درس زندگی

دو رمز تکامل و پیشرفت انسان
یکصد و پنجاه درس زندگی | ۵

دو رمز تکامل و پیشرفت انسان

انسان با ایمان همواره از دو چیز نگران است: از گناهان گذشته‌ی خود که نمی‌داند خدا با او چه رفتار می‌کند و از عمر باقیمانده که نمی‌داند چه خطراتی در پیش دارد. 
نقش قلم
یکصد و پنجاه درس زندگی | ۴

نقش قلم

قلم در گریه‌های مداوم خود شرح دردهای جانکاه انسان‌ها می‌گوید و در تبسّمی که همواره در میان دو لب دارد، نشاط عشق و شوق حیات و رمز زندگی و هزارگونه زیبایی نهفته است.
چرا عده‌ای به غذای روح خود نمی‌اندیشند؟
یکصد و پنجاه درس زندگی | ۳

چرا عده‌ای به غذای روح خود نمی‌اندیشند؟

عجب است از کسانی که به غذای جسم خود می‌اندیشند امّا به غذای روح خود نمی‌اندیشند؛ خوراک ناراحت کننده از شکم دور می‌دارند امّا قلب خود را با مطالب هلاکت زا آکنده می‌کنند!
حدیث امام صادق(ع) درباره پیمانه تدبیر
یکصد و پنجاه درس زندگی | ۲

حدیث امام صادق(ع) درباره پیمانه تدبیر

اگر بخواهیم بدون مطالعه و دقّت کار کنیم مواجه با شکست خواهیم شد ولی اگر بخواهیم برای تمام احتمالات ممکن و حوادث پیش بینی نشده به هنگام انجام کارها خود را معطّل سازیم به این آسانی قادر بر انجام کاری نیستیم و برای یک کار باید سال‌ها مطالعه کنیم...
حدیث امیرالمومنین(ع) درباره اندیشه و تفکر | چه دانشی کم‌اثر است؟
یکصد و پنجاه درس زندگی | ۱

حدیث امیرالمومنین(ع) درباره اندیشه و تفکر | چه دانشی کم‌اثر است؟

انباشتن مغز از فرمول‌های علمی و قوانین منطقی و اصول فلسفی و هرگونه دانشی، مادام که با اندیشه‌ی صحیح و جهان بینی روشن، و آشنایی با اصول زندگی انسانی هماهنگ نباشد، بسیار کم اثر است...