شیعه علوی، مذهب جعفری

چرا عنوان مذهب ما جعفری است؟
شیعه علوی، مذهب جعفری| ۳

چرا عنوان مذهب ما جعفری است؟

ما شیعه‌ی امامیّه با این که امتیازمان از سایر مذاهب این است که اعتقاد به امامت و خلافت بلافصل امام امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب(ع) پس از رحلت رسول خدا(ص) داریم و در واقع ما شیعه‌ی علوی هستیم و مذهبمان نیز مذهب علوی است، پس چگونه شده که به عنوان دارندگان مذهب جعفری شناخته شده‌ایم؟
دلایل حتمی بودن معاد| مبیّن قرآن چه کسانی هستند؟
شیعه علوی، مذهب جعفری| ۲

دلایل حتمی بودن معاد| مبیّن قرآن چه کسانی هستند؟

انسان به سرشت اولیّه‌اش دوست دارد که تمام کمالات را به طور دائم و کامل داشته باشد و دارای حیاتی شود که دنبالش مرگ نباشد، صحّت و سلامتی که بیماری تهدیدش نکند، ثروتی که هرگز پایان نپذیرد، قدرتی که منتهی به عجز نگردد، دوران جوانی که پیری به سراغش نیاید و خلاصه می‌خواهد که همیشه همه چیز داشته باشد.
اصل امامت از نگاه قرآن و عقلانیت
شیعه علوی، مذهب جعفری| ۱

اصل امامت از نگاه قرآن و عقلانیت

امتیاز اصلی ما از سایر مذاهب این است که ما اعتقاد به امامت و خلافت بلافصل امام امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب(ع) پس از رحلت رسول اکرم(ص) داریم و لذا ما در واقع شیعه‌ی علوی هستیم و مذهبمان نیز علوی است.