عقاید شیعه امامیه

قرآن را چگونه باید تفسیر کرد؟| خطرات تفسیر به رأی
شرح فشرده‌ای از عقاید شیعه امامیه | ۶

قرآن را چگونه باید تفسیر کرد؟| خطرات تفسیر به رأی

منظور از تفسیر به رأی آن است، قرآن را مطابق تمایلات و عقیده‌ی شخصی یا گروهی خویش معنی كند، و بر آن تطبیق نماید، بی آن كه قرینه و شاهدی بر آن باشد، چنین كسی در واقع تابع قرآن نیست، بلكه می‏‌خواهد قرآن را تابع خویش گرداند، و اگر ایمان كاملی به قرآن داشت هرگز چنین نمی‏‌كرد.
فلسفه نزول کتاب‌های آسمانی
شرح فشرده‌ای از عقاید شیعه امامیه |۵

فلسفه نزول کتاب‌های آسمانی

ما معتقدیم: خداوند براى هدایت نوع بشر كتابهاى آسمانى متعددى فرستاده، از جمله ‏«صحف‏» ابراهیم و نوح، و «تورات‏» و «انجیل‏» و از همه جامعتر «قرآن مجید» است، و اگر این كتابها نازل نمى‌‏شد، انسان در مسیر خداشناسى و عبادت پروردگار گرفتار خطا مى‌‏شد و از اصول تقوا و اخلاق و تربیت، و قوانین اجتماعى مورد نیازش دور مى‏‌ماند.
مقام شفاعت پیامبران | توسل چیست؟
شرح فشرده‌ای از عقاید شیعه امامیه | ۴

مقام شفاعت پیامبران | توسل چیست؟

مسأله‌ی شفاعت، بى حساب و كتاب نیست، تنها در مورد كسانى است كه شایستگى آن را داشته باشند، یعنى آلودگى آنها در حدّى نباشد كه رابطه‌ی خود را با شفیعان بكلّى قطع كرده باشند، بنابراین مسأله‌ی شفاعت‏ به گنهكاران هشدار مى‌‏دهد، تمام پلها را پشت‏ سر خود خراب نكنند...
فلسفه بعثت پیامبران
شرح فشرده‌ای از عقاید شیعه امامیه |۳

فلسفه بعثت پیامبران

ما معتقدیم: خداوند براى هدایت نوع بشر و رساندن انسانها به كمال مطلوب و سعادت جاویدان، پیامبران و رسولانى فرستاده است، چه این كه اگر نمى‏‌فرستاد هدف آفرینش بشر حاصل نمى‌‏شد، و انسانها در گرداب گمراهى غوطه‌‏ور مى‌‏شدند و نقض غرض لازم مى‌آمد...
شاخه‌های توحید
شرح فشرده‌ای از عقاید شیعه امامیه | ۲

شاخه‌های توحید

صفات علم و قدرت و ازليّت و ابديّت و... همه در ذات او جمع است و عين ذات يگانه‌ی اوست. نه مانند مخلوقات كه صفات آنها از يكديگر جدا، و از ذات آنها نيز جداست، البته عينيّت ذات خداوند با صفات او نياز به دقّت و ظرافت فكرى دارد.
وجود قادر متعال
شرح فشرده‌ای از عقاید شیعه امامیه | ۱

وجود قادر متعال

ما معتقدیم که خداوند متعال پدیدآورنده‌ی تمام جهان هستى است، و آثار عظمت و علم و قدرت او در جبین تمامى موجودات جهان، آشكار و هویداست، در درون وجود ما، در عالم جانداران و گیاهان، در ستارگان آسمان، و عوالم بالا و در همه جا نمایان است.