زندگی حضرت امام رضا(ع)

امام رضا(ع) در آغاز امامت
نگاهی بر زندگی امام رضا(ع)| ۴

امام رضا(ع) در آغاز امامت

یکی از خدمتکاران خانه‌ی امام کاظم(ع) به نام مسافر چنین نقل می‌کند: «هنگامی ‌که امام کاظم(ع) را [به فرمان هارون به بغداد] بردند، آن حضرت به فرزندش امام رضا(ع) فرمود: «همیشه تا وقتی که زنده‌ام، در خانه‌ی من بخواب، تا هنگامی‌که خبر (وفات من) به تو برسد.»
امام رضا(ع) دستیار فرهنگی و سیاسی پدر
نگاهی بر زندگی امام رضا(ع)| ۳

امام رضا(ع) دستیار فرهنگی و سیاسی پدر

امام کاظم(ع) آن حضرت را حتی در حیات خود به عنوان وکیل و نماینده‌ی خود معرفی می‌کرد، و به گونه‌ای رابطه تنگاتنگ با حضرت رضا(ع) داشت، که همه‌ی شیعیان و حاضران می‌فهمیدند که حضرت رضا(ع) یگانه دستیار و پشتیبان پدر است...
دلایل نامگذاری امام هشتم به رضا(ع)
نگاهی بر زندگی امام رضا(ع)| ۲

دلایل نامگذاری امام هشتم به رضا(ع)

نام اصلی امام هشتم(ع) علی بن موسی(ع) است، لقب یا نام معروفش رضا(ع) می‌باشد، به ‌طوری که از روایات فهمیده می‌شود علّت نامگذاری آن حضرت به رضا(ع) چند جهت بوده است...
آشنایی با زندگی حضرت امام رضا(ع)
نگاهی بر زندگی امام رضا(ع)| ۱

آشنایی با زندگی حضرت امام رضا(ع)

سخن ما از شخصیّت والای دهمین ستاره‌ی درخشان آسمان عصمت و هشتمین اختر برج امامت؛ آسان نیست، بلکه برداشتن قطره‌ای از دریای بیکران است. ولی همین قطره، دریای دیگری است که تشنگان معرفت را سیراب می‌کند.