احکام استعمال دخانیات

حکم اعتیاد به مواد مخدر
احکام استعمال دخانیات| ۲

حکم اعتیاد به مواد مخدر

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: غرق کردن نسل جوان در فسادهای گوناگون و اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور یک سیاست پیاده شده استعمار و استکبار است.
حکم سیگار کشیدن
احکام استعمال دخانیات| ۱

حکم سیگار کشیدن

امروزه برای سیگار مضرّات زیادی ثابت شده و علاوه بر این مضرّات، کشیدن آن در بین عموم موجب ایذاء و اذیت مردم می‌شود. بفرمایید کشیدن سیگار چه صورت دارد؟