله نشد، بلکه قتیل الحمار شد! کشته‌ی راه خدا نشد، کشته‌ی راه الاغ شد. الاغی را در لشکر دشمن دیده بود.