گفتارهای اخلاقی و اجتماعی

اخلاص در عمل
گفتارهای اخلاقی و اجتماعی | ۴

اخلاص در عمل

بسیاری تصور می‌کنند که اخلاص فقط در عبادات، مطرح است، اما اخلاص، اعم از این است. ممکن است بعضی افراد، تمام کارهایشان همچون: خوابیدن، خوردن، سیاست‌ورزی و دیگر کارهای عادی را برای خدا انجام دهند. اگر همه‌ی کارها برای خدا باشد و مثلاً مسئولی که در اداره برای خدا و مخلصاً لِلّه کار می‌کند، مشکلات حل می‌شود. اگر مسئولین یا نمایندگان مجلس با اخلاص کار کنند، قطعاً مشکلات حل می‌شود.
دو مسئولیت بزرگ پیامبران
گفتارهای اخلاقی و اجتماعی | ۳

دو مسئولیت بزرگ پیامبران

یکی از اهداف بزرگ پیامبران، پرورش نفوس انسانی و تکامل اخلاق در جامعه بوده است. پیامبران آمدند تا انسان‌ها را برای خودسازی، یاری و راهنمایی کنند و مکارم اخلاق را در اختیار جویندگان آن قرار دهند. ازاین‌رو، می‌توان گفت که بزرگ‌ترین هدف پیامبران، انسان سازی، تزکیه و پرورش نفوس بوده است.
بعثت پیامبر اکرم(ص) و اتمام مکارم اخلاق
گفتارهای اخلاقی و اجتماعی | ۲

بعثت پیامبر اکرم(ص) و اتمام مکارم اخلاق

یکی دیگر از صفات زشت، ریاست‌طلبی است. یعنی انسان، عاشق ریاست باشد؛ این طرف و آن طرف بزند یا ـ نعوذ بالله ـ مرتکب حرام شود تا ریاستی به دست بیاورد. چنین فردی دلش می‌خواهد از همه بالاتر باشد و شرکایش از او پایین‌تر باشند. نمی‌تواند ببیند که دیگران حتی با او مساوی باشند. هر چند انسان به طور طبیعی دوست دارد در جامعه مشهور باشد و دیگران به شخصیتش احترام بگذارند.
تعریف اخلاق
گفتارهای اخلاقی و اجتماعی | ۱

تعریف اخلاق

شهید مطهری(رحمه‌الله)، تعریفی از اخلاق را می‌پذیرد که هم چگونه رفتارکردن و هم چگونه بودن را در خود گنجانده باشد. چگونگی رفتار، مربوط می‌شود به اعمال انسان که شامل گفتار هم می‌شود، و چگونه بودن، مرتبط با صفات و ملکات نفسانی است.