مشکلات جنسی جوانان

آثار سختگیری پدر و مادر
مشکلات جنسی جوانان | ۶

آثار سختگیری پدر و مادر

در مقاله‌اى خواندم بعضى از افراد سختگیر و وسواسى هنگام خریدن اتومبیل حتى آن را «بو» مى‌کنند! مثل اینکه گوشت است یا سبزیجات! این افراد هنگامى که براى خریدن اتومبیل از نیروى شامه‌ی خود تصدیق بخواهند، هنگام انتخاب همسر براى دختر و پسر خود پیداست چه‌ها مى‌کنند!
هفت خوان زندگی زناشویی
مشکلات جنسی جوانان | ۵

هفت خوان زندگی زناشویی

بیشتر ناله‌ها، شکایت‌ها، و داد و فریادهاى جوانان و پدران و مادران از سنگینى بار ازدواج، مربوط به همین پیرایه‌هاست. وگرنه اصل و اساس این مسئله ساده‌تر و پاکیزه و مقدس‌تر از آن است که این‌همه بدبختى و دردسر در پیش یا به دنبال خود داشته باشد.
زنجیرهایی که بر دست و پای جوانان سنگینی می‌کند
مشکلات جنسی جوانان | ۴

زنجیرهایی که بر دست و پای جوانان سنگینی می‌کند

اینها درد دل ـ یا صحیح‌تر عذر و بهانه‌هاى بنى اسرائیلى ـ جمعى از جوانان، دختران و پسران، و پدران و مادران، در مورد عدم اقدام به امر حیاتى ازدواج است. دانشمندى مى‌گوید: «زندگى دو قسمت بیش نیست: نیم اول به امید نیم دوم، و نیم دوم در حسرت نیم اول سپرى مى‌شود!
ارتباط‌هاى نامشروع و کاهش ازدواج
مشکلات جنسی جوانان | ۳

ارتباط‌هاى نامشروع و کاهش ازدواج

کسانى که این وضع و این مراکز را به عنوان یک ضرورت اجتماعى معرفى مى‌کنند، و به این وسیله مى‌خواهند از قبح و زشتى فحشاء و رفت و آمد به این مراکز بکاهند، بلکه پا را از این فراتر نهاده، این عمل ناروا را وسیله‌اى براى حفظ پاکى خانواده‌ها! و سلامت جوانان! بنامند، سخت در اشتباهند.
کاهش ازدواج؛ یک فاجعه‌ی بزرگ اجتماعی
مشکلات جنسی جوانان | ۲

کاهش ازدواج؛ یک فاجعه‌ی بزرگ اجتماعی

بسیارى از جنایتکاران یا مجردند یا یک نوع زندگى شبیه به تجرد دارند. در حقیقت زندگى زناشویى، انسان را از اینکه تنها متعلق به خودش باشد، و هر آن اراده کرد هر نوع تصمیمى درباره‌ی خود و آینده‌ی خود بگیرد بیرون مى‌برد، و بر اثر احساس مسئولیت در برابر جامعه‌ی کوچکى که نامش «خانواده» است از هرگونه تصمیم خطرناک و غلط باز مى‌دارد.
مشکلات انتخاب همسر
مشکلات جنسی جوانان | ۱

مشکلات انتخاب همسر

راه دیگر اقدام رسمى به ازدواج تا آخرین مرحله یعنى مرحله عروسى است، منتها با طرق خاصى که امروز فراوان است (و بسیارى از آنها شرعاً هم جایز است) از انعقاد نطفه‌ی فرزند جلوگیرى شود، چون اشکال عمده‌ی ازدواج، مسئله‌ی فرزندانى است که میوه‌ی آن مى‌باشد که تحمل آن براى جوانان در این سنین و با ادامه‌ی تحصیل مشکل است.