پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

فهرست مطالب- آموزه‌های نهج‌البلاغه
حکمت ۴۸۰ نهج‌البلاغه: آفت دوستی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۴۸۰ نهج‌البلاغه: آفت دوستی