احکام قمار

حکم بازی با شطرنج و پاسور
احکام قمار| ۷

حکم بازی با شطرنج و پاسور

بازی با شطرنج و پاسور حکمش چیست؟
اهدای هدایا در مسابقات از نظر شرعی
احکام قمار| ۶

اهدای هدایا در مسابقات از نظر شرعی

اهدای هدایا و جوایز در مسابقات ورزشی به برندگان (توسط موسسه یا شخص ثانی غیر از طرفین مسابقه) چه صورت دارد؟
حکم شرط‌بندی در مسابقات
احکام قمار| ۵

حکم شرط‌بندی در مسابقات

معمولاً در برخی مسابقات ورزشی شرط‌بندی‌هایی صورت می‌گیرد. مثلاً اگر شما برنده شدید یک وعده غذا می‌دهم. آیا شرط‌بندی در مسابقات یا کارت‌بازی کودکان، مالک شدن کارت طرف مقابل در صورت برنده شدن چه صورت دارد؟
حکم اهدای هدایا از پول شرکت‌کنندگان در مسابقه
احکام قمار| ۴

حکم اهدای هدایا از پول شرکت‌کنندگان در مسابقه

در برخی مسابقات، مؤسسات و مراکز گوناگون از طرف های شرکت کننده در مسابقه پولی به عنوان حق شرکت در مسابقه دریافت می کنند و از همان پول نفرات تیم های برنده را تشویق می کنند. آیا این نحوه برگزاری مسابقات از نظر شرعی چگونه است؟
حکم شطرنج‌بازی با کامپیوتر
احکام قمار| ۳

حکم شطرنج‌بازی با کامپیوتر

بازی کامپیوتری با پاسور یا شطرنج با برد و باخت و بدون برد و باخت چه صورت دارد؟
حکم شرط‌بندی در مسابقات اتومبیل‌رانی
احکام قمار| ۲

حکم شرط‌بندی در مسابقات اتومبیل‌رانی

شرط‌بندی در مسابقه اسب دوانی مانعی ندارد. آیا با توجه به اینکه اسب وسیله و ابزار جنگ بوده می توان حکم آن را به مسابقات اتومبیل‌رانی یا مسابقه در ماشین‌های جنگی سرایت داد که شرط بندی در آنها اشکال نداشته باشد؟
حکم بازی بیلیارد
احکام قمار| ۱

حکم بازی بیلیارد

بازی بیلیارد که به برکت انقلاب اسلامی برچیده شده بود، مجدداً راه اندازی شده. مستدعی است بفرمایید آیا حرام است یا خیر.