فاطمه بنت اسد

فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین(ع)/ ۳
زنان برجسته اسلام/ ۷

فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین(ع)/ ۳

کافی از امام جعفر صادق(ع) روایت کرده است که فرمودند: «به راستی فاطمه بنت اسد مادر امیرمؤمنان(ع) نخستین زنی بود که از مکّه تا مدینه پیاده دنبال پیامبر اسلام(ص) مهاجرت کرد. احسان او نسبت به‌رسول خدا(ص) از همه بیشتر بود.»
فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین(ع)/ ۲
زنان برجسته اسلام/ ۶

فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین(ع)/ ۲

رسول خدا(ص)، در دوران کودکی به جهت اکرام فاطمه و همسرش در میان فرزندان آنان احساس بیگانگی نداشتند و تلخی فقدان پدر و فقر را درنمی یافتند و چنان مراقبت و تلاشی در نگهداری شان از سوی آنها می‌دیدند که گویی فرزندِ پدر و مادری هستند که فقط همین یگانه فرزند را دارند.
فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین(ع)/ ۱
زنان برجسته اسلام/ ۵

فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین(ع)/ ۱

مادر امیرالمؤمنین(ع) که برای پیامبر(ص) نیز همچون مادر بودند و پیامبر(ص) با محبّت های این بانوی بزرگوار رشد کردند، از اولین کسانی است که به‌ ایشان ایمان آورده و با آن حضرت به ‌مدینه مهاجرت کرد. در وصف او گفته‌اند: او اولین زن هاشمی است که برای مردی هاشمی فرزند آورد.