ویژه‌نامه امام علی(ع)

وجوب اطاعت به استناد عقل و روایت
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۵

وجوب اطاعت به استناد عقل و روایت

ما شیعه‌ی امامیه در مسأله‌ی «وجوب اطاعت» قائل به سلسله‌ی مراتب هستیم. یعنی معتقدیم در رتبه‌ی اوّل اطاعت فرمان خالق و آفریدگارمان و در رتبه‌ی دوّم اطاعت فرمان پیام‌آور و رسول مبعوث از جانب خالقمان و در رتبه‌ی سوّم اطاعت فرمان امام معصوم كه منصوب از جانب خالق و معرّفی شده‌ی از سوی رسول مكرّم است واجب و لازم است.
سرمایه عظیم ولایت
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۴

سرمایه عظیم ولایت

علی و آل علی(ع) نگه دارنده‌ی شرف نبوّت و رسالت و نگه‌دارنده‌ی شرف انسانیتند و در نتیجه، توجیه كننده‌ی حكیمانه بودن نظام خلقتند و لذا با نبود ولایت علی و آل علی(ع) نبوّت و رسالت حضرت ختمی مرتبت تباه می‌شود و با تباهی نبوّت و رسالت، حقیقت انسانیت و آدمیت تباه می‌گردد و با تباه شدن انسانیت و آدمیت.
امامت در ردیف توحید و رسالت
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۳

امامت در ردیف توحید و رسالت

من، انسان با این رفعت و جلالت را خلق كرده‌ام كه به دامن، نبوّت و رسالت بیفتد و در آن دامن برای رسیدن به هدف عظیم خلقتش تربیت شود. نبوّت و رسالت هم باید به دامن ولایت علی و آل علی(ع) بیفتد تا بدون هرگونه خلل تا آخرین روز عمر بشر دوام و بقاء پیدا كند.
راز عظمت انسان
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۲

راز عظمت انسان

رسول خدا(ص) به حكم عقل باید دارای دو چهره باشد، «چهره‌ی آسمانی» و «چهره‌ی زمینی» و دارای دو وِجهه باشد: «وجهه‌ی الهی» و «وِجهه‌ی بشری» كه با چهره‌ی آسمانی و وِجهه‌ی الهی‌اش، «وحی» را از عالم ربوبی بگیرد و با چهره‌ی زمینی و وجهه‌ی بشری‌اش به بشر برساند.
راز و رمز ولادت علی(ع)
امام علی(ع)؛ حقیقت ایمان، فضیلت پنهان | ۱

راز و رمز ولادت علی(ع)

انسان‌شناسی، انسان را ملزم می‌كند به پیغمبرشناسی، پیغمبرشناسی انسان را ملزم می‌كند به امام‌شناسی. انسان خیلی بزرگ است؛ چون خیلی بزرگ است، این مسائل یعنی وحی و نبوّت و تشریع و ولایت و امامت برای او پیش آمده است.
حدیث منزلت| ۲
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۳۴

حدیث منزلت| ۲

تمام مقامات و موقعیت‌هایی که هارون برای حضرت ‌موسی(ع) داشته به‌جز پیامبری، عیناً برای حضرت ‌علی(ع) نسبت به حضرت ‌پیامبر(ص) ثابت است.
حدیث منزلت| ۱
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۳۳

حدیث منزلت| ۱

هنگام ولادت حضرت‌ امام حسن(ع) و همچنین هنگام ولادت حضرت ‌امام حسین(ع)، جبرئیل بر پیامبر(ص) نازل شد و ضمن عرض تبریک از سوی پروردگار متعال، به مضمون حدیث (منزلت) از سوی خداوند اشاره نمود.
نزول سوره مبارکه هل أتی| ۳
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۳۲

نزول سوره مبارکه هل أتی| ۳

با توجه به روایات زیادی که در این باره از شیعه و سنی نقل شده جای هیچ گونه ابهام باقی نمانده و روشن است که این سوره مبارکه درباره اهل‌بیت پیامبر نازل شده و علت نزول آن هم همان جریان سه روز روزه و ... بوده است.
نزول سوره مبارکه هل أتی| ۲
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۳۱

نزول سوره مبارکه هل أتی| ۲

این سوره مبارکه در مدینه نازل شده و علت نزول آن، همان جریان مشهور یعنی سه روز روزه گرفتن خاندان پیامبر و بخشیدن غذای افطار خود به مسکین و یتیم و اسیر بوده است.
نزول سوره مبارکه هل أتی| ۱
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۳۰

نزول سوره مبارکه هل أتی| ۱

در شب بیست و پنجم ماه ذی‌حجّه حضرت‌ امیرالمومنین و حضرت ‌فاطمه (ع) صدقه‌ای دادند و فردای آن روز سوره مبارکه «هل‌أتی» در شأن آن دو بزرگوار و همچنین حسنین(ع) نازل شد.
خاتم‌بخشی حضرت امیرالمؤمنین و نزول آیه مبارکه انّما ولیّکم الله| ۴
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۲۹

