پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

فهرست مطالب- احکام اسلامی
احکام نماز مسافر
فقه زندگی | ۲۴

احکام نماز مسافر

اگر به جایی برود که قبلاً وطن او بوده، ولی هم اکنون از آنجا صرف نظر کرده است، و بنا ندارد دوباره برای زندگی به آنجا برگردد نباید نماز را تمام بخواند؛ اگرچه وطن دیگری هم برای خود اختیار نکرده باشد.
شکیات نماز
فقه زندگی | ۲۳

شکیات نماز

اگر در انجام جزئی از اجزای نماز شک کند، یعنی نمی‌داند آن جزء را به جا آورده است یا نه، اگر جزء بعدی را شروع نکرده، یعنی هنوز از محل آن جزء نگذشته است؛ باید آن را بجا آورد. ولی اگر بعد از داخل شدن در جزء بعدی شک پیش آید، یعنی از محل آن گذشته است، به چنین شکی اعتنا نمی‌شود و نماز را ادامه می‌دهد و صحیح است.
 معنای اذان، اقامه و نماز
فقه زندگی | ۲۲

 معنای اذان، اقامه و نماز

منزّه است خدا، ستایش مخصوص خدا است، جز آفریدگارِ جهان خدایی نیست و خدا از همه بزرگتر است.
مبطلات نماز
فقه زندگی | ۲۱

مبطلات نماز

اگر سهواً تمام صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند؛ ولی اگر به طرف راست یا چپ قبله نرسیده است، نمازصحیح است.
احکام واجبات نماز | تفاوت سجده‌ی واجب نماز با سجده‌ی واجب قرآن چیست؟
فقه زندگی | ۲۰

احکام واجبات نماز | تفاوت سجده‌ی واجب نماز با سجده‌ی واجب قرآن چیست؟

اگر آیه سجده را از بلندگو یا رادیو یا تلویزیون بشنود، چنانچه صدای انسان را می‌رساند و از نوار استفاده نمی‌شود، یعنی همان وقت که صدا پخش می‌شود، شخصی در حال خواندن آن آیه است و این وسیله، صدای او را مستقیماً می‌رساند، واجب است سجده کند.
احکام سجده
فقه زندگی | ۱۹

احکام سجده

در سجده هر ذکری گفته شود کافی است؛ ولی احتیاط واجب آن است که مقدار ذکر از سه مرتبه «سُبْحانَ اللهِ» یا یک مرتبه «سُبْحانَ رَبِّیَ الاَعْلی وَ بِحَمْدِهِ» کمتر نباشد.
احکام رکوع و سجود نماز
فقه زندگی | ۱۸

احکام رکوع و سجود نماز

در هر رکعت نماز، بعد از قرائت، نمازگزار باید به اندازه‌ای خم شود که بتواند دست را به زانو بگذارد و این عمل را «رکوع» می‌گویند.
احکام قرائت نماز
فقه زندگی | ۱۷

احکام قرائت نماز

اگر در جایی که باید نماز را بلند بخواند، عمداً آهسته بخواند یا در جایی که باید آهسته بخواند، عمداً بلند بخواند، نمازش باطل است؛ ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد، صحیح است.
واجبات نماز
فقه زندگی | ۱۶

واجبات نماز

قیام پیش از رکوع بدان معنی است که در حالت ایستاده به رکوع برود؛ بنابراین اگر رکوع را فراموش کند و بعد از قرائت به سجده برود و قبل از وارد شدن به سجده یادش بیاید، باید کاملاً بایستد، سپس به رکوع برود و پس از آن سجده‌ها را به جا آورد.
احکام مکان نمازگزار، اذان و اقامه
فقه زندگی | ۱۵

احکام مکان نمازگزار، اذان و اقامه

جایی که پیشانی را می‌گذارد (در حال سجده) از جای زانوها و بنا بر احتیاط واجب از جای انگشتان پا، بیش از چهار انگشت بسته، پست‌تر یا بلندتر نباشد. (اما اگر زمین، اندکی شیب داشته باشد اشکال ندارد).
احکام قبله | شرایط لباس نمازگزار
فقه زندگی | ۱۴

احکام قبله | شرایط لباس نمازگزار

اگر لباس‌های کوچک نمازگزار مثل دستکش و جوراب، نجس باشد، و یا دستمال کوچک نجسی در جیب داشته باشد، چنانچه از اجزاء مردار یا حرام‌گوشت نباشد اشکال ندارد.
احکام نماز
فقه زندگی | ۱۳

احکام نماز

مثلاً نماز آیات بستگی به زلزله یا کسوف یا خسوف و یا حادثه‌ای دارد که پیش آمده است، و نماز میّت، زمانی واجب می‌شود که مسلمانی از دنیا برود، و تفصیل هر کدام در جای خود خواهد آمد.
احکام تیمّم
فقه زندگی | ۱۲

احکام تیمّم

تیمم در صورتی صحیح است که نتواند وضو بگیرد یا غسل کند؛ بنابراین اگر بدون عذر تیمم کند، صحیح نیست و اگر عذر داشته باشد و برطرف شود؛ مثلاً آب نداشته، و آب پیدا کند، تیمم او باطل می‌شود.
شرایط صحیح بودن غسل
فقه زندگی | ۱۱

شرایط صحیح بودن غسل

تمام شرط‌هایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد، در صحیح بودن غسل هم شرط است؛ به جز موالات. و همچنین لازم نیست بدن را از بالا به پائین بشوید. یعنی لازم نیست مثلاً طرف راست بدن را از سر شانه به طرف نوک انگشتان پا بشوید.
احکام غسل جنابت
فقه زندگی | ۱۰

احکام غسل جنابت

گاهی اوقات باید برای نماز (و هر کاری که باید با ظهارت انجام شود)، غسل لازم است. «غسل»؛ یعنی شستن تمام بدن با قصد قربت.
وضوی جبیره‌ای
فقه زندگی | ۹

وضوی جبیره‌ای

اگر زخم یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاها است (محل مسح) و روی آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح کند، باید پارچه‌ی پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را، با تَری آب وضو که در دست مانده، مسح کند.
شرایط وضو
فقه زندگی | ۸

شرایط وضو

اگر چیزی بر اعضای وضو باشد (اعضای شستن) که از رسیدن آب به آن جلوگیری کند، یا بر اعضای مسح است، هر چند از رسیدن آب جلوگیری نکند، برای وضو باید برطرف شود، چون در مسح باید دست بر سر و پاها کشیده شود و هیچ چیز بین دست و محل مسح فاصله نشود.
احکام وضو
فقه زندگی | ۷

احکام وضو

در وضو باید ابتدا صورت و سپس دست راست و بعد از آن دست چپ شسته شود، بعد از شستن این اعضا باید با رطوبتی که از شستن دست بر کف آن است، سر را مسح کند؛ یعنی دست را بر آن بکشد و سپس پای راست و در آخر پای چپ را مسح کند، اکنون برای آشنایی بیشتر با اعمال وضو...
احکام تطهیر زمین
فقه زندگی | ۶

احکام تطهیر زمین

هنگام تابش آفتاب، عین نجاست[۸] در آن نباشد؛ پس اگر عین نجاست هست، پیش از تابش آفتاب برطرف کنند. قسمت بیرون و درون دیوار یا زمین را یکباره خشک کند؛ پس اگر روی آن امروز خشک شود و درون آن فردا، تنها روی آن پاک می‌شود.
احکام آب‌ها
فقه زندگی | ۵

احکام آب‌ها

فرش و لباس و چیزهایی مانند فرش و لباس که آب را به خود می‌گیرد و قابل فشردن است چنانچه با آب قلیل تطهیر می‌کنند، باید بعد از هر بار شستن، آن را فشرده تا آب‌های داخل آن بیرون آید و یا به‌گونه‌ای دیگر آبِ آن گرفته شود و در آب کر و جاری هم احتیاط واجب آن است که آب داخل آن گرفته شود.