زکات

آثار ترک زکات
زکات| ۴

آثار ترک زکات

یکی از مسایل مهم جامعه، وجود فقر و گرسنگی و سایر کمبودها است که یکی از راه‌های مبارزه با آن، توجّه جدی به مسأله پرداخت خمس و زکات و انفاقات است.
آثار فردی و اجتماعی زکات
زکات| ۳

آثار فردی و اجتماعی زکات

هر یک از کلمات «زکات» و «برکت» و واژه‌های مربوط به این دو، ۳۲ بار در قرآن آمده و این نشانه‌ی آن است که زکات، مساوی برکت است. آری بریدن شاخه‌های درخت انگور، در ظاهر کوتاه کردن درخت است ولی در واقع سبب رشد آن می‌شود.
معنای زکات| چه کنیم مردم خمس و زکات بدهند؟
زکات| ۲

معنای زکات| چه کنیم مردم خمس و زکات بدهند؟

اگر بدانیم حضرت علی(ع) انگشتر خود را در نماز به فقیر داد و حتّی صبر نکرد نماز تمام شود و اگر بدانیم ارزش کمک به محرومان همچون بوسیدن کعبه و حجر الأسود است، هرگز آن را به دیگری واگذار نمی‌کنیم و حتماً مسئولیّت آن را خودمان به عهده می‌گیریم.
اهمیت زکات
زکات| ۱

اهمیت زکات

حکم زکات در مکه نازل شد، امّا به علت کمی مسلمانان، پول زکات جمع نمی‌شد و مردم خودشان زکات را می‌پرداختند امّا پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، مسأله‌ی گرفتن زکات و واریز کردن آن به بیت‌المال و تمرکز آن توسط حاکم اسلامی با نزول آیه‌ی «خُذ مِن أموالِهِم صَدقَة» مطرح شد.