اسلام و تعلیم و تربیت

تعریف تعلیم و تربیت
اسلام و تعلیم و تربیت | ۲

تعریف تعلیم و تربیت

در اين‏جا نيز فاعل تربيت و پرورش به طور مستقيم خود شخص مورد تربيت است. مربى‌ نقشى‌ جز زمينه‏سازى‌ و تهيه‌ی امكانات و شرايط لازم ندارد و مربى‌ بودن او نيز در همين حد و به همين جهت خواهد بود. مربى‌ واقعى‌ در واقع خود شخص مورد تربيت است، ليكن به كسى‌ كه شرايط لازم را براى‌ پرورش او فراهم ساخته نيز مربى‌ اطلاق مى‌‏شود
اصول و مبانى‌ مكتب تربیتى‌ اسلام
اسلام و تعلیم و تربیت | ۱

اصول و مبانى‌ مكتب تربیتى‌ اسلام

یكى‌ از مهم‏ترین ویژگى‌‏هاى‌ انسان، تربیت پذیرى‌ است كه از آغاز پیدایش شروع شده و در طول تاریخ ادامه داشته و خواهد داشت. تعلیم و تربیت یك نشو و نماى‌ مداوم انسانى‌ است كه نسل بزرگ‏تر حاصل آموخته ‏ها و تجربه ‏هاى‌ خود و گذشتگان را به نسل كوچكتر منتقل مى‌‏سازد.