احکام رشوه و ارتشا

حکم رشوه‌خواری
احکام رشوه‌ و ارتشا

حکم رشوه‌خواری

متأسفانه رشوه خواری در خیلی از مراکز در حال رواج است و در صورت نپرداختن آن بسیاری از کارها انجام نمی‌شود. خواهشمندیم نظر اسلام را در این زمینه بیان فرمایید؟