خاتم‌بخشی حضرت امیرالمؤمنین و نزول آیه مبارکه انّما ولیّکم الله| ۴

اگر از این همه روایاتی که در بیان شأن نزول این دو آیه(آیات ۵۵ و ۵۶ سوره مائده) وارد شده، چشم‌پوشی شود و این همه ادلّه روائی نادیده گرفته شود باید به طور کلی از تفسیر قرآن چشم پوشید، زیرا وقتی با این همه روایات اطمینان پیدا نکنیم، چگونه به یک یا دو روایتی که در تفسیر هر یک از آیات وارد شده، وثوق پیدا کنیم؟
خاتم‌بخشی حضرت امیرالمؤمنین و نزول آیه مبارکه انّما ولیّکم الله| ۳
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۲۸

خاتم‌بخشی حضرت امیرالمؤمنین و نزول آیه مبارکه انّما ولیّکم الله| ۳

در منابع شیعی، روایاتی هست که نشان می‌دهد پیامبر اکرم آیات ولایت را در مواردی مانند حماسه غدیر تفسیر کردند، چون این آیات با مسئله «غدیرخم» گره خورده است، و آن چه حضرت‌ در غدیر مأمور به ابلاغ آن شدند تفسیر همین ولایتی بود که خداوند در آیات ولایت بر وی نازل کرده بود.
خاتم‌بخشی حضرت امیرالمؤمنین و نزول آیه مبارکه انّما ولیّکم الله| ۲
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۲۷

خاتم‌بخشی حضرت امیرالمؤمنین و نزول آیه مبارکه انّما ولیّکم الله| ۲

در برخی از آیات قرآن، خداوند ولایت تشریعیه را برای رسول خدا قرار داده و در این آیه شریفه همان ولایت تشریعیه را برای امیرالمؤمنین نیز ثابت می‌کند.
خاتم‌بخشی حضرت امیرالمؤمنین و نزول آیه مبارکه انّما ولیّکم الله| ۱
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۲۶

خاتم‌بخشی حضرت امیرالمؤمنین و نزول آیه مبارکه انّما ولیّکم الله| ۱

حضرت ‌امیرالمؤمنین(ع) در حال رکوع، انگشتری خود را به سائل داد و آیه «انَّما وَلیُّکُم الله» در شأنش نازل شد...
نزول آیه تطهیر| ۸
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۲۵

نزول آیه تطهیر| ۸

 آنچه از این آیه مبارکه استفاده شد عبارت است از : اراده قطعی پروردگار بر پاک ساختن آن پنج وجود مقدّس از انواع پلیدی‌ها و زشتی‌ها و به تعبیر دیگر، اعطاء مقام والای «عصمت» که آن بزرگان مصون و محفوظند از هر نوع لغزش و انحراف.
نزول آیه تطهیر| ۷
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۲۴

نزول آیه تطهیر| ۷

آیه شریفه تصریح دارد بر اینکه اراده خداوند متعال منحصراً بدین ‌تعلق گرفته که هر گونه رجسی - حتی پیروی از امیال نفسانی در انجام مباحات - را از «اهل‌بیت» ببرد و مانع ورود آن در ساخت مقدّس آنان گردد...
نزول آیه تطهیر| ۶
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۲۳

نزول آیه تطهیر| ۶

مقصود خداوند از «اهل‌بیت» فقط همان چهار نفر (حضرت ‌علی و فاطمه و حسنین(ع)) یا آن چهار نفر به ضمیمه شخص رسول خدا(ص) می‌باشد.
نزول آیه تطهیر| ۵
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۲۲

نزول آیه تطهیر| ۵

پس از آن که ثابت شد آیه مبارکه فقط در مورد آن پنج نفر افراد پاک و طاهر نازل شده و همچنین بعد از این که از این آیه عصمت و پاکی آن پنج تن از همه پلیدی‌ها و رذایل استفاده کردیم، امامت حضرت ‌امیرالمؤمنین(ع) نیز از این آیه ثابت می‌شود
نزول آیه تطهیر| ۴
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۲۱

نزول آیه تطهیر| ۴

دلیل بر این‌که همسران رسول خدا از اهل‌بیت نیستند، حدیثی است که «مسلم» در باب فضائل حضرت‌ علی(ع) نقل کرده، که «زید ابن ارقم»، «حدیث ثقلین» را در جمعی بیان کرد.
نزول آیه تطهیر| ۳
فضایل حضرت امیرالمؤمنین(ع)| ۲۰

نزول آیه تطهیر| ۳

از «ابوسعید خدری» نقل می‌کند که رسول خدا فرمودند: این آیه درباره پنج نفر نازل شده است. من و علی و حسن و حسین و فاطمه.