اصالت مهدویت

نقش اصالت مهدویّت در برقراری عدالت و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی
اصالت مهدویت| ۱۱

نقش اصالت مهدویّت در برقراری عدالت و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی

مهدویّت نقش موجودیت اسلام را در عمل حفظ کرده و از اینکه بر مسلمانان یأس و ناامیدی مسلط شود، جلوگیری می‌کند و ضامن بقای نقش عملی اسلام است.
اصالت مهدویّت از نظر توحید و یکتاپرستی
اصالت مهدویت| ۱۰

اصالت مهدویّت از نظر توحید و یکتاپرستی

حقّ تعیین و نصب حاکم، ولیّ، امام، تشریع، فرمان، امر و نهی، تکلیف، الزام و ولایت مطلق بر کلّیه امور، مختصّ به اوست. هر حاکمیت و ولایت و مالکیّتی که به اذن او نباشد، استعلا و طغیان و استبداد است.
انواع معجزات حضرت صاحب‌الامر(ع)
اصالت مهدویت| ۹

انواع معجزات حضرت صاحب‌الامر(ع)

پس از این توجّه و عنایت، حال مریضه فوراً بهبود یافت و چشم راستش که در اثر سکته غبار آورده بود، برطرف شد. پس از چهار روز که اصلاً میل به غذا نداشت، در همان لحظه گفت: گرسنه‌ام برای من غذا بیاورید. یک لیوان شیر که در منزل بود، به او دادند.
اصالت مهدویت از جهت معجزات و کرامات
اصالت مهدویت| ۸

اصالت مهدویت از جهت معجزات و کرامات

معجزات و خوارق عادات در اثبات نبوّت انبیا و صدق خبرهایی که از عالم غیب و وحی الهی می‌دهند، مستندی عام و دلیلی همگانی است که هیچ پیامبری بدون معجزه نبوده است.
اصالت مهدویت از نظر احادیث معتبر و متواتر
اصالت مهدویت| ۷

اصالت مهدویت از نظر احادیث معتبر و متواتر

اصالت مهدویّت از جهت ابتنای آن بر احادیث معتبر و متواتر در نهایت وضوح است؛ زیرا کتاب‌های حدیث و صحاح و جوامع و سنن و مسانید و اصول شیعه و اهل سنّت که در آنها احادیث مربوط به این موضوع ضبط و روایت شده است، از حدّ احصا و شمارش خارج است...
اصالت مهدویت از نظر قرآن
اصالت مهدویت| ۶

اصالت مهدویت از نظر قرآن

اصالت قرآنی عقیده به مهدویّت نیز باتوجّه‌به این آیات و دقّت در مضامین آنها و کتاب‌های تفسیر و احادیثی که در تفسیر این آیات وارد شده، ثابت و غیرقابل انکار است.
اسرائیلیات
اصالت مهدویت| ۵

اسرائیلیات

اگر امّت را از خطی که برای آنها معیّن شده بود، بیرون نمی‌کردند و مسیر رهبری را تغییر نمی‌دادند، به طور مسلّم هیچ‌گونه گمراهی و ضلالت و اختلافی برای دین پیشامد نمی‌کرد، مخصوصاً دینی مثل اسلام که خاتم ادیان است و قرن‌ها و شاید هزارها سال و بالاخره تا این زمین و عالم تکلیف باقی است، باید باقی بماند...
اصالت مهدویت از جهت قبول امت‌ها| القاب امام دوازدهم(ع)
اصالت مهدویت| ۴

اصالت مهدویت از جهت قبول امت‌ها| القاب امام دوازدهم(ع)

تورات و انجیل فعلی هم که در دست یهود و نصاری است، حاوی بشارات متعدّد به ظهور اسلام و حضرت رسول خاتم و ائمّه طاهرین(ع) است که علمای بزرگ تورات و انجیل‌شناس، این موارد را در کتاب‌هایی که به زبان فارسی و عربی و غیره نوشته‌اند، استخراج کرده و در تألیفات خود نوشته‌اند.
اصالت مهدویّت از جهت موافقت با فطرت و سنن عالم خلقت
اصالت مهدویت| ۳

اصالت مهدویّت از جهت موافقت با فطرت و سنن عالم خلقت

کدام انسان است که بااین‌همه مظالم و ستمگری‌ها موافق باشد؟ و کدام انسان است که با صرف این بودجه‌های تسلیحاتی سنگین و کمرشکن که برای حفظ رژیم‌ها و مرزهایی است که در اثر تقسیم دنیا به مناطق سلطه و نفوذ طاغوت‌ها و حزب‌ها و گروه‌های طاغوتی برقرار شده است، موافق باشد؟
اصالت مهدویت از جهت معقول بودن امکان آن
اصالت مهدویت| ۲

اصالت مهدویت از جهت معقول بودن امکان آن

اصالت عقیده به مهدویّت از این جهت محتاج به هیچ بیانی نیست؛ زیرا هر عاقلی امکان آن را تصدیق می‌کند و هیچ خردمندی آن را ردّ نمی‌نماید و اظهار شکّ و تردید را در آن جایز نمی‌داند. هرچه بیندیشیم و هر اندیشمندی آنچه بیندیشد، نمی‌تواند در اصالت مهدویّت از این جهت ایرادی بگیرد یا حرفی بزند.
برکات عقیده به مهدویت
اصالت مهدویت| ۱

برکات عقیده به مهدویت

تا زمانی که جامعه‌ای اعتماد به نفس خود را از دست ندهد و از خود و مکتبش ناامید نشود، وابستگی فکری به بیگانگان پیدا نخواهد کرد، و اگر هم تحت سلطه سیاسی و نظامی آنها واقع شد، می‌کوشد تا زنجیرهای سلطه بیگانه را پاره کند